Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA130-HED

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının program ve ortak ülkelerle hareketlilik gerçekleştirmek üzere biraraya gelmelerine imkân sağlayan bir fırsattır. Kurulan ortaklığın onaylanması (akredite edilmesi) halinde, program ve ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile konsorsiyum olarak öğrenci ve personel (akademik ve idari) hareketliliği gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunma imkânı sağlar.

ERASMUS+ Yükseköğretim Programı

Ulusal Hareketlilik Akreditasyon Belgesi ile Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Erasmus+ Ulusal Hareketlilik Akreditasyon Belgesi, öğrenci ve personel için yükseköğretim hareketliliği organize etmede başarısını ispatlamış kurum ve kuruluşları yeni başlayan kuruluşlarla birlikte yükseköğretim kurumlarının tek başlarına elde edemeyeceği Avrupa düzeyinde katma değerli faaliyetler yapmalarını teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Ulusal Hareketlilik Akreditasyon Belgesi, belge sahiplerine 2021-2027 Erasmus+ genel teklif çağrısında Erasmus+ Ana Eylem 1 Yükseköğretim Öğrenci ve Personel hareketliliğine konsorsiyum kapsamında başvuru yapma imkânı sağlar.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi Yükseköğretim Kurumu ya da işgücü piyasasında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluş

Kimler başvuru yapabilir?

Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi Yükseköğretim Kurumu ya da işgücü piyasasında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olan herhangi bir kamu veya özel kuruluş başvuru yapabilir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Ulusal Hareketlilik Akreditasyonu; 2021-2027 Erasmus+ program döneminde yükseköğretimde öğrenci ve personel pareketliliği proje türlerinin (KA131 ve KA171) başvurusu için kullanılabilecektir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Akreditasyon ile birlikte veya akreditasyon aldıktan sonra KA131/KA171 projesi başvurusu yapılırsa bütçe almaya hak kazanılır. Detaylar KA131/171 projeleri bölümünde verilmiştir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 23 Şubat 2023 tarihinde Brüksel saati ile 12:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  2. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli ve Merkezi Yürütme Ajansı proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  3. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu anlamda başvurularda kurumsal eposta adreslerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
  4. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
  5. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantıların takvimi hakkında bilgi sahibi olmak için yuksekogretim@ua.gov.tr adresine eposta gönderebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri [Değerlendirme Konsorsiyumun ilgisi (tek başına başvuruda elde edilemeyecek sonuçlar), Konsorsiyum kompozisyonunun niteliği ve işbirliği düzenlemeleri, Konsorsiyumdaki etkinliklerin tasarım ve uygulamasının kalitesi, Etki ve Yaygınlaştırma] çerçevesinde içerik değerlendirmesi yapılır. Başvuru sonuçları kabul ve ret listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Akreditasyon almaya hak kazanan projeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandıktan sonra akredite kurum/kuruluşun KA131/KA171 projesi sunma imkanı sağlamaktadır.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Bir ulusal hareketlilik konsorsiyumu, en az ikisi gönderici yükseköğretim kurumu olmak üzere en az üç uygun katılımcı kuruluştan oluşmalıdır. Ulusal hareketlilik konsorsiyumunun tüm üye kuruluşları, konsorsiyum akreditasyonu başvurusu sırasında tanımlanmalıdır.