Eğitim Verenler İçin

Eğitim Verenler İçin

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi alanında çalışan personelin ve yükseköğretimdeki akademik/idari personelin işbaşı eğitimler ve işe yerleştirme gibi yollarla mesleki becerilerini geliştirme imkânı tanır. Yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında bilgi alışverişinin teşvik edilmesini amaçlayan farklı eylemler için hibe sağlar. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleşen ve karar alıcılarla gençleri buluşturan Gençlik Diyalogları için imkânlar sunar. 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.

Eğitim Öğretim Görevlendirmesi

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yükseköğretim ve spor alanında çalışan personelin yurtdışında eğitmenli...

Kurs

Bu fırsat; okul eğitimi veya yetişkin eğitimi alanında çalışan personele mesleki becerilerini geliştirmesi amacıyla yurt dışında y...

İşbaşı Eğitimi

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi veya spor alanında çalışan personelin ve yükseköğretimdeki akademik/idar...

Gönüllülük

Bu fırsat, 18-30 yaş aralığındaki gençlere, kendi ülkelerinde, topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü faaliyetlerde bulunmaları için imkân tanır.

Ulusal Faaliyetler

Bu fırsat gençlere ve gençlik alanında çalışan kurumlara içinde bulundukları toplumda olumlu değişimler oluşturmak amacıyla soruml...

Kısa Süreli Eğitim (TCA)

Bu fırsat, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki farklı konularda yurt içinde veya yurtdışında verilen kısa süreli eğitimlere k...

Ortaklık

Bu fırsat, eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışan akademisyenlere ulusötesi düzeyde işbi...

Erasmus+ Merkezi Proje Başvuruları

Bu fırsat; yenilikçi politika geliştirme, politika diyalogu ve uygulamasının teşvik edilmesi ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlar...

Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat, yükseköğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik alanında eğitim verenlerin ortaklık projeleri yo...

İşbaşı Öğrenme

Mesleki eğitimde işbaşı öğrenme faaliyeti, mesleki eğitimden sorumlu personelin, ev sahibi kuruluştaki günlük işlerinde uygulayıcı...