Logolar

Değerli proje yararlanıcılarımız,

Yürütmekte olduğunuz projeler finansmanı Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan projelerdir. Bu sebeple Türkiye Ulusal Ajansı ile imzaladığınız sözleşme çerçevesinde proje çıktılarınızda aşağıdaki metni kullanmanız zorunludur.

"Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz."

“Funded by the Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein”

LOGO KULLANIMI

  • 2014-2020 dönemi Erasmus+ Programı kapsamında yürütülecek projeler için Logo Kullanım Kılavuzu'nu inceleyiniz. 
c