Avrupa Üniversiteleri Girişimi

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV

Avrupa Üniversiteleri Girişimi, yükseköğretim kurumlarının uzun vadeli yapısal ve stratejik işbirliği geliştirebilecekleri uluslararası ortaklık fırsatıdır. Avrupa Üniversiteleri girişiminin, eğitim ve araştırmada yüksek kaliteyi ve mükemmelliği teşvik ederek Avrupa Eğitim Alanı'nın oluşturulmasında önemli bir rol oynaması beklenmektedir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına katkı sağlamak; varsa önündeki engelleri saptayıp, çözüm getirmek isteyen ECHE sahibi yükseköğretim kurumları

Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru Program Ülkesinden ECHE (Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumu tarafından koordine edilen bir konsorsiyum tarafından sunulmalıdır. Konsorsiyum en az 3 programla ilişkili ülkeleri Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ veya Kosova'daki 3 yükseköğretim kurumundan oluşmalıdır.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi normal şartlar altında 48 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte uygun bir şekilde gerekçelendirilirse düzeltme/değişiklik yoluyla uzatmalar mümkündür.

Hibe kalemleri nelerdir?

Hibeler götürü usulü (lump sum) şeklinde tahsis edilecektir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

İlgili girişim için son başvuru tarihi: 6 Şubat 2024 Salı (Brüksel Saati ile 17.00'ye kadar)

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Avrupa Üniversiteleri Girişimi Komisyon Merkezli bir proje türü olduğundan, proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurulması planlanan başlık uyarınca aşağıdaki linklerden başvuru formlarına ulaşılabilmektedir:

1. Başlık için: EUR-UNIV-1 (Development of deep institutional transnational cooperation)

2. Başlık için: EUR-UNIV-2 (Community of practice)

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ Program Rehberi'nde verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Avrupa Üniversiteleri Girişimi hakkında daha fazla bilgi almak için 2024 Avrupa Üniversiteleri Girişimi Teklif Çağrısı'nı inceleyebilirsiniz.