Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Mesleki Eğitimde Kapasite Geliştirme, Program ülkelerindeki mesleki ve teknik eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok taraflı ortaklıklara dayanan uluslararası işbirliği projeleridir. Proje faaliyetleri, özellikle eylemin kapsadığı Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde mesleki ve teknik eğitim ve öğretim alanında aktif olan kuruluşların kapasitelerini güçlendirmeye odaklanmalıdır. Mevcut bütçe dünyanın farklı bölgeleri arasında 12 bütçe zarfı içinde bölünmüştür ve her bir bütçe zarfının boyutu farklıdır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Program ülkesi olan yada olmayan bir ülkede kurulmuş, mesleki ve teknik eğitim alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşları veya özel kuruluşlardır. Kapasite Geliştirme Projeleri, 2 farklı Program ülkesinden en az 1 kuruluş ve Programla ilişkili olmayan en az 1 uygun üçüncü ülkeden en az 2 kuruluş içermelidir. Dolayısıyla bu faaliyet türü, özel olarak, Programla ilişkili olmayan ülkeler ve Program ülkeleri arasında işbirliğini  hedeflemektedir. 

Kimler başvuru yapabilir?

Bir Program ülkesinde kanunen kurulmuş, mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kuruluşu yada özel kuruluş başvurabilir. Ayrıca başvuru, 2 farklı Program ülkesinden en az 1 kuruluş ve Programla ilişkili olmayan en az 1 uygun üçüncü ülkeden en az 2 kuruluş içermelidir. Ortak arama portalı için tıklayınız.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 12, 24 veya 36 ay olabilir. Süre, başvuru aşamasında projenin konusuna ve öngörülen faaliyetlere göre belirlenmelidir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Bu faaliyet türünde hibe götürü usulde verilmektedir. Hibenin miktarı, faaliyetin tahmini bütçesine göre başvuranın teklifi üzerine belirlenir. Başvuru sahipleri, başvuru formunda yer alan ayrıntılı bir bütçe tablosunu dolduracaktır.  Hibe miktarı 100.000 - 400.000 Avro arasında değişmektedir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 29 Şubat 2024 saat 17.00.00’ye (Brüksel saati) kadar sisteme yüklenmelidir. 

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme, merkezi bir proje türü olduğundan proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na (EACEA) sunulacaktır. Başvuru öncesi kayıt işlemi için bakınız

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Funding&Tenders portalından doldurabilirsiniz. Standart başvuru şablonu için tıklayınız.

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ Program Rehberi'nde verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.