Program Ülkelerinde Staj (2021-2027)

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-VET

Mesleki eğitimdeki öğrenici hareketliliği ile temel mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler (mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri ve meslek kursiyerleri) ve sürekli mesleki eğitim programlarına devam eden öğrenicilerin yurt dışında beceri ve yeterliliklerinin geliştirilmesi desteklenir. Bu faaliyet ile mesleki eğitim öğrenicilerine mesleki gelişim fırsatları sunulması amaçlanır.

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

Bu faaliyet ile mesleki eğitim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerilerin kazandırılması; sürekli mesleki eğitimlerine devam eden öğrenicilerin ihtiyaç duydukları yeni becerilere veya güncellemelere ulaşabilmeleri; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu faaliyet altında 3 tür hareketlilik bulunmaktadır:

 

 1. Öğrenici Hareketliliği:

 

Öğrenici hareketliliğinin 3 farklı türü vardır:

 • Beceri yarışmalarına katılım (1 ila 10 gün)
 • Mesleki eğitim öğrenicileri için grup hareketliliği (2 ila 30 gün)
 • Temel veya sürekli mesleki eğitim öğrenicilerinin kısa dönemli öğrenme hareketliliği (10 ila 89 gün)
 • Temel veya sürekli mesleki eğitim öğrenicilerinin uzun dönemli öğrenme hareketliliği (ErasmusPro) (90 ila 365 gün)

Temel veya sürekli mesleki eğitim öğrenicileri yurt dışında bir işletmede veya mesleki eğitim kurumunda öğrenme dönemi geçirebilirler.

Öğrenme hareketlilikleri güçlü bir biçimde iş tabanlı olmalı ve her katılımcı için bireysel bir öğrenme programı (elde edilecek kazanımlar) tanımlanmalıdır.

Türkiye’den giden öğrenici grubuna tercüman eşliğinde sınıfta veya atölye ortamında verilen ders veya seminer ile tercüman eşliğinde kurum ziyaretleri gibi faaliyetler uygun değildir.

Not: Dezavanyajlı grupta yer alan katılımcılar için gerekçelendirilmesi halinde asgari süre 2 gün olacak şekilde yurt dışı hareketlilik planlanabilir.

 

 1. Personel Hareketliliği:

 

Personel hareketliliği faaliyetinin 3 alt türü vardır:

 • İşbaşı öğrenme (2 ila 60 gün)
 • Öğretmenlik veya eğitmenlik görevlendirmeleri (2 ila 365 gün)
 • Kurslar ve eğitim (2 ila 30 gün)

İşbaşı öğrenme (job shadowing-practical learning experience), mesleki eğitimden sorumlu personelin ev sahibi kuruluşun günlük işlerinde uygulayıcıları takip ederek eğitim almak, iyi uygulamaların karşılıklı değişimini yapmak, beceri ve bilgi edinmek ve/veya aktif katılımcı gözlem yoluyla uzun vadeli ortaklıklar kurmak amacıyla başka bir ülkedeki bir ortak kuruluşta bulunmasıdır.

Kurs ve eğitim durumunda, uygun kurs ücretleri katılımcı başına toplam 10 gün ile sınırlandırılacaktır. Kurs seçimi ve eğitim başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır. Kurs ve eğitim, en az iki farklı ülkeden katılımcı içermeli ve katılımcıların diğer öğrenciler ve eğitmenlerle etkileşime girmesine izin vermelidir. Ders dinleme, konuşmalar veya toplu konferanslar gibi tamamen pasif etkinlikler desteklenmez. Kurs sağlayıcılarının kurs sağlayıcıları için belirlenen kalite standartlarını sağlamaları gerekir.

Yapılandırılmamış ve önceden mevcut olmayan, Türkiye’den giden katılımcı grubuna özel oluşturulmuş, tercüman kullanılarak eğitim verilen ve yukarıdaki linkte yer alan Kalite Standartlarını sağlamayan kurslar uygun değildir.

 

 1. Desteklenen Diğer Faaliyetler:

 

 • Uzman Daveti (2 ila 60 gün):

Kuruluşlar, yurt dışından eğitim alan kuruluşta eğitim, öğretim ve öğrenmeyi iyileştirmeye yardımcı olabilecek eğitmenleri, öğretmenleri, politika uzmanlarını veya diğer nitelikli profesyonelleri davet edebilir. Örneğin, davet edilen uzmanlar, alıcı kuruluşun personeline eğitim verebilir, yeni öğretim yöntemlerini gösterebilir veya organizasyon ve yönetimdeki iyi uygulamaların aktarılmasına yardımcı olabilir.

 • Öğretmen ve eğitmenlerin eğitimi için ev sahipliği yapma (10 ila 365 gün):

Başvuru sahibi kuruluşlar, yurtdışında bir staj dönemi geçirmek isteyen öğretmenleri eğitimde ağırlayabilir. Ev sahibi kuruluş, faaliyeti oluşturmak için destek alırken, katılımcı için seyahat ve bireysel destek gönderen kurum tarafından sağlanmalıdır (Gönderen kurum bu amaç için Erasmus+ hibesine başvurabilir).

 • Hazırlık Ziyaretleri:

Kuruluşlar, hareketlilik gerçekleşmeden önce ev sahibi ortaklarına bir hazırlık ziyareti düzenleyebilir. Hazırlık ziyaretleri bağımsız bir faaliyet değil, personel veya öğrencilerin hareketliliği için destekleyici bir düzenlemedir. Her hazırlık ziyaretinin net bir gerekçesi olmalı ve hareketlilik faaliyetlerinin kapsayıcılığını, kapsamını ve kalitesini iyileştirmeye hizmet etmelidir. Örneğin; imkanı kısıtlı katılımcıların hareketliliğini daha iyi hazırlamak, yeni bir ortak kuruluşla çalışmaya başlamak veya daha uzun hareketlilik faaliyetleri hazırlamak için hazırlık ziyaretleri düzenlenebilir. Personel için kurs veya eğitim faaliyeti hazırlığı için hazırlık ziyaretleri düzenlenemez.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Bu faaliyetin hedef kitlesi temel mesleki eğitim (iVET) veya sürekli mesleki eğitim (cVET)* programlarına devam eden öğreniciler (learner) ile mesleki eğitimden sorumlu personeldir(öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevi olan personel). Öğreniciler temel veya sürekli bir mesleki eğitim programına kayıtlı olmalıdırlar. Temel veya sürekli mesleki eğitim öğrenicileri mezuniyetlerinin ardından 12 aya kadar yurt dışı hareketliliklere katılabilirler. Katılımcıların mezuniyet sonrası mecburi sivil veya askerlik hizmetini yerine getirmeleri durumunda, uygunluk süresi hizmet süresi kadar uzatılacaktır.

 

Mesleki eğitim personeli olarak yurt dışı faaliyetlerde yer alacak katılımcıların gönderen kuruluşla resmi bir bağlantısı (çalışan veya gönüllü) olmalıdır. Her durumda, katılımcıyı gönderen kuruluşa bağlayan görevler, Türkiye Ulusal Ajansının bu bağlantıyı doğrulamasına izin verecek şekilde belgelendirilmelidir (örneğin bir iş veya gönüllü sözleşmesi, görev tanımı veya benzer bir belge ile).

 

 

 

* Sürekli mesleki eğitim (cVET), temel mesleki eğitimini tamamlamış olanların (ön lisans ve lisans programı dâhil) veya aktif çalışanların bilgi ve/veya becerilerini geliştirmelerine veya güncellemelerine, kariyer ilerlemesi için yeni beceriler elde etmelerine, kişisel veya mesleki gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlayan belli bir program çerçevesinde yapılan ve belgeye götüren nitelikteki eğitim olarak tanımlanmaktadır.

 

Yükseköğretim kurulu tarafından Başkanlığımıza iletilen ülkemizde mesleki ve teknik eğitim yapan ön lisans ve lisans programlarına ait güncel liste için tıklayınız.

Kimler başvuru yapabilir?

Aşağıdaki kuruluşlar başvuru yapabilir:

 • Temel mesleki eğitim (iVET) veya sürekli mesleki eğitim (cVET)* veren kurum ve kuruluşlar,
 • Mesleki eğitim alanında rolü olan yerel ve bölgesel kamu otoriteleri, koordinasyon kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar,
 • Mesleki eğitim öğrenicilerine beceri eğitimi veya staj imkânı sunan işletmeler ile bu öğrenicileri eğiten veya bu öğrencilerle başka şekillerde çalışan şirketler ve diğer kamu veya özel kuruluşlar.

 

Örneğin;

 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları
 • Kamu kurumları,
 • Tüzel kişiliği haiz işletmeler,
 • Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri,
 • Meslek kursları veren kurum ve kuruluşlar,
 • Ticaret ve sanayi odaları,
 • Meslek odaları,
 • İşçi ve işveren sendikaları,
 • Sivil toplum kuruluşları.

 

 

* Sürekli mesleki eğitim (cVET), temel mesleki eğitimini tamamlamış olanların (ön lisans ve lisans programı dâhil) veya aktif çalışanların bilgi ve/veya becerilerini geliştirmelerine veya güncellemelerine, kariyer ilerlemesi için yeni beceriler elde etmelerine, kişisel veya mesleki gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olmayı amaçlayan belli bir program çerçevesinde yapılan ve belgeye götüren nitelikteki eğitim olarak tanımlanmaktadır.

 

Yükseköğretim kurulu tarafından Başkanlığımıza iletilen ülkemizde mesleki ve teknik eğitim yapan ön lisans ve lisans programlarına ait güncel liste için tıklayınız.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 6 ay en fazla 18 ay olmalıdır.

Faaliyetin süresi: Öğreniciler için 1 günden 365 güne kadar; Personel için 2 günden 365 güne kadar olabilmektedir. Süreler faaliyet türüne göre değişmektedir.

Hibe kalemleri nelerdir?

 • Kurumsal Destek
 • Seyahat
 • Bireysel Destek
 • Dâhil Etme Desteği
 • Hazırlık Ziyaretleri
 • Kurs Ücretleri
 • Dil Desteği
 • İstisnai Masraflar

 

Hibe Kalemleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki "Sunular" başlığı altında yer alan bilgilendirme sunusundan ulaşabilirsiniz.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular, en geç 20 Şubat 2024 tarihinde Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar sisteme yüklenmek zorundadır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır.

 

Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “Advanced seach” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

 

Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

 

 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Mesleki Eğitim Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri için KA122-VET kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi formların doldurulmasına ilişkin açıklamalar form içinde mevcuttur.

 

Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. 

 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru formu, formda izin verilen Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilir. Türkçe de Program dilleri arasındadır. Ortaklık projelerinde formun özellikle tüm ortakların anlayabileceği bir dilde doldurulması önerilir. 

 

Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi önerilir.

 

Başvuru formu, başvuru sahibi kurumun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

 

Projelerin başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru aşamasında tüm Kurumların anladıklarını ve hukuki olarak sorumlu olduklarını belirttikleri Erasmus+ Kalite Standartlarına göre, başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Program Rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır.

 

Yararlanıcı kurumların, hibe desteği verilen projelerini hibe sözleşmesi ve eklerini esas alarak ilgili teklif çağrısı dönemine ilişkin Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Proje Uygulama Rehberi çerçevesinde uygulamaları gerekmektedir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Projelerin, başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.

 

Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile projenin idari ve mali yönetiminin tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü bağlayıcı düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

 

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamaz.