Öğretmen Akademileri

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

(2021-2027) Erasmus+ Programında yeni bir eylem olarak yer alan Öğretmen Akademileri, Ana Eylem 2 Kurum ve Kuruluşlar arasında İşbirliği faaliyeti altında yer alır ve başvuruları doğrudan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA)‘na yapılır. Bu eylem “Eğitim Alanı Hedefine” ulaşmak için yapılan diğer çalışmaları tamamlayacak ve sonuçların ulusal ve bölgesel politika oluşturmasına ve nihayetinde öğretmen eğitimi ve okullara destek sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bu eylemin genel amacı, öğretmen eğitiminde Avrupa ve uluslararası bir bakış açısı geliştirecek Erasmus+ Öğretmen Akademileri kurmak için öğretmen eğitimi ve öğretim sağlayıcıları arasında Avrupa ortaklıkları yaratmaktır. Bu Akademiler çok dilliliği, dil bilincini ve kültürel çeşitliliği benimseyecek, AB'nin eğitim politikasındaki öncelikleri doğrultusunda öğretmen eğitimini geliştirecek ve Avrupa Eğitim Alanı hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Projenin hedef kitlesi:

-Mesleki Eğitim öğretmenleri dâhil olmak üzere ISCED (international standard classification of education) 1-3 düzeyindeki öğretmenler için temel öğretmenlik eğitimi ve/veya sürekli mesleki eğitim veren kolejler, enstitüler, üniversiteler gibi Öğretmen Eğitimi veren Kurumlar;

 

-Okul eğitimi politikalarından sorumlu bakanlıklar veya benzeri kamu kurumları

-Öğretmen eğitimi için politika geliştirmek ve sağlamak, aynı zamanda öğretmenlerin yeterlikleri için standartlar belirlemekten sorumlu kamu (yerel, bölgesel veya ulusal) ve özel kuruluşları

-Ulusal olarak tanınan diğer öğretmen eğitimi ve sürekli mesleki eğitim sağlayıcıları

-Öğretmenlerin eğitim ve öğretiminden ve sürekli mesleki gelişimlerinin ve niteliklerinin denetlenmesinden sorumlu makamlar

-Öğretmen eğitiminin bir parçası olarak öğretmen eğitimi sağlayıcılarıyla birlikte çalışan uygulamalı eğitim veren okullar

-Projeyle ilgili okullar (ilkokuldan itibaren temel Mesleki Eğitim ve öğretim veren okullar dâhil) veya diğer kuruluşlar (STK'lar, öğretmen dernekleri gibi)

Kimler başvuru yapabilir?

Program Ülkelerinden birinde yerleşik, ulusal olarak tanınan herhangi bir kurum/kuruluş başvuru sahibi olabilir. Bu kurum/kuruluş projede yer alan tüm katılımcı ortaklar adına başvuru yapar.

Bir Erasmus+ Öğretmen Akademisi, aşağıdakileri içeren en az 3 AB Üye Devleti ve Programla ilişkili üçüncü ülkelerden (en az 2 AB Üye Devlet dâhil) en az 3 tam ortak içermelidir:


- 2 farklı AB Üye Devletlerinden ve Programla ilişkili üçüncü ülkelerden ulusal olarak tanınan en az iki temel öğretmenlik eğitimi sağlayıcısı ve
- Ulusal olarak tanınmış ve öğretmenler için sürekli mesleki eğitim (hizmetiçi eğitim) veren en az 1 kurum/kuruluş

 Ayrıca, ortaklıklar tam ortak veya ilişkili ortak olarak en az bir uygulama/eğitim okulunu da içermelidir.
Ortaklık, tam ortaklar veya ilişkili ortaklar olarak diğer kuruluşları da içerebilir

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi 3 yıldır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Proje başına azami 1.5 milyon Avro bütçe tahsis edilecektir. Hibeler en fazla %80 üzerinden götürü usulüyle tahsis edilecektir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

2023 yılında başvuru alınmayacaktır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Komisyon Merkezli bir proje türü olduğundan, proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvuru formu Funding & tenders  sayfası üzerinden doldurulur. Detaylar için  Erasmus+ Program Rehberi ne bakılabilir.

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ Program Rehberi'nde verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yürütülecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Öğretmen Akademileri hakkında daha fazla bilgi almak için 2022 Program Rehberi’ni inceleyebilirsiniz. Faaliyetle ilgili detaylı sorularınızı Komisyonun Öğretmen Akademileri faaliyeti hakkında başvuru sahiplerine destek olmak için oluşturduğu aşağıdaki e-posta adreslerine iletebilirsiniz.  

EACEA-EPLUS-TEACHER-ACADEMIES@ec.europe.eu

EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu

Faydalı link & dokümanlar

İlgili doküman için tıklayınız.