Teklif Çağrıları

Erasmus+ Programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Teklif Çağrıları

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Program listesi için tıklayınız

Erasmus+ Programı 2021 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı kapsamında yayınlanan Erasmus+ Program Rehberi bağlamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir. 

08/04/2021 tarihinde Erasmus+ Program Rehberinde değişiklikler yayınlanmıştır. Değişiklikleri görmek için tıklayınz.

12/05/2021 tarihinde Erasmus+ Program Rehberinde değişiklikler yayınlanmıştır. Değişiklikleri görmek için tıklayınız. 

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlar.

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) 2021 yılı Teklif Çağrısı ile ESC Program Rehberine ulaşmak için linklere tıklayınız. Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ Programı altında yer alan Gönüllülük faaliyetine ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Erasmus+ Programına ve Avrupa Dayanışma Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2020 yılı son başvuru tarihlerine yer verilmektedir. Ayrıca özel çağrılar yoluyla ilan edilen ve bu tabloda yer almayan merkezi çağrılar için Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansının takip edilmesi önerilmektedir.

Erasmus+ Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Erasmus+ Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

Avrupa Dayanışma Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Avrupa Dayanışma Programı Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

Not: Erasmus+ ve ESC Programlarına ilgili ülkelerin resmi katılımları; Avrupa Komisyonu ile Program Ülkeleri arasında imzalanan Katılım Anlaşmaları ile gerçekleşmektedir. Henüz ülkemiz için katılım anlaşması imzalanmamıştır. 2021 yılı içinde proje başvurularının kabul edilebilmesi veya kabul edilen projelere hibe tahsis edilebilmesi katılım anlaşmasının imzalanması şartına bağlıdır. Ayrıca, katılım anlaşması imza sürecinin gecikmesi durumunda hibe tahsisatlarında veya ödemelerinde gecikmeler yaşanabilecektir.

Geçmiş yılların Teklif Çağrıları ve Program Rehberlerine buradan erişebilirsiniz.

 

⇒ ⇒İlgili teklif çağrısındaki son gelişmeler ve son başvuru tarihlerindeki değişiklikler için www.ua.gov.tr adresimizdeki haberleri ve @ulusalajans adresli facebook, twitter ve instagram adreslerimizdeki duyuruları takip etmeniz önerilir.

Proje Türü Başvurulacak Yer Son Başvuru Tarihi Bilgi İçin  
KA1 - BİREYLERİN HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği

KA152-YOU:Gençlik Değişimleri

KA153-YOU:Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

KA154-YOU:Gençlik Katılımı

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

18 Mayıs 2021

5 Ekim 2021

www.ua.gov.tr  

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği

KA122-SCH:Okul Eğitimi

KA122-VET:Mesleki Eğitim

KA122-ADU:Yetişkin Eğitimi

KA131-HED:Yükseköğretim (Program Ülkeleri)

 

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

18 Mayıs 2021

www.ua.gov.tr  
KA2 - KURUM ve KURULUŞLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİ
KA220-YOU:Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 21 Mayıs 2021 www.ua.gov.tr  
KA210-YOU:Gençlik Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları

21 Mayıs 2021

3 Kasım 2021

 

Eğitim-Öğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

KA220-SCH:Okul Eğitimi

KA220-VET:Mesleki Eğitim

KA220-ADU:Yetişkin Eğitimi

KA220-HED:Yükseköğretim

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 21 Mayıs 2021 www.ua.gov.tr  

Eğitim-Öğretim Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları

KA210-SCH:Okul Eğitimi

KA210-VET:Mesleki Eğitim

KA210-ADU:Yetişkin Eğitimi

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

21 Mayıs 2021

3 Kasım 2021

www.ua.gov.tr  

Spor

*İşbirliği Ortaklıkları

*Küçük İşbirliği Ortaklıkları

*Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 17 Haziran 2021 Yürütme Ajansı  

Öğretmen Akademileri 

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 7 Eylül 2021 Yürütme Ajansı  

Mükemmelliyet Merkezleri

7 Eylül 2021  

Yenilik İçin Ortaklıklar

7 Eylül 2021  

Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri

17 Haziran 2021  

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

1 Temmuz 2021  
KA3 - POLİTİKA GELİŞİMİ ve İŞBİRLİĞİNE DESTEK

European Youth Together

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 24 Haziran 2021 Yürütme Ajansı  
JEAN MONNET 

Jean Monnet

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 2 Haziran 2021  Yürütme Ajansı  
AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS - ESC)

ESC50-ESC Kalite Sertifikası Başvurusu

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

28 Mayıs 2021 (R1)

Yıl Boyunca

www.ua.gov.tr  
ESC51-Gönüllülük Projeleri 

28 Mayıs 2021

5 Ekim 2021

 
ESC30-Dayanışma Projeleri 

28 Mayıs 2021

5 Ekim 2021

 
Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 5 Ekim 2021 Yürütme Ajansı  
c