İşbaşı Öğrenme

Mesleki eğitimde işbaşı öğrenme faaliyeti, mesleki eğitimden sorumlu personelin, ev sahibi kuruluştaki günlük işlerinde uygulayıcıları takip ederek eğitim almak, iyi uygulamaların karşılıklı değişimini yapmak, beceri ve bilgi edinmek ve / veya aktif katılımcı gözlem yoluyla uzun vadeli ortaklıklar inşa etmek amacıyla başka bir ülkedeki bir ortak kuruluşta bulunmalarını destekler.

Program İşbaşı Öğrenme (Mesleki Eğitim)

Program İşbaşı Öğrenme (Mesleki Eğitim)

Mesleki eğitimdeki öğrenici hareketliliği ile temel mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler (mesleki ve teknik ortaöğr...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-VET
Devamı