Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1/2/3

Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve/veya Erasmus+ programı ile ilişkili ülkelerin işbirliği ile Erasmus+ programı ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkelerin yükseköğretim kurum ve sistemlerinin kapasite ve kalitesini artırmayı amaçlayan merkezi projelerdir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Erasmus+ programı ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları ve sistemlerinde modernleşme, erişilebilirlik ve uluslararasılaşmanın desteklenmesine yönelik uluslararası işbirliği kurmak isteyen kurum ve kuruluşlar

Kimler başvuru yapabilir?

Başvuran kurum, Strand 1, 2 ve 3 için Avrupa Birliği üye ülkelerinden, Erasmus+ programı ile ilişkili ülkelerden veya Erasmus+ programı ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkelerden yükseköğretim kurum/kuruluşu; ve sadece Strand 3 için, resmi olarak tanınan ulusal veya uluslararası rektör, öğretmen veya öğrenci kuruluşu da olabilir. 

Katılımcı kuruluşlar, yükseköğretim kurumu veya işgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında çalışan herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluş olabilir. Avrupa Birliği üye ülkelerinden ve Erasmus+ programı ile ilişkili ülkelerden yükseköğretim kurumlarının "Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education)" sahibi olmaları gerekir.

Sadece bir Erasmus+ programı ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkeyi hedefleyen projeler "Ulusal Projeler(National Projects)" olarak adlandırılmaktadır. Bu projelerde AB üye ülkeleri ve/veya Erasmus+ ile ilişkili üçüncü ülkelerden en az iki ülke ve her birinden en az bir yükseköğretim kurumu; Erasmus+ ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkeden ise en az iki yükseköğretim kurumu yer almalıdır. 

İki veya daha fazla Erasmus+ programı ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkeyi hedefleyen projeler ise "Çok Ülkeli Projeler(Multi-country projects)" olarak adlandırılmaktadır. Bu projelerde AB üye ülkeleri ve/veya Erasmus+ ile ilişkili üçüncü ülkelerden en az iki ülke ve her birinden en az bir yükseköğretim kurumu; Erasmus+ ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkelerden ise her birinden en az iki yükseköğretim kurumu yer almalıdır. Hedef ülkeler aynı bölgeden veya farklı bölgelerden olabilir. 

İstisna: Ülkenin tamamında yükseköğretim kurumlarının sayısının beşten az olduğu veya sadece tek bir kurumun, ülkenin toplam öğrenci nüfusunun %50'sinden fazlasını temsil ettiği Programla ilişkili olmayan uygun üçüncü ülkede, sadece tek bir yükseköğretim kurumu içeren başvurular kabul edilecektir.

Projelerde AB üye ülkelerinden ve Erasmus+ ile ilişkili üçüncü ülkelerden yükseköğretim kurumlarının sayısı Erasmus+ ile ilişkili olmayan uygun üçüncü ülke(ler)den yükseköğretim kurumlarının sayısını geçmemelidir.

Strand 1/2/3 ayrımı projenin içeriği ve kapsamına ilişkin olup, her birinde ulusal ve çok ülkeli proje başvurusu mümkündür.

Yalnızca Strand 3 için Program ile ilişkili olmayan üçüncü ülke(ler)den yükseköğretim alanında yetkili bir ulusal makamın (bakanlık gibi) katılımı zorunludur. 

 

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Strand 1(Yükseköğretimde İşbirliğine Erişimin Teşvik Edilmesi) ve 

Strand 2(Yükseköğretimde Dönüşüm İçin Ortaklıklar) için proje süreleri 24 ay veya 36 aydır.

Strand 3(Yükseköğretimde Yapısal Reform Projeleri) için ise proje süresi 36 veya 48 aydır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Projede bütçe Lump sum II modelinde hazırlanmalıdır. Bütçe personel giderleri, seyahat giderleri, konaklama giderleri, ekipman, taşeron hizmetleri vb. kalemleri içerebilmektedir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Strand 1/2/3 için son başvuru tarihi 8 Şubat 2024 olarak belirlenmiştir. Başvurular en geç 8 Şubat 2024 tarihinde, Brüksel saati ile 17:00'ye kadar sisteme yüklenmelidir.

 

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Başvurular doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına sunulacaktır.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına sunulur.

Yapılacak başvurular ile ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formlarına erişim FTOP linkinden edinilebilir.

Funding & tenders (europa.eu)

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yapılacaktır. İçerik değerlendirmesinde kullanılan Seçim Kriterlerine Erasmus+ Program Rehberinden ulaşılabilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus+ Program Rehberi incelendikten sonra Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme hakkında ek bilgiye ihtiyaç duyulması veya başvuru sürecinde doğan özel sorulara cevap aranması halinde EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu eposta adresi ile irtibata geçilebilir.