Akredite Kuruluşlar için Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA121-ADU

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri, Yetişkin Eğitimi alanında faaliyet gösteren kuruluşların yetişkin eğitiminden sorumlu personeline ve kuruluşta kayıtlı olan öğrenicilerine, Program Üyesi bir ülkede eğitim alma fırsatı sunar.

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA121-ADU)

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA121-ADU) Projeleri, ülkemizdeki yetişkin eğitimi kuruluşlarında yetişkin eğitiminden sorumlu olan personel ile bu kuruluşlarda eğitim alan yetişkin öğreniciler için yurt dışı hareketlilik fırsatları sunar. Yetişkin eğitiminden sorumlu personel için yurt dışı hareketlilik faaliyetleri işbaşı eğitim, eğitim-öğretim görevlendirmesi, kurs ve eğitimlerdir. Yetişkin öğreniciler, bu projeler kapsamında grup hareketliliği veya bireysel öğrenme hareketliliği yapabilir. Ayrıca, uzman ev sahipliği, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği ile hazırlık ziyareti gibi faaliyetler de desteklenmektedir.

Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği projeleri, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/962/EC sayılı Tavsiye Kararı’na, Avrupa Konseyi'nin 2018/C 189/01 sayılı Tavsiye Kararı'na ve Avrupa Komisyonu'nun Anahtar Yeterliklerle ilgili yayınına bakılabilir.

Faaliyetin hedef kitlesi kimdir?

Faaliyetin hedef kitlesi, ülkemizdeki yetişkin eğitimi kuruluşlarında görevli yetişkin eğitiminden sorumlu personel ile yetişkin eğitimi kuruluşlarında eğitim alan özellikle düşük vasıflı kişiler başta olmak üzere daha az fırsata sahip olan yetişkin öğrenicilerdir.

 

 • Yurtdışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan personelin hareketlilik tarihinde, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve gönderen kuruluş olarak tanımlanan kuruluşun personeli olması gerekmektedir.
 • Yurtdışı hareketlilik faaliyetine katılması planlanan özellikle düşük vasıflı kişiler başta olmak üzere daha az fırsata sahip yetişkin öğrenicilerin hareketlilik tarihinde, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ve gönderen kuruluş olarak tanımlanan kuruluşun yetişkin eğitimi faaliyetlerinde kayıtlı öğrenici olması gerekmektedir.

 

Diğer faaliyetler için Program üyesi ülkelerden olmak şartıyla, uzman ev sahipliği için yetişkin eğitimi alanında uzman kişiler, öğretmen ve eğitmen ev sahipliği için eğitimi devam eden ya da yeni mezun öğretmen adayları, hazırlık ziyareti için personel hareketliliği için belirtilen şartları taşıyan kişiler uygun katılımcı olarak kabul edilir.

 

 

Kimler başvuru yapabilir?

Başvurular, Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip kuruluşlar tarafından yapılır. KA121-ADU başvuruları, akreditasyon sahibi kuruluşların her teklif çağrısı döneminde hibe alabilmek için yaptıkları özel bir başvuru türüdür. Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip kuruluşlar, Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA122-ADU) proje başvurusunda bulunamaz.

 

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

KA121-ADU projeleri, 15 ay sürelidir; ihtiyaç duyulması halinde süre 24 aya uzatılabilir.  

Yürütülebilecek faaliyetler ve faaliyetlerin süreleri:

 

Personel için fırsatlar:

 • İşbaşı İzleme (2-60 gün)
 • Eğitim-Öğretim Görevlendirmesi (2-365 gün)
 • Kurs ve Eğitimler (2-30 gün, katılımcı başına en fazla 10 günlük kurs hibesi verilmektedir.)

 

Yetişkin öğreniciler için fırsatlar:

 • Yetişkin Öğreniciler için Grup Hareketliliği (2-30 gün)
 • Yetişkin Öğrenicilerin Kısa Dönemli Öğrenme Hareketliliği (2-29 gün)
 • Yetişkin Öğrenicilerin Uzun Dönemli Öğrenme Hareketliliği (30-365 gün)

 

Desteklenen diğer faaliyetler:

 • Uzman Ev Sahipliği (2-60 gün)
 • Öğretmen ve Eğitimci Ev Sahipliği (10-365 gün)
 • Hazırlık Ziyareti

 

Tüm personel ve öğrenici faaliyetlerinde, fiziksel hareketlilikler sanal hareketliliklerle birlikte planlanabilir. Yukarıda belirtilen süreler, fiziksel hareketlilikler için geçerlidir.

 

 

 

Hibe kalemleri nelerdir?

