Ortaklık

Bu fırsat, eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ulusal veya ulusötesi işbirliği ve öğrenme fırsatları sunar.

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme, Program ülkelerindeki mesleki ve teknik eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile Pro...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-CB-VET
Devamı
Yenilikçilik için İttifaklar

Yenilikçilik için İttifaklar

Yenilikçilik için İttifaklar, Ana Eylem 2’nin bir parçasıdır ve başvurular doğrudan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA...

Erasmus+ Merkezi Başvuru Mesleki Eğitim Merkezi Başvuru
Devamı
Yükseköğretim Alanında Jean Monnet

Yükseköğretim Alanında Jean Monnet

Jean Monnet faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmalarında araştırma ve öğretme konusunda iyileştirmeyi amaçlar. Üniver...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-JMO-2022-
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Bu faaliyet ile proje ortağı kurumların mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yu...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-VET
Devamı
Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının program ülkelerindeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (ak...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Yetişkin Eğitiminde Personel ve Öğrenici Hareketliliği

Yetişkin Eğitiminde Personel ve Öğrenici Hareketliliği

Bu faaliyet, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların yetişkin eğitiminden sorumlu personeline ve yetişkin öğrenic...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-ADU
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Kurum/kuruluşlara Gençlik Değişimleri ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleriyle yurt dışındaki kurum/kuruluşlarla or...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU & KA153-YOU
Devamı
Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları ile Ortaklık

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları ile Ortaklık

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluş...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-YOU
Devamı
Erasmus+ Spor Alanında Destekler

Erasmus+ Spor Alanında Destekler

Erasmus+ Spor Destekleri spor alanında ortaklıklar ile kâr amacı gütmeyen spor etkinlikleri faaliyetlerini içermektedir. Erasmus+ ...

Erasmus+ Merkezi Başvuru Spor Destekleri
Devamı
Avrupa Üniversiteleri Girişimi

Avrupa Üniversiteleri Girişimi

Avrupa Üniversiteleri Girişimi, yükseköğretim kurumlarının uzun vadeli yapısal ve stratejik işbirliği geliştirebilecekleri uluslar...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV
Devamı
Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE)

Mesleki Eğitimde Mükemmellik Merkezleri (CoVE)

Mesleki Mükemmellik Merkezleri, Erasmus+ Programında “Mükemmellik için Ortaklıklar”ın Mesleki Eğitim için olan bir parçasıdır ve d...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE
Devamı
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve/veya Erasmus+ programı ile ilişkili ülkelerin işbirliği ile Erasmus+ programı ile ilişkili olmay...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1...
Devamı
Okul Eğitimi Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Okul Eğitimi Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluşlara uluslararası...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-SCH
Devamı
Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Yükseköğretim alanında İşbirliği Ortaklıkları, yükseköğretim alanında yenilikler üretmek ve uygulamak amacıyla Program Üyesi ülkel...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-HED
Devamı
Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları, Program Üyesi ülkele...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-ADU
Devamı
Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıkları faaliyeti altında yer alan Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/ya Erasmus+ deneyim...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-SCH
Devamı
Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-ADU
Devamı
Mesleki Eğitim Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Mesleki Eğitim Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıkları faaliyeti altında yer alan Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/ya Erasmus+ deneyim...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-VET
Devamı
Mesleki Eğitim İşbirliği Ortaklıkları

Mesleki Eğitim İşbirliği Ortaklıkları

Ana Eylem 2 İşbirliği İçin Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan İşbirliği Ortaklıkları (KA 220), katılımcı kurum/kuruluşlara ulu...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-VET
Devamı
Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Küçük Ölçekli Ortaklıklar aracılığıyla kurumlar; işbirliği ağları oluşturma, uluslararası kapasitelerini artırma, yenilikçi fikir,...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-YOU
Devamı
 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya gelmesi ile herhangi bir disiplinde üst düzey bir yüks...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB/...
Devamı
Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler çevrimiçi aktiviteler yoluyla kültürlerarası diyaloğu ve sosyal becerilerin gel...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH
Devamı
İleriye Dönük Projeler

İleriye Dönük Projeler

Bu eylem, sektörler içinde veya sektörler ve disiplinler arasında eğitim ve öğretimin farklı alanlarında yenilikçiliği, katılımı v...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LO...
Devamı
Öğretmen Akademileri

Öğretmen Akademileri

(2021-2027) Erasmus+ Programında yeni bir eylem olarak yer alan Öğretmen Akademileri, Ana Eylem 2 Kurum ve Kuruluşlar arasında İşb...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA
Devamı
Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Faaliyetleri

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Faaliyetleri

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Faaliyetleri, genel eğitimde ve mesleki eğitimde Avrupa Birliği ve kurumlarının ...

Erasmus+ Merkezi Başvuru Eğitim ve Öğretimin Diğer Alan...
Devamı
Spor Alanında Kapasite Geliştirme

Spor Alanında Kapasite Geliştirme

Bu uluslararası dünya çapındaki eylem bağlamında, proje faaliyetleri spor organizasyonlarının kapasitelerini geliştirmeye ve güçle...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-SPORT-2024-CB
Devamı
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri, AB üyesi devletlerde, Programla İlişkili Üçüncü Ülkelerde ve Programla İlişkili Ol...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-YOUTH-2024-CB
Devamı