Spor Alanında Kapasite Geliştirme

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-SPORT-2024-CB

Bu uluslararası dünya çapındaki eylem bağlamında, proje faaliyetleri spor organizasyonlarının kapasitelerini geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanmalıdır ve esas olarak, eylemin kapsadığı Bölge 1'deki Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerle işbirliği yapılmalıdır (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ). - Bireylerin kişisel ve sosyal gelişimini teşvik etmek ve daha uyumlu topluluklar oluşturmak için bir eğitim aracının yanı sıra değerleri teşvik etmek için bir araç olarak spor faaliyetlerini ve politikalarını desteklemeyi amaçlarlar. - Ortak spor aktiviteleri ve eğitici yan etkinliklerin uygulanması; - Yeni yaygın öğrenme yöntemleri, araçları, uygulamaları ve materyallerinin başlatılması, test edilmesi, paylaşılması ve uygulanması; - Sporda dezavantajlı grupların ayrımcılığı konularında farkındalık yaratılması gibi çeşitli faaliyetler yapılabilir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

AB üyesi devletlerde, Programla İlişkili Üçüncü Ülkelerde ve Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde (Bölge 2 ve Bölge 2) bulunan spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında çok taraflı ortaklıklara dayanan uluslararası işbirliği projeleridir. Kapasite Geliştirme Projeleri, Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde spor aktivitelerini ve spor politikalarını değerleri geliştirecek, bireylerin toplumsal ve kişisel gelişimlerini teşvik edecek ve daha uyumlu topluluklar oluşturacak bir araç olarak desteklemeyi hedeflemektedir.

Kimler başvuru yapabilir?

AB üyesi devletlerde, Programla İlişkili Üçüncü Ülkelerde veya Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerden (Bölge 1 ve Bölge 2) kurulmuş tüzel kişiliğe sahip spor alanında veya gençlerle ve gençlere yönelik faaliyetler gösteren tüm özel ve kamu kurum/kuruluşları başvuru yapabilir. Örneğin;

  • Spor kulüpleri
  • Ulusal spor federasyonları, Milli Olimpiyat Komiteleri
  • Herkes için spor hareketine hizmet veren kurumlar
  • Fiziksel faaliyetlerin tanıtımı için hizmet veren tüm kurumlar vb.

Ortaklık Yapısı

Spor Alanında Kapasite Geliştirme projeleri için en az 3 ülkeden 4 farklı kuruluşun katılımıyla kurulan bir konsorsiyum ile başvurular yapılabilir. Bu konsorsiyumda;

  • 2 farklı AB Üyesi Devletten ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkeden birer kurum/kuruluş
  • Programla İlişkili Olmayan fakat Spor Alanında Kapasite Geliştirme Projelerine katılım hakkı bulunan en az bir ülkeden (Bölge1 ve Bölge 2) en az 2 kurum/kuruluş bulunmalıdır.
  • AB Üyesi Devletlerden ve Programla İlişkili Üçüncü Ülkelerden katılan kurum/kuruluş sayısı Bölge 1 ve Bölge 2'den katılan kurum/kuruluşlardan fazla olamaz.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Spor Alanında Kapasite Geliştirme projesi için proje süresi 12, 24 ya da 36 aydır. Süre, başvuru aşamasında projenin konusuna ve öngörülen faaliyetlere göre belirlenmelidir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Bu faaliyet türünde hibe götürü usulde verilmektedir. Hibenin miktarı, faaliyetin tahmini bütçesine göre başvuranın teklifi üzerine belirlenir. Başvuru sahipleri, başvuru formunda yer alan ayrıntılı bir bütçe tablosunu dolduracaktır.  Hibe miktarı 100.000 - 200.000 Avro arasında değişmektedir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 05 Mart 2024 tarihinde Brüksel saati ile 17.00.00’a kadar sisteme yüklenmelidir.

 

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Spor Alanında Kapasite Geliştirme, merkezi bir proje türü olduğundan proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na (EACEA) sunulacaktır. Başvuru öncesi kayıt işlemi için bakınız

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Funding & Tender Opportunities portalından doldurabilirsiniz. ERASMUS-SPORT-2024-CB kodu ile projenin başvuru sayfasından yapılacaktır. Standart başvuru şablonu için tıklayınız.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Başvurular, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından; Projenin İlgililiği, Proje Tasarımı ve Uygulamasının Kalitesi, Ortaklığın ve İşbirliği Düzenlemelerinin Kalitesi ve Etki kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından takip edilecektir.