Teklif Çağrıları

Erasmus+ Programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Teklif Çağrıları

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. 

Erasmus+ Programı 2022 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve 2022 yılı Erasmus+ Program Rehberi V2 yayınlanmıştır.

2022 Erasmus+ Program Rehberi V1 düzeltmesi için tıklayınız.

2022 Erasmus+ Program Rehberi V1 için tıklayınız.

2022 KA2 İşbirliği Ortaklıkları kapsamındaki Handbook on the Lump Sum Funding Model (Götürü Usulü Hibe Modeli El Kitabı) yayınlanmıştır.

Erasmus+ Programı için 2022 yılında ülkemize tahsis edilen hibe tutarı eğitim, öğretim sektörleri için programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerle gerçekleştirilen yükseköğretim hareketlilikleri de dahil olmak üzere 91,2 Milyon Avro'dur. Gençlik sektörleri için ise bu rakam 14,4 Milyon Avro'dur.

---------------------

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlar. Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ Programı altında yer alan Gönüllülük faaliyetine ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) 2022 yılı Teklif Çağrısı ve 2022 yılı ESC Program Rehberi V2 yayınlanmıştır.

2022 ESC Program Rehberi V1 düzeltmesi için tıklayınız.

2022 ESC Program Rehberi V1 için tıklayınız.

Avrupa Dayanışma Programı için 2022 yılında ülkemize tahsis edilen hibe tutarı 5,1 Milyon Avro'dur.

---------------------

Aşağıdaki tabloda Erasmus+ Programına ve Avrupa Dayanışma Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2022 yılı son başvuru tarihlerine yer verilmektedir. Ayrıca özel çağrılar yoluyla ilan edilen ve bu tabloda yer almayan merkezi çağrılar için Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansının takip edilmesi önerilmektedir.

Erasmus+ Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Erasmus+ Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

Avrupa Dayanışma Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Avrupa Dayanışma Programı Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

2022 yılı Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı program kodları ve son başvuru tarihleri için tıklayınız.

Not: Erasmus+ ve ESC Programlarına ilgili ülkelerin resmi katılımları; Avrupa Komisyonu ile Program Ülkeleri arasında imzalanan Katılım Anlaşmaları ile gerçekleşmektedir. Ülkemiz için katılım anlaşması 27 Ekim 2021 tarihinde imzalanmıştır. Ülkelere tahsis edilen hibe miktarlarını belirleyen Katkı Anlaşmasının imzalanması süreci ise halen devam etmektedir. Bu sebeple imza sürecinin gecikmesi durumunda hibe tahsisatlarında veya ödemelerinde gecikmeler yaşanabilecektir.

 

Erasmus+ ve ESC Programları, başvurunun yapıldığı kuruma göre ÜLKE MERKEZLİ veya MERKEZİ olmak üzere 2'ye ayrılır:

 

 

Merkezi projelerin başvuruları Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı'na yapılırken, ülke merkezli başvurular program üyesi ülkelerde bulunan Ulusal Ajanslara yapılmaktadır. Merkezi projeler hakkında sorularınız için öncelikle aşağıdaki sayfaları incelemenizi öneririz, cevabını bulamadığınız sorular için merkezi@ua.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz:

>>Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı

>>Erasmus+ Programı ve Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu

>>ESC Programı ve ESC Projeleri Platformu

---------------------

Geçmiş yılların Teklif Çağrıları ve Program Rehberlerine buradan erişebilirsiniz.

İlgili teklif çağrısındaki son gelişmeler ve son başvuru tarihlerindeki değişiklikler için www.ua.gov.tr adresimizdeki haberleri ve @ulusalajans adresli Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizdeki duyuruları takip etmeniz önerilir.

