Erasmus+ Spor Alanında Destekler

Erasmus+ Merkezi Başvuru Spor Destekleri

Erasmus+ Spor Destekleri spor alanında ortaklıklar ile kâr amacı gütmeyen spor etkinlikleri faaliyetlerini içermektedir. Erasmus+ Spor kapsamındaki ortaklık projeleri İşbirliği Ortaklıkları Küçük Ölçekli Ortaklıklar faaliyetlerini kapsamaktadır. Spor alanında ortaklıklar aşağıdaki öncelikler doğrultusunda desteklenmektedir: • Herkes için sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek: • Sporda bütünlüğü ve değerleri teşvik etmek: • Sporda ve spor yoluyla eğitimi teşvik etmek: • Sporda şiddetle mücadele ve ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele Erasmus+ Spor alanında Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri faaliyeti aşağıdaki öncelikler doğrultusunda desteklenmektedir: • Sporda gönüllülük; • Spor yoluyla sosyal içerme; • Cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere sporda ayrımcılığa karşı mücadele; • Spor ve fiziksel aktiviteye katılımın teşvik edilmesi, Erasmus+ Spor Destekleri başvurusu Yürütüme Ajansı tarafından alınan merkezi bir faaliyettir. Daha detaylı bilgi için Yürütme Ajansı'nın internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Erasmus+ Spor desteklerinin hedef kitlesinde sporla ilgili faaliyeti bulunan kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, sporun yaygınlaştırılması, fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesini hedefleyen her türlü kurum kuruluş bulunmaktadır. Sporcular, spor koçları, eğitmenler gibi sporun mesleki boyutunu oluşturan hedef kitleler arasındadır.

Kimler başvuru yapabilir?

Yerel, bölgesel, ulusal seviyelerde spordan sorumlu kamu kurumları, yerel, bölgesel, ulusal,uluslararası seviyelerde spor organizasyonları, Milli Olimpiyat Komiteleri, spor federasyonları, herkes için spor hareketini temsil eden organizasyonlar, fiziksel aktivitenin teşviki alanında aktif kurumlar, eğitim,öğretim ve gençlik alanında aktif kurumlar, spor kulüpleri, belediyeler vb. spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişiliğe haiz tüm kurum/kuruluşlar başvuru yapabilir.

Proje süresi ne kadardır?

Erasmus+ Spor Desteklerinde yer alan faaliyetin türüne göre proje süreleri değişiklik gösterebilmektedir. Erasmus+ Program Rehberinden faaliyetlerin teknik detaylarına ilişkin bilgi alabilirsiniz.

 

1- Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar: 6 ay ile 24 ay arasında

2- Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları: 12 ay ile 36 ay arasında

3- Sporda Kapasite Geliştirme: 1 yıl, 2 yıl veya 3 yıl

4- Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri: Bu proje başlığının altında yer alan her 4 proje için de proje süresi; 12 ay ile 18 ay arasında olabilir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Erasmus+ Spor Destekleri kapsamında hibe talebi başvuru yapılacak faaliyet türüne göre götürü usülü belirlenmiş oranlar doğrultusunda yapılmaktadır. Her bir faaliyet için sunulan bütçe seçenekleri Erasmus+ Program Rehberinde yer almaktadır.

 

1-Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar: 30 Bin Avro veya 60 Bin Avro

2-Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları: 120 Bin, 250 Bin veya 400 Bin Avro

3-Sporda Kapasite Geliştirme: 100 Bin ile 200 Bin Avro arasında

4-Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri: Bu proje başlığının altında her birinin hibe miktarı farklı 4 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin hibeleri sırasıyla;

  • Avrupa Yerel Etkinlik (Tip 1): 200 Bin Avro
  • Avrupa Yerel Etkinlik (Tip 2): 300 Bin Avro
  • Avrupa Çapında Etkinlik: 450 Bin Avro
  • Büyük Ölçekli Avrupa Etkinliği: 1 Milyon ile 2 Milyon Avro arasında

Başvuru tarihleri nelerdir?

Erasmus+ Spor Destekleri kapsamında alınacak 2024 yılı başvuruları için son başvuru tarihi 5 Mart 2024’tür. 

 

1-Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar:  5 Mart 2024 17.00 (Brüksel saati)

2-Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları: 5 Mart 2024 17.00 (Brüksel saati)

3-Sporda Kapasite Geliştirme: 5 Mart 2024 17.00 (Brüksel saati)

4-Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri: Bu proje başlığının altında her birinin hibe miktarı farklı 4 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin son başvuru tarihleri sırasıyla;

  • Avrupa Yerel Etkinlik (Tip 1): 5 Mart 2024 17.00 (Brüksel saati)
  • Avrupa Yerel Etkinlik (Tip 2): 5 Mart 2024 17.00 (Brüksel saati)
  • Avrupa Çapında Etkinlik: 5 Mart 2024 17.00 (Brüksel saati)
  • Büyük Ölçekli Avrupa Etkinliği: 5 Mart 2024 17.00 (Brüksel saati)

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Proje başvuruları doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na yapılmaktadır. Başvuru sahibi kurumun ECAS sistemine kayıt yaptırması ve 9 haneli PIC numarasına sahip olması gerekmektedir.

Başvuru formu nasıl doldurur yerine başvuru adresi halinde bir başlık atmamız daha uygun olacaktır.

Başvurular çevrim içi olarak Funding & Tenders Opportunities Portal üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’na sunulacak olmakla birlikte başvurular Funding and Tenders Portal üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ program rehberinde verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılmaktadır.

Yukarıda paylaşılan Erasmus+ Merkezi Spor projelerinin her birinin başvuru formları Projenin İlgililiği, Proje Tasarımı ve Uygulamasının Kalitesi, Ortaklığın ve İşbirliği Düzenlemelerinin Kalitesi ve Etki olmak 4 ana değerlendirme ölçütüne göre değerlendirilmektir. Bir projenin hibe almak için değerlendirilebilmesi için her bir ölçütten en az yarısı kadar puan alması ve toplam puanın en az 60 puan alması gerekmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus+ Spor Destekleri hakkında her türlü bilgi için https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en  sayfasını ziyaret edebilir, sorularınızı EACEA-SPORT@ec.europa.eu adresine yönlendirebilirsiniz.

 

Daha fazla bilgi için:

2023 Erasmus+ Merkezi Spor Destekleri Bilgilendirme Toplantısı linki: https://www.ua.gov.tr/haber-ve-duyurular/2023-erasmus-merkezi-spor-destekleri-bilgilendirme-toplantisi-gerceklestirildi/

Youtube canlı yayın linki: https://youtu.be/Vd12YDSyE4w

Toplantı sunumu için tıklayınız.