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA121-ADU) projeleri kapsamında aşağıdaki hibe kalemlerinde hibe desteği sağlanır. Hibe kalemlerinin detayları, ilgili Teklif Çağrısına ilişkin olarak yayımlanan Program Rehberinde belirtilmektir.   

 

Birim Maliyet:

 

 • Kurumsal Destek
 • Seyahat Desteği
 • Bireysel Destek
 • Kuruluşlar için Dahil Etme Desteği
 • Hazırlık Ziyareti
 • Kurs Ücretleri
 • Dil Desteği

 

Gerçek Maliyet:

 

 • Katılımcılar için Dahil Etme Desteği
 • İstisnai Masraflar

Başvuru tarihleri nelerdir?

KA121-ADU kapsamındaki hibe başvuruları, en geç 20 Şubat 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12.00.00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

 

 

Yetişkin Öğrenici Kimdir?

Örgün eğitimin (ilk, orta, lise ve üniversite) dışında kalan ve mesleki olmayan formal (örgün), non-formal  (yaygın) veya informal (serbest) eğitim alan kişiler yetişkin öğrenici olarak kabul edilmektedir. Daha az fırsata sahip; özellikle de düşük düzeyde temel becerilere/anahtar yeterliliklere sahip kişiler, teknolojik değişikliklerden en çok etkilenen kişilerdir ve sonuç olarak sosyal ve toplumsal yaşama daha çok dahil edilmeye ihtiyaç duyan ana hedef kitleyi oluşturmaktadırlar. Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA121-ADU) projeleri kapsamında özellikle düşük vasıflı yetişkin öğreniciler başta olmak üzere daha az fırsata sahip yetişkin öğreniciler ana hedef kitle olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için lütfen sayfamızda yer alan ilgili duyuruyu inceleyiniz. 

Yetişkin Öğreniciler Hangi Hareketlilik Faaliyetlerini Gerçekleştirebilirler?

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA121-ADU) Projeleri kapsamında yetişkin öğreniciler aşağıdaki hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirebilirler:

 

 • Yetişkin öğreniciler için grup hareketliliği (2-30 gün, grup başına en az iki öğrenici): Gönderen kuruluşta eğitim alan en az iki kişiden oluşan bir yetişkin öğrenici grubu, yurt dışındaki ev sahibi bir kuruluş tarafından düzenlenen yenilikçi öğrenme fırsatlarından yararlanmak için Program üyesi bir ülkede öğrenme faaliyetine katılabilir. Bu faaliyetler, akran öğrenimi, iş temelli öğrenme (work-based learning), gönüllülük ve diğer yenilikçi yaklaşımlar gibi çeşitli formal (örgün), non-formal (yaygın) ve informal (sargın) öğrenme yöntemlerini içerebilir. Gönderen kuruluşta görevli eğitmenler, faaliyetin tamamı boyunca öğrenicilere eşlik etmelidir. Grup hareketliliği faaliyetlerinin içeriği, yetişkin öğrenicilerin temel yeterliliklerine veya Programın içerme ve çeşitlilik, dijital, çevresel sürdürülebilirlik ve katılımcı boyutlarına odaklanmalıdır.

 

 • Yetişkin Öğrenicilerin Kısa Dönemli Öğrenme Hareketliliği (2-29 gün):Gönderen kuruluşta eğitim alan yetişkin öğreniciler bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt dışındaki bir ev sahibi kuruluşta bir öğrenme faaliyetine katılabilirler. Bu faaliyet kapsamında her katılımcı için bireysel bir öğrenme programı tanımlanmalıdır. Öğrenme programı, çeşitli formal (örgün), non-formal (yaygın) ve informal (serbest) öğrenme yöntemlerini içerebilir.

 

 • Yetişkin Öğrenicilerin Uzun Dönemli Öğrenme Hareketliliği (30-365 gün): Gönderen kuruluşta eğitim alan yetişkin öğreniciler bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt dışındaki bir ev sahibi kuruluşta uzun dönemli bir öğrenme faaliyetine katılabilirler. Öğrenme programı, çeşitli formal (örgün), non-formal (yaygın) ve informal (serbest) öğrenme yöntemlerini içerebilir.

Yetişkin Öğreniciler Hangi Projelere Dahil Olabilirler?

Yetişkin öğreniciler, aşağıdaki projeler kapsamında, yurt dışındaki bir ev sahibi kuruluşta bir öğrenme faaliyetine katılabilirler:

 

 • KA122-ADU: Yetişkin Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri
 • KA121-ADU: Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri için KA121-ADU kodlu başvuru formu doldurulmalıdır. Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Hibe tahsis edilen projeler için süreç nasıl işler?

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna sahip kuruluşlara, tahsis edilen hibeye ilişkin resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.