Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Programla İlişkili Ülkeler)

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED

Bu faaliyet, yükseköğretim kurumlarının program ülkelerindeki yükseköğretim kurumları ile ortaklık kurarak öğrenci ve personel (akademik ve idari) hareketliliği gerçekleştirmelerine imkân sağlayan projeleri kapsar..

ERASMUS+ Yükseköğretim Programı

Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece yüksek öğrenimine devam eden yada bazı yükseköğretim kurumlarında yeni mezun kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırma, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırma; yükseköğretim personelinin ise iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini arttırması amaçlanmaktadır. Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır: Öğrenci Hareketliliği: Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları Karma Hareketlilikler: Fiziksel ve sanal bileşeni olan bu hareketlilik türü hem personel hareketliliklerinde hem de öğrenci hareketliliklerinde geçerlidir. Karma Yoğun Programlar (BIP) Fiziksel ve sanal bileşeni olan ve en az üç ECHE sahibi yükseköğretim kurumunun ortaklaşa gerçekleştirdiği bu hareketlilik türü hem personel hareketliliklerinde hem de öğrenci hareketliliklerinde geçerlidir. Doktora Hareketliliği: Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Bu faaliyetin hedef kitlesi yükseköğretim kurumlarının örgün eğitimde her düzeydeki (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğretim programlarında öğrenim gören öğrencileri ve personelidir. Türkiye Ulusal Ajansına yükseköğretim öğrenci ve personeli tarafından bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Hareketliliğe katılmak isteyen öğrenci ve personel, kendi kayıtlı oldukları/çalıştıkları yükseköğretim kurumuna başvuru yapar.

Kimler başvuru yapabilir?

Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi Yükseköğretim Kurumu ya da akreditasyon alan Ulusal Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Türkiye Ulusal Ajansına yükseköğretim öğrenci ve personeli tarafından bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Hareketliliğe katılmak isteyen öğrenci ve personel, kendi kayıtlı oldukları/çalıştıkları yükseköğretim kurumuna başvuru yapar.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 26 aydır. Faaliyetin süresi: Öğrenciler (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) için; asgari  2 ay azami 12 aya kadar, Personel (Akademik ve İdari) için; 2 günden 2 aya kadar olabilir. Öğrenciler için karma hareketlilik ve kısa süreli doktora hareketliliklerinde asgari 5 günden azami 30 güne kadar fiziksel hareketlilik gerçekleştirilebilir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Kurumsal destek, Personel için seyahat desteği, Bireysel destek (Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Öğrenciler için ek öğrenim hibe imkanı), İçerme Desteği, İstisnai Seyahat Masrafı

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 20 Şubat 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Öğrenci ve personel için başvurular kendi yükseköğretim kurumları tarafından, yükseköğretim kurumunun belirlediği tarihlerde alınmaktadır.

 

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

5) OID, ""E"" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılar başvuruda bulunabilecek veya konsorsiyumlarda ortak olarak yer alabilecek tüm yükseköğretim kurumlarına duyurulmaktadır.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kontrolünü geçen tüm projelere hibe tahsis edilir. Hibe tahsisat sürecinde, kurumların hibe talepleri ve geçmiş yıllardaki hibe kullanım performansları dikkate alan bir algoritma kullanılmaktadır. 

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi bilgi ve belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde elektronik ortamda hazırlanan sözleşmeler e-imzanın atılması için kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra halinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalanır ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. İmzaların tamamlandığı konusunda proje sahibi kuruma bildirim gönderilir. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Erasmus+ programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamaz. Ayrıca, yükseköğretim kurumları dışındaki genel liseler, okulöncesi ve ilköğretim kurumları bu faaliyetten yararlanamaz.