Gençlik Katılımı

Erasmus+ Gençlik

Gençlik Katılımı projeleri, gençlerin sorunlarını demokratik değerleri dikkate alarak çözmeye yönelik projelerdir. gençlerin katılımı ile yaygın öğrenme temelli yerel, ulusal ve ulus-ötesi faaliyetler vasıtasıyla sorunlara çözüm önerileri bularak, politikacı ve karar alıcılara sunmak. Bununla birlikte, 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Gençlik Katılımı Projelerinde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilebilir.

başlık 1

cevap 1

başlık 2

içerik 2