Ortaklık

Bu fırsat, eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışan akademisyenlere ulusötesi düzeyde işbirliği ve öğrenme fırsatları sunar.

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler çevrimiçi aktiviteler yoluyla kültürlerarası diyaloğu ve sosyal becerilerin gel...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH
Devamı
Mesleki Eğitim alanındaki İşbirliği Ortaklıkları

Mesleki Eğitim alanındaki İşbirliği Ortaklıkları

Bu faaliyet ile proje ortağı kurumların mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yu...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-VET
Devamı
Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Yükseköğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Yükseköğretim alanında İşbirliği Ortaklıkları, yükseköğretim alanında yenilikler üretmek ve uygulamak amacıyla Program Üyesi ülkel...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-HED
Devamı
Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları..

Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları..

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluş...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-YOU
Devamı
Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (CoVE)

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (CoVE)

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri, Erasmus+ Programında “Mükemmellik için Ortaklıklar”ın Mesleki Eğitim için olan bir parçası...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE
Devamı
Avrupa Üniversiteleri Girişimi

Avrupa Üniversiteleri Girişimi

Avrupa Üniversiteleri Girişimi, yükseköğretim kurumlarının uzun vadeli yapısal ve stratejik işbirliği geliştirebilecekleri uluslar...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV
Devamı
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve/veya Erasmus+ programı ile ilişkili ülkelerin işbirliği ile Erasmus+ programı ile ilişkili olmay...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1...
Devamı
Yükseköğretim Alanında Jean Monnet

Yükseköğretim Alanında Jean Monnet

Jean Monnet faaliyetleri, dünya çapında Avrupa Birliği çalışmalarında araştırma ve öğretme konusunda iyileştirmeyi amaçlar. Avrupa...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-JMO-2022-
Devamı
 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (EMJM&EMDM)

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (EMJM&EMDM)

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) Erasmus Mundus Joint Masters'dan (EMJM) bağımsız başvuru alanına, yöntemlere ve fon kaynağın...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2024-PEX-EMJM-MOB/...
Devamı
Okul Eğitimi alanındaki İşbirliği Ortaklıkları

Okul Eğitimi alanındaki İşbirliği Ortaklıkları

Okul Eğitimi alanındaki İşbirliği Ortaklıkları, okul eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu/özel kurum ya da kuruluşlarda görevli...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-SCH
Devamı
Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıkları

Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıkları

Okul Eğitimi alanındaki Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları projeleri, okulların eğitim personeline Program Üyesi ülkelerdeki oku...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-SCH
Devamı
Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Mesleki Eğitim alanındaki Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları projeleri, okulların eğitim personeline Program Üyesi ülkelerdeki o...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-VET
Devamı
Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları

Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları, Program Üyesi ülkele...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-ADU
Devamı
Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar, küçük ölçekli ve/...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-ADU
Devamı
Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA210-YOU
Devamı
Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri, AB üyesi devletlerde, Programla İlişkili Üçüncü Ülkelerde ve Programla İlişkili Ol...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-YOUTH-2024-CB
Devamı