Eğitim Öğretim Görevlendirmesi

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, yükseköğretim ve spor alanında çalışan personelin yurtdışında eğitmenlik ve öğretmenlik yaparak mesleki becerilerini geliştirmelerine imkânı tanır.

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Ders Verme Hareketliliği

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Ders Verme Hareketliliği

Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumları...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Programla İlişkili Ülkelerde Ders Verme

Programla İlişkili Ülkelerde Ders Verme

Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik personelin program ülkelerinde bulunan yükseköğretim kurumlarında, sınıf ortamında ger...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri (Okul Eğitimi)

Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri (Okul Eğitimi)

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri, öğretmenlere mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla Program Üy...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH
Devamı
Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri

Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri

Mesleki eğitimdeki yurtdışı eğitmenlik veya öğretmenlik görevlendirmeleri mesleki eğitim kurumlarında görevli mesleki eğitimden so...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-VET
Devamı
Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri

Yurt Dışı Eğitmenlik/Öğretmenlik Görevlendirmeleri

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların personelin...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-ADU
Devamı
Spor Alanında Personel Hareketliliği

Spor Alanında Personel Hareketliliği

Bu faaliyet hobi, sağlıklı yaşam, eğitim, toplumsal amaçlar gibi hedeflerle ve/veya imkankı kısıtlı bireylere spor hizmeti sunan "...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru Spor Alanında Personel Hareket...
Devamı