Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumları ile Ortaklık

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (akademik ve idari) hareketliliği gerçekleştirmelerine imkân sağlayan projeleri kapsar.

ERASMUS+ Yükseköğretim Programı

Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunulmaktadır. Faaliyetin temel amaçları yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, faaliyet, bilgi-beceri ve davranış gibi yeterliliklerin edinilmesi konusunda bireylerin desteklenmesi, yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi, farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığının ve anlayışın arttırılması, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi, uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasının sağlanması gibi amaçlara da hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır: Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere, programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden ülkemize yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim ve staj yapma amacı ile hareketliliğidir. Personel Hareketliliği: Akademik personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda ders vermesi ve akademik/idari personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda eğitim alması faaliyetidir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Bu faaliyetin hedef kitlesi yükseköğretim kurumlarının örgün eğitimde her düzeydeki (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğretim programlarında öğrenim gören öğrencileri ve personelidir.

Kimler başvuru yapabilir?

Erasmus+ Programı Öğrenme Hareketliliği faaliyetine katılmak üzere ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) sahibi yükseköğretim kurumlarının başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 24 ya da 36 ay olabilir.

Faaliyetin süresi:

Öğrenci faaliyetleri için; 2 aydan 12 aya kadar,

Personel faaliyetleri için; 5 günden 2 aya kadar olabilir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Bireysel destek (İmkanı Kısıtlı Öğrenciler için ilave hibe imkanı)

Öğrenci ve personel için seyahat desteği

Kurumsal destek

İçerme desteği

Kurumsal içerme desteği

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 20 Şubat 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

 

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  2. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  3. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
  4. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
  5. OID, ""E"" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış değerlendiricilere atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak, başvuruda bulunulan tüm ülkeler için ayrı ayrı, Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvuru alınan tüm ülkeler, ait oldukları bütçe kategorisi içerisinde aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan ülkeden başlanarak hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları, başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi bilgi ve belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde elektronik ortamda hazırlanan sözleşmeler e-imzanın atılması için kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalanır ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. İmzaların tamamlandığı konusunda proje sahibi kuruma bildirim gönderilir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamaz. Başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için en az bir Program Ülkesi ve en az bir Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke içermesi gerekmektedir.