2022 YILI
ERASMUS+ ve AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMLARI PROGRAM KODLARI ve SON BAŞVURU TARİHLERİ
ERASMUS+
Sektör Prog. Kodu Proje türü Başvuru tarihleri
OKUL EĞİTİMİ
KA120-SCH Okul Eğitimi Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2022
KA121-SCH Okul Eğitimi Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2022
KA122-SCH Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2022
KA210-SCH Okul Eğitimi Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022/4 Ekim 2022
KA220-SCH Okul Eğitimi İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022
MESLEKİ EĞİTİM
KA120-VET Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2022
KA121-VET Mesleki Eğitimde Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2022
KA122-VET Mesleki Eğitim Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2022
KA210-VET Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022/4 Ekim 2022
KA220-VET Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022
YETİŞKİN EĞİTİMİ
KA120-ADU Yetişkin Eğitimi Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2022
KA121-ADU Yetişkin Eğitiminde Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2022
KA122-ADU Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2022
KA210-ADU Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022/4 Ekim 2022
KA220-ADU Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022
YÜKSEKÖĞRETİM
KA130-HED Yükseköğretim Konsorsiyumu Akreditasyon Başvurusu 23 Şubat 2022
KA131-HED Yükseköğretimde Program Ülkeleri ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2022
KA171-HED Yükseköğretimde Ortak Ülkeler ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2022
KA220-HED Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022
GENÇLİK
KA150-YOU Gençlik Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2022
KA151-YOU Akredite Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği Proje Başvurusu 23 Şubat 2022
KA152-YOU Gençlik Değişimleri 23 Şubat 2022/4 Mayıs 2022/4 Ekim 2022
KA153-YOU Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 23 Şubat 2022/4 Mayıs 2022/4 Ekim 2022
KA154-YOU Gençlik Katılımı 23 Şubat 2022/4 Ekim 2022
KA210-YOU Gençlik Alanında Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022/4 Ekim 2022
KA220-YOU Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları 23 Mart 2022
Discover EU Kapsayıcılık Faaliyeti 4 Ekim 2022
MERKEZİ ÇAĞRILAR
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (Capacity Building in Higher Education): 17 Şubat 2022
ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-1 Yükseköğretimde İşbirliğine Erişimin Teşvik Edilmesi
(Fostering Access to Cooperation in Higher Education)
ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 Yükseköğretimde Dönüşüm İçin Ortaklıklar
(Partnerships for Transformation in Higher Education)
ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-3 Yapısal Reform Projeleri
(Structural Reform Projects)
ERASMUS-EDU-2022-CB-VET Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme 31 Mart 2022
ERASMUS-SPORT-2022-CB Spor Alanında Kapasite Geliştirme 7 Nisan 2022
ERASMUS-YOUTH-2022-CB Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 7 Nisan 2022
Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler (Virtual Exchanges in the Field Higher Education and Youth): 22 Şubat 2022
ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA Batı Balkanlarla Sanal Değişimler
(Virtual Exchanges with the Western Balkans)
ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-NDICI Dünyanın Diğer Belirli Bölgeleri İle Sanal Değişimler
(Virtual Exchanges with Other Specific Regions in the World)
Spor Destekleri: 23 Mart 2022
ERASMUS-SPORT-2022-SCP Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları
ERASMUS-SPORT-2022-SSCP Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar
ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE Kâr Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri
ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA Erasmus+ Öğretmen Akademileri 7 Eylül 2022
İleriye Dönük Projeler (Forward Looking Projects): 15 Mart 2022
ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1 İleriye Dönük Projeler - Sektörler Arası Öncelikler
(Partnerships for Innovation - Forward Looking Projects - Cross-sectoral priorities)
ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2 İleriye Dönük Projeler - Mesleki Eğitim ve Öğretim
(Partnerships for Innovation - Forward Looking Projects - VET)
ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3 İleriye Dönük Projeler - Yetişkin Eğitimi
(Partnerships for Innovation - Forward Looking Projects - AE)
Yenilikçilik İçin İttifaklar (Alliances for Innovation): 15 Eylül 2022
ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP Eğitim ve Girişimler İçin İttifaklar
(Alliances for Education and Enterprises)
ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT Beceriler Konusunda Sektörel İşbirliği İçin İttifaklar
(Alliances for Sectoral Cooperation on Skills -Implementing the Blueprint)
ERASMUS-EDU-2022PEX-COVE Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (Centres of Vocational Excellence) 7 Eylül 2022
Erasmus Mundus Eylemi: 16 Şubat 2022
ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri
(Erasmus Mundus Joint Masters)
ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN Erasmus Mundus Program Tasarımı
(Erasmus Mundus Design Measures)
Avrupa Gençliği Birarada (European Youth Together): 22 Mart 2022
ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-LOT1 Avrupa Gençliği Bir Arada (Küçük)
(European Youth Together Small)
ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-LOT2 Avrupa Gençliği Bir Arada
(European Youth Together)
Jean Monnet Faaliyetleri: 1 Mart 2022
ERASMUS-JMO-2022-MODULE Jean Monnet Modül
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules)
ERASMUS-JMO-2022-CHAIR Jean Monnet Kürsü
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair)
ERASMUS-JMO-2022-COE Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence)
ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT Jean Monnet Öğretmen Eğitimi
(Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Teacher Training)
ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU Jean Monnet AB Girişimlerini Öğrenmek
(Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Learning EU Initiatives)
ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU Dış Politika Konuları Ağı
(Networks on Foreign Policy Issues)
ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU AB İçi Konular Ağı
(Networks on Internal EU Issues)
ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS Jean Monnet Diğer Eğitim ve Öğretim Alanları Ağı
(Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training)
Avrupa Üniversiteleri: 22 Mart 2022
ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1 Avrupa Üniversiteleri - Var olan Derin Kurumsal Ulusötesi İşbirliğinin Yoğunlaştırılması
(European Universities - Intensification of Prior Deep Institutional Transnational Cooperation -Topic 1)
ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2 Avrupa Üniversiteleri - Yeni Derin Ulusötesi İşbirliğinin Geliştirilmesi
(European Universities - Development of New Deep Institutional Transnational Cooperation -Topic 2)
Periyodik Olmayan Merkezi Çağrılar FTOP sayfası takip edilmelidir.
AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI
  Prog. Kodu Proje türü Başvuru tarihleri
  ESC50 Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası Başvurusu Yıl boyunca
ESC51 Gönüllülük Projeleri 23 Şubat 2022
ESC30 Dayanışma Projeleri 23 Şubat 2022/4 Ekim 2022
ESC-SOLID-2022-VTHPA Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük (Volunteering Teams in High Priority Areas) 6 Nisan 2022
İnsani Yardım İçin Gönüllülük (Humanitarian Aid Related Activities)  
ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP İnsani Yardım Kalite Etiketi Tam Prosedür
(Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering Full Procedure)
22 Eylül 2022
ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-LP İnsani Yardım Kalite Etiketi Light Prosedür
(Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering Light Procedure)
ESC-HUMAID-2022-VOLUN İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri
(Volunteering in Support of Humanitarian Aid Operations)
3 Mayıs 2022
NOT: SON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR. GÜNCEL TARİHLER www.ua.gov.tr ve @ulusalajans SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZDEN TAKİP EDİLMELİDİR.
c