İşbaşı Eğitimi

Bu fırsat; okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi veya spor alanında çalışan personelin ve yükseköğretimdeki akademik/idari personelin işbaşı eğitimler ve işe yerleştirme gibi yollarla mesleki becerilerini geliştirme imkânı tanır.

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim (Okul Eğitimi)

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim (Okul Eğitimi)

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri, öğretmenlere mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri amacıyla Program Üy...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH
Devamı
İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Mesleki eğitimdeki işe yerleşme veya işbaşı eğitim faaliyetleri mesleki eğitimden sorumlu personelin yurtdışında bir işletmede ya ...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-VET
Devamı
İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

İşe Yerleşme/İş Başı Eğitim

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların yetişkin e...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-ADU
Devamı
Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Bu faaliyet ile Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde buluna...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)

Bu faaliyet ile Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin program ülkelerinde bulunan yükseköğretim kurumu y...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Spor Alanında Personel Hareketliliği

Spor Alanında Personel Hareketliliği

Bu faaliyet hobi, sağlıklı yaşam, eğitim, toplumsal amaçlar gibi hedeflerle ve/veya imkankı kısıtlı bireylere spor hizmeti sunan "...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru Spor Alanında Personel Hareket...
Devamı