İşbaşı Eğitimi

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi alanında çalışan personelin ve yükseköğretimdeki akademik/idari personelin işbaşı eğitimler ve işe yerleştirme gibi yollarla mesleki becerilerini geliştirme imkânı tanır.

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti öğretmenlere, mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla Program Üyesi bir ülkedeki ortak bir okul...

Erasmus+ Okul Eğitimi
Devamı
İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Mesleki eğitimdeki işe yerleşme veya işbaşı eğitim faaliyetleri mesleki eğitimden sorumlu personelin yurtdışında bir işletmede ya da bir mesleki eğiti...

Erasmus+ Mesleki Eğitim
Devamı
İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların personeline, mesleki yeterliliklerini geli...

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi
Devamı
Ortak Ülkelerde Eğitim Alma

Ortak Ülkelerde Eğitim Alma

Bu faaliyet ile Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin ortak ülkelerde bulunan yükseköğretim kurumu ya da diğer kurum/kuruluş...

Erasmus+ Yükseköğretim (Ortak Ülkeler)
Devamı
Program Ülkelerinde Eğitim Alma

Program Ülkelerinde Eğitim Alma

Bu faaliyet ile Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin program ülkelerinde bulunan yükseköğretim kurumu ya da diğer kurum/kur...

Erasmus+ Yükseköğretim (Program Ülkeler...
Devamı