Spor Alanında Personel Hareketliliği

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru Spor Alanında Personel Hareketliliği

Bu faaliyet hobi, sağlıklı yaşam, eğitim, toplumsal amaçlar gibi hedeflerle ve/veya imkankı kısıtlı bireylere spor hizmeti sunan "tabana yaygın" (grassroots sports) spor kuruluşlarınının personeline yurt dışında belirli bir süre öğrenme hareketliliği sağlamaktadır. Böylece ilgili kuruluşların gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Spor personelinin yurt dışında geçireceği öğrenme hareketliliği ile yeterliliklerini, niteliklerini geliştirmesi ve yeni beceriler edinmesi; bu yetkinlikleri kuruluşuna ve bölgesine taşıması beklenmektedir. Kar amacı güden spor kuruluşları başvuru yapması halinde faaliyetlerinin toplumsal fayda ilişkisini/tabana yaygınlığını göstermelidir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Yereldeki tabana yaygın faaliyet gösteren spor kuruluşları. Hobi, sağlıklı yaşam, eğitim gibi amaçlarla spor faaliyeti sunan kuruluşlar. İmkanı kısıtlı bireylere hizmet sunan spor kuruluşları.

Kimler başvuru yapabilir?

Spor alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar ve kamu kurumları başvurabilir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Toplam proje süresi 3-18 ay olabilir. Bu süre içerisinde aşağıdaki faaliyetler belirtilen süreler kapsamında düzenlenebilir.

İşbaşı gözlem ve izleme faaliyeti (2-14 gün)

Koçluk ve Eğitim görevlendirme faaliyeti (15-60 gün)

 

Katılımcılar, gönderen kuruluşta resmi olarak çalışıyor veya kuruluşun ana faaliyetlerini uygulamaya destek olmak için gönderen kuruluşla düzenli olarak çalışıyor olmalıdır.

Proje faaliyetleri nelerdir?

İşbaşı Gözlem ve İzleme (2-14 gün): Katılımcıların başka bir ülkedeki bir ev sahibi kuruluşta yeni ve iyi uygulamaları öğrenmek amacıyla ev sahibi kuruluşun günlük işlerini gözlemlediği ve meslektaşlarıyla, koçlarla ve diğer personelle etkileşim kurduğu öğrenme faaliyetidir.  

 

Koçluk ve eğitim görevlendirmesi (15-60 gün): Katılımcıların başka bir ülkedeki ev sahibi kuruluşta meslektaşları ve sporcularla etkileşim kurma ve ilgili sorumlulukları yerine getirme yoluyla profesyonel becerilerini geliştirmesine olanak sağlayan koçluk veya eğitmenlik yaptığı faaliyetidir.

 

Faaliyetler kar amacı güdemez. Refakatçiye ihtiyaç duyan imkanları kısıtlı katılımcıların refakatçileri için tüm faaliyet boyunca hibe desteği sağlanacaktır

Hibe kalemleri nelerdir?

Kurumsal Destek: Katılımcı başına 350 Avro.

Seyahat Desteği: Mesafe bandına göre değişmektedir. Detaylı bilgi Program Rehberinde yer almaktadır.

Bireysel Destek: Gidilecek ülkeye göre değişmektedir. Detaylı bilgi Program Rehberinde yer almaktadır.

Kurumsal Dahil Etme Desteği: Katılımcı başına 125 Avro. İmkanları kısıtlı katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili maliyetler. Nihai Rapor döneminde harcamalar için fatura beyan edilecektir.

Bireysel Dahil Etme Desteği: İmkanları kısıtlı katılımcılar ve onlara eşlik eden kişilerle doğrudan bağlantılı ek maliyetlerin %100’ü karşılanır. Başvuru esnasında talep edilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır. Nihai Rapor döneminde harcamalar için fatura beyan edilecektir.

Hazırlık ziyareti: 680 Avro.

Dil Desteği: 150 Avro. Tüm katılımcılara çevrimiçi dil desteği sağlanacaktır. Çevrimiçi dil desteğinde gidilecek ülkenin dili mevcut değilse ve 30 gün ve daha fazla hareketlilikler için geçerlidir.

İstisnai Masraflar: Vize masraflarının %100’ü bu kategoriden karşılanacaktır. Başvuru Formunda belirtilmeli ve Ulusal Ajans tarafından onaylanmalıdır. 

Bütçe kategorilerine ilişkin detaylı bilgi Faydalı doküman & linkler altında yer alan Program Rehberinde yer almaktadır.

Başvuru öncesi kayıt işlemi nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.

 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)
  • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’i otomatik üretir.
  • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).
  • Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
  • OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

 

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

Başvuru formuna nasıl erişilir?

Spor Alanında Personel Hareketliliği Projeleri için KA182-SPO kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi formların doldurulmasına ilişkin açıklamalar form içinde mevcuttur.

 

Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. 

 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru formu, formda izin verilen Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilir. Türkçe de Program dilleri arasındadır. Ortaklık projelerinde formun özellikle tüm ortakların anlayabileceği bir dilde doldurulması önerilir. 

 

Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınması önerilir.

 

Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

 

Projelerin başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Son başvuru tarihi 20 Şubat 2024 Brüksel saati ile 12:00:00'dır.

Başvurular adresinden alınmaktadır.