Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Faaliyetleri

Erasmus+ Merkezi Başvuru Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Faaliyetleri

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Faaliyetleri, genel eğitimde ve mesleki eğitimde Avrupa Birliği ve kurumlarının işleyişinin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek, öğretmen eğitimi sağlayıcılarına Avrupa Birliği konularına ilişkin güncel metodolojiler ve içerikler sunmak, aktif vatandaşlık, özgürlük, hoşgörü ve ayrımcılık yapmama gibi ortak değerleri teşvik etmek, Avrupa Birliği hakkında bilgi eksikliğini gidererek AB ve politikalarına ilişkin dezenformasyonu azaltmak ve okullarda, öğretmenlere ve eğitmenlere eğitimin Avrupa boyutuna ilişkin mesleki gelişim fırsatları sunma amaçlarını taşır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi faaliyetinin hedef kitlesi, yükseköğretim kurumu veya okulların ve/veya mesleki eğitim ve öğretim kurumlarının öğretmenlerine temel eğitim ve/veya hizmet içi eğitim veren öğretmen yetiştiren eğitim kurumları, enstitüsüler, ajanslardır.

Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB Girişimlerini Öğrenme faaliyetinin hedef kitlesi, okullar veya mesleki eğitim ve öğretim kurumlarıdır.

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Ağları faaliyetinin hedef kitlesi ise okullar veya/ öğretmen yetiştiren, hizmetiçi eğitim veren yükseköğretim kurumlarıdır.

 

Kimler başvuru yapabilir?

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi faaliyetine bir Yükseköğretim Kurumu veya Okulların ve/veya Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarının öğretmenlerine temel Eğitim ve/veya hizmet içi Eğitim veren öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumu/ enstitüsü/ ajansı başvurabilir. Başvuru sahibi, Erasmus + AB Üye Devletinde veya Programla ilişkili üçüncü bir ülkede yerleşik olmalıdır. Yükseköğretim Kurumları geçerli bir ECHE'ye sahip olmalıdır. Bireyler doğrudan hibe başvurusunda bulunamazlar.

 

Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB Girişimlerini Öğrenme faaliyetine bir okul veya bir mesleki eğitim ve öğretim kurumu (VET) başvurabilir.

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Ağları faaliyetine 33 ülkeden herhangi bir okul veya/ öğretmen yetiştiren, hizmetiçi eğitim veren bir Yükseköğretim Kurumu başvurabilir. Başvuruyu; en az 4’ü okul, en fazla 2’si yükseköğretim kurumu olmak üzere; toplamda en az 6 kuruluş yapabilir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi faaliyetinin süresi 3 yıldır.

Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB Girişimlerini Öğrenme faaliyetinin süresi 3 yıldır.

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Ağları faaliyetinin süresi 3 yıldır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi faaliyetinde proje başına azami 300 000 Avro bütçe tahsis edilecektir. Hibeler en fazla %80 üzerinden götürü usulüyle tahsis edilecektir.

Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB Girişimlerini Öğrenme faaliyetinde proje başına azami 30 000 Avro bütçe tahsis edilecektir. Hibeler en fazla %80 üzerinden götürü usulüyle tahsis edilecektir.

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Ağları faaliyetinde proje başına azami 300 000 Avro bütçe tahsis edilecektir. Hibeler en fazla %80 üzerinden götürü usulüyle tahsis edilecektir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi faaliyetinin başvuruları, en geç 14 Şubat tarihine kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB Girişimlerini Öğrenme faaliyetinin başvuruları, en geç 14 Şubat tarihinde kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Ağları faaliyetinin başvuruları, en geç 14 Şubat tarihine kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Faaliyetleri, Komisyon Merkezli bir proje türleri olduğundan, projeler doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Jean Monnet Öğretmen Eğitimi faaliyetinin başvuru formuna Funding & tenders sayfasından ulaşabilirsiniz.

Eğitim Ve Öğretimin Diğer Alanlarında AB Girişimlerini Öğrenme faaliyetinin başvuru formuna Funding & tenders sayfasından ulaşabilirsiniz.

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Ağları faaliyetinin başvuru formuna  Funding & tenders sayfasından ulaşabilirsiniz.

Detaylar için Erasmus+ Program Rehberine bakılabilir.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet Faaliyetlerinde içerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ Program Rehberi'nde verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yürütülecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet hakkında daha fazla bilgi almak için 2022 Program Rehberi’ni inceleyebilirsiniz. Faaliyetle ilgili detaylı sorularınızı Komisyonun Eğitim ve Öğretimin Diğer Alanlarında Jean Monnet faaliyeti hakkında başvuru sahiplerine destek olmak için oluşturduğu aşağıdaki e-posta adreslerine iletebilirsiniz.  

EACEA-AJM@ec.europa.eu