Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-YOUTH-2024-CB

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projeleri, AB üyesi devletlerde, Programla İlişkili Üçüncü Ülkelerde ve Programla İlişkili Olmayan uygun Üçüncü Ülkelerde gençlik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında çok taraflı ortaklıklara dayanan uluslararası işbirliği projeleridir. Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın ve gençlik örgütlerinin ve gençlerin refahının bir itici gücü olarak, gençlik ve yaygın öğrenme alanında uluslararası işbirliğini ve politika diyaloğunu desteklemeyi amaçlarlar.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

AB üyesi devletlerde, Programla İlişkili Üçüncü Ülkelerde ve Programla İlişkili Olmayan uygun Üçüncü Ülkelerde kurulmuş, gençlik alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşları veya özel kuruluşlardır. Bu eylem öncelikle dernekleri, STK'ları ve daha genel olarak kar amacı gütmeyen kuruluşları hedef alırken, proje için net bir katma değerin gösterildiği durumlarda kar amaçlı kuruluşlar dahil edilebilir.  Kapasite Geliştirme Projeleri, 2 farklı Program ülkesinden en az 1 kuruluş ve Programla ilişkili olmayan en az 1 uygun üçüncü ülkeden en az 2 kuruluş içermelidir.(En az 3 ülkeden en az 4 kuruluş). Dolayısıyla bu faaliyet türü, özel olarak, Programla ilişkili olmayan ülkeler ve Program ülkeleri arasında işbirliğini hedeflemektedir.

Kimler başvuru yapabilir?

Aşağıdaki kuruluşlar koordinatör olarak başvurabilirler:

Gençlik alanında çalışan STK'lar (Avrupa Gençlik STK'ları ve ulusal Gençlik Konseyleri dahil);

Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde kamu otoriteleri

Koordinatör kuruluş, Program ülkesi olan yada programla ilişkili bir ülkede kurulmuş olmalı ve ilgili ülkede bulunmalıdır.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 1, 2 veya 3 yıl olabilir. Süre, başvuru aşamasında projenin konusuna ve öngörülen faaliyetlere göre belirlenmelidir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Bu faaliyet türünde hibe götürü usulde verilmektedir. Hibenin miktarı, faaliyetin tahmini bütçesine göre başvuranın teklifi üzerine belirlenir. Başvuru sahipleri, başvuru formunda yer alan ayrıntılı bir bütçe tablosunu dolduracaktır.  Hibe miktarı 100.000 - 300.000 Avro arasında değişmektedir.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme, merkezi bir proje türü olduğundan proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na (EACEA) sunulacaktır. Başvuru öncesi kayıt işlemi için bakınız:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/how-to-apply/registering-your-organisation

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvuru son tarihleri için başvuru yapılan yılın Teklif Çağrısı ve Program Rehberi kontrol edilmelidir.

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Funding&Tenders portalından doldurabilirsiniz.

Standart başvuru şablonu için tıklayınız.

 

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ Program Rehberi'nde(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/capacity-youth) verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Faydalı link & dokümanlar