Teklif Çağrıları

Erasmus+ Programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Teklif Çağrıları

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. 

❗❗Erasmus+ Programı 2023 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve 2023 yılı Erasmus+ Program Rehberi V3 (04.04.2023) yayınlanmıştır.❗❗

2023 Program Rehberi Düzeltme Metni (Corrigendum) için tıklayınız. (04.04.2023).

2023 Program Rehberi Düzeltme Metni (Corrigendum) için tıklayınız. (21.12.2022).

2023 yılı Erasmus+ Program Rehberi V1 için tıklayınız. (23.11.2022).

Olası güncellemeler bu sayfamızda ilan edilecek olup ilaveten en güncel versiyonu Avrupa Komisyonu'nun sayfalarından takip edebilirsiniz.

2023 KA2 İşbirliği Ortaklıkları kapsamındaki Handbook on the Lump Sum Funding Model (Götürü Usulü Hibe Modeli El Kitabı) yayınlanmıştır.

Erasmus+ Programı için 2023 yılında ülkemize tahsis edilen hibe tutarı 105,5 Milyon Avro'dur.

---------------------

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlar. Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ Programı altında yer alan Gönüllülük faaliyetine ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

❗❗Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) 2023 yılı Teklif Çağrısı ve 2023 yılı ESC Program Rehberi yayınlanmıştır.❗❗

Avrupa Dayanışma Programı için 2023 yılında ülkemize tahsis edilen hibe tutarı 5,1 Milyon Avro'dur.

---------------------

 

Aşağıdaki tabloda Erasmus+ Programına ve Avrupa Dayanışma Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2023 yılı son başvuru tarihlerine yer verilmektedir. Ayrıca özel çağrılar yoluyla ilan edilen ve bu tabloda yer almayan merkezi çağrılar için Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansının takip edilmesi önerilmektedir.

Erasmus+ Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Erasmus+ Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

Avrupa Dayanışma Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Avrupa Dayanışma Programı Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

 

Erasmus+ ve ESC Programları, başvurunun yapıldığı kuruma göre ÜLKE MERKEZLİ veya MERKEZİ olmak üzere 2'ye ayrılır:

 

Ülke merkezli projelere başvurular program üyesi ülkelerde bulunan Ulusal Ajanslara yapılırken, merkezi projelerin başvuruları Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı'na yapılmaktadır. Merkezi projeler hakkında sorularınız için öncelikle aşağıdaki sayfaları incelemenizi öneririz. Cevabını bulamadığınız sorular için merkezi@ua.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz:

>>Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı

>>Erasmus+ Programı ve Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu

>>ESC Programı ve ESC Projeleri Platformu

>>Funding And Tenders Opportunities Portal

---------------------

Geçmiş yılların Teklif Çağrıları ve Program Rehberlerine buradan erişebilirsiniz.

İlgili teklif çağrısındaki son gelişmeler ve son başvuru tarihlerindeki değişiklikler için www.ua.gov.tr adresimizdeki haberleri ve @ulusalajans adresli Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizdeki duyuruları takip etmeniz önerilir.

2023 YILI
ERASMUS+ ve AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMLARI PROGRAM KODLARI ve SON BAŞVURU TARİHLERİ
ERASMUS+
Sektör Prog. Kodu Proje türü Başvuru tarihleri
OKUL EĞİTİMİ
KA120-SCH Okul Eğitimi Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2023
KA121-SCH Okul Eğitimi Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA122-SCH Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA210-SCH Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA220-SCH Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
MESLEKİ EĞİTİM
KA120-VET Mesleki Eğitim Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2023
KA121-VET Mesleki Eğitimde Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA122-VET Mesleki Eğitim Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA210-VET Mesleki Eğitimde Küçük Ölçekli Ortaklıklar 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA220-VET Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
YETİŞKİN EĞİTİMİ
KA120-ADU Yetişkin Eğitimi Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2023
KA121-ADU Yetişkin Eğitiminde Akr. Sahibi Kurumlara ait Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA122-ADU Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA210-ADU Yetişkin Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA220-ADU Yetişkin Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
YÜKSEKÖĞRETİM
KA130-HED Yükseköğretim Konsorsiyumu Akreditasyon Başvurusu 23 Şubat 2023
KA131-HED Yükseköğretimde Program Ülkeleri ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA171-HED Yükseköğretimde Ortak Ülkeler ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
KA220-HED Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
GENÇLİK
KA150-YOU Gençlik Alanında Akreditasyon Başvurusu 19 Ekim 2023
KA151-YOU Akredite Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği Proje Başvurusu 23 Şubat 2023
KA152-YOU Gençlik Değişimleri

23 Şubat 2023/4 Mayıs 2023/

4 Ekim 2023

KA153-YOU Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

23 Şubat 2023/4 Mayıs 2023/

4 Ekim 2023

KA154-YOU Gençlik Katılımı 23 Şubat 2023/4 Ekim 2023
KA210-YOU Gençlik Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA220-YOU Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları 22 Mart 2023/4 Ekim 2023
KA155 DiscoverEU - Avrupa'yı Keşfet - Kapsayıcılık Faaliyeti 4 Ekim 2023
          SPOR
KA182 Spor Alanında Personel Hareketliliği 23 Şubat 2023
MERKEZİ ÇAĞRILAR
Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (Capacity Building in Higher Education): 16 Şubat 2023
ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-1 Yükseköğretimde İşbirliğine Erişimin Teşvik Edilmesi
(Fostering Access to Cooperation in Higher Education)
ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 Yükseköğretimde Dönüşüm İçin Ortaklıklar
(Partnerships for Transformation in Higher Education)
ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-3 Yapısal Reform Projeleri
(Structural Reform Projects)
ERASMUS-EDU-2023-CB-VET Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

28 Şubat 2023

ERASMUS-SPORT-2023-CB Spor Alanında Kapasite Geliştirme 22 Mart 2023
ERASMUS-YOUTH-2023-CB Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 8 Mart 2023
Yükseköğretim ve Gençlikte Sanal Değişimler (Virtual Exchanges in Higher Education and Youth): 26 Nisan 2023
ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH Yükseköğretim ve Gençlikte Sanal Değişimler
(Virtual Exchanges in Higher Education and Youth)
Spor Destekleri: 22 Mart 2023
ERASMUS-SPORT-2023-SCP Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları
ERASMUS-SPORT-2023-SSCP Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar
ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri
ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA Erasmus+ Öğretmen Akademileri 2023 yılında başvuru alınmayacaktır.
İleriye Dönük Projeler (Forward Looking Projects): 15 Mart 2023
ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT1 İleriye Dönük Projeler - Dijital Eğitim (sektörler arası)
[Lot 1: Digital education (cross-sectoral)]
ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT2 İleriye Dönük Projeler - Mesleki Eğitim ve Öğretim
[Lot 2: Vocational Education and Training (VET)]
ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD-LOT3 İleriye Dönük Projeler - Yetişkin Eğitimi
[Lot 3: Adult learning]
Yenilikçilik İçin İttifaklar (Alliances for Innovation): 3 Mayıs 2023
ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP Eğitim ve Girişimler İçin İttifaklar
(Lot 1: Alliances for Education and Enterprises)
ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT Beceriler Konusunda Sektörel İşbirliği İçin İttifaklar
(Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills -Implementing the Blueprint)
ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri

(Centres of Vocational Excellence)

8 Haziran 2023
Erasmus Mundus Eylemi: 16 Şubat 2023
ERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri
(Erasmus Mundus Joint Masters)
ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN Erasmus Mundus Program Tasarımı
(Erasmus Mundus Design Measures)
Avrupa Gençliği Bir Arada (European Youth Together): 9 Mart 2023
ERASMUS-YOUTH-2023-YOUTH-TOG Avrupa Gençliği Bir Arada
(European Youth Together)
Jean Monnet Faaliyetleri: 14 Şubat 2023
ERASMUS-JMO-2023-MODULE Jean Monnet Modül
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Modules)
ERASMUS-JMO-2023-CHAIR Jean Monnet Kürsü
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Chair)
ERASMUS-JMO-2023-COE Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezleri
(Jean Monnet Actions in the field of Higher Education: Centres of Excellence)
ERASMUS-JMO-2023-OFET-TT Jean Monnet Öğretmen Eğitimi
(Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Teacher Training)
ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU Jean Monnet AB Girişimlerini Öğrenmek
(Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training - Learning EU Initiatives)
ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

AB İçi Konular Ağı: Avrupa'da Dijital Dönüşüm
(Internal EU issues: Digital Transformation in Europe)

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Dış Politika Konuları Ağı: Değerler ve Demokrasi
(Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy)

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Dış Politika Konuları Ağı: AB-AFRİKA
(Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA)

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS Jean Monnet Diğer Eğitim ve Öğretim Alanları Ağı
(Jean Monnet Networks in other fields of Education and Training)
Avrupa Üniversiteleri: 31 Ocak 2023
ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-1 Avrupa Üniversiteleri - Var olan Derin Kurumsal Ulusötesi İşbirliğinin Yoğunlaştırılması
(European Universities - Intensification of Prior Deep Institutional Transnational Cooperation - Topic 1)
ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV-2 Avrupa Üniversiteleri - Yeni Derin Ulusötesi İşbirliğinin Geliştirilmesi
(European Universities - Development of New Deep Institutional Transnational Cooperation - Topic 2)
Periyodik Olmayan Merkezi Çağrılar FTOP sayfası takip edilmelidir.
AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI
  Prog. Kodu Proje türü Başvuru tarihleri
  ESC50 Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası Başvurusu Yıl boyunca
ESC51 Gönüllülük Projeleri 23 Şubat 2023
ESC30 Dayanışma Projeleri 23 Şubat 2023/4 Ekim 2023
ESC-SOLID-2023-VTHPA Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Takımları (Volunteering Teams in High Priority Areas) 8 Şubat 2023
İnsani Yardım İçin Gönüllülük (Humanitarian Aid Volunteering)  
ESC-HUMAID-2021-QUAL-LABEL-FP Avrupa İnsani Yardım Kalite Etiketi Tam Prosedür
(Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering Full Procedure)
16 Mart 2023/21 Eylül 2023
ESC-HUMAID-2023-VOLUN Avrupa İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri
(Volunteering in Support of Humanitarian Aid Operations)
3 Mayıs 2023
NOT 1: SON BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞEBİLİR. GÜNCEL TARİHLER www.ua.gov.tr ve @ulusalajans SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZDEN TAKİP EDİLMELİDİR.
NOT 2: MERKEZİ ÇAĞRILAR İÇİN BİLGİLER AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN FUNDING AND TENDERS OPPORTUNITIES SAYFASINDA GÜNCELLENMEKTEDİR. MERKEZİ ÇAĞRILAR İÇİN GÜNCEL BİLGİLER FUNDING AND TENDERS OPPORTUNITIES PORTALDAN (FTOP) TAKİP EDİLMELİDİR.
c