Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (CoVE)

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri, Erasmus+ Programında “Mükemmellik için Ortaklıklar”ın Mesleki Eğitim için olan bir parçasıdır ve doğrudan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA)’na başvuru yapılır. Bu faaliyet; mesleki ve teknik eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işverenler, araştırma merkezleri, kalkınma ajansları ve istihdam merkezleri gibi çok çeşitli yerel ortakları bir araya getirerek, Mesleki Mükemmellik Merkezleri ağlarının kademeli olarak kurulmasını ve geliştirilmesini destekler. Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri, yerel "beceri ekosistemleri" geliştirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlar. Ayrıca Mesleki Mükemmellik Merkezleri, diğer ülkelerdeki merkezlerle çalışarak girişimci faaliyetleri ve yenilikçiliği desteklemeyi, şirketler (özellikle KOBİ'ler) için bilgi ve yenilik merkezleri olarak hareket etmeyi hedefler. Yüksek kaliteli temel ve sürekli mesleki ve teknik eğitim sağlayarak, gençlerin ve yetişkinlerin becerilerinin artırılması ve hızla değişen koşullara uygun becerilerin kazandırılması için fırsatlar sunar. Böylece Mesleki Mükemmellik Merkezlerinin mesleki ve teknik eğitim ve öğretimin çekiciliğini artırması, hızla değişen beceri ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı zorluklara çözüm sağlamada ön saflarda yer alması, özellikle yerel işletmeler için inovasyon merkezi ve temel ve sürekli mesleki teknik eğitimde bir referans noktası olması beklenmektedir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Mesleki eğitim ve öğretim alanında veya iş dünyasında aktif olan, bir Program ülkesinde yasal olarak kurulmuş herhangi bir kamu kuruluşu veya özel kuruluş. Ortaklık yapısının ilgili "beceri ekosisteminin" tüm bileşenlerini kapsaması hedeflenir.

Kimler başvuru yapabilir?

Bir Program ülkesinde yasal olarak kurulmuş herhangi bir kuruluş bu faaliyet türüne başvurabilir. Bu kuruluş, projede yer alan tüm katılımcı kuruluşlar adına başvuru yapmış olur. Ortaklık, en az 4 Program ülkesinden (en az 2 AB Üyesi Devlet merkezli kuruluş olmak üzere) en az 8 ortak içermelidir. Ortaklık, en az bir sektörel temsilci en az bir mesleki ve teknik eğitim sağlayıcısı içermelidir.

 

Linkini takip ederek mevcut ortaklık fırsatlarına dahil olabilirsiniz. Linkindeki formu doldurarak haritada kendinizi potansiyel ortak adayı olarak tanımlayabilirsiniz.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 48 aydır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Kabul edilen her projeye azami 4 milyon Avro bütçe tahsis edilecektir. Hibeler götürü usulü (lump sum) tahsis edilecektir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

7 Mayıs 2024 Brüksel saatiyle 17:00:00’a kadar ERASMUS-EDU-2024-PEX-COVE çağrı kodu ile adresinden başvuru yapılabilir. Ayrıca Funding & tender opportunities portalından ortak arayan kuruluşlarla da iletişime geçilebilir.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Mesleki Mükemmellik Merkezleri merkezi bir proje türü olduğundan, proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır. Başvuru öncesi kayıt işlemi için bakınız.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Funding&Tenders portalından doldurabilirsiniz. 

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ Program Rehberi'nde sunulan değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.