Öğrenme Hareketliliği İçin Ülke Merkezli Fırsatlar

Erasmus+ Gençlik

Kurum /kuruluşlara Gençlik değişimleri ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleriyle yurt dışındaki kurum/kuruluşlarla ortaklık kurma fırsatı sunar.

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Bu faaliyet, gençlik çalışmalarında ve gençlik alanında faaliyetlerini sürdüren kuruluşlardaki kişilerin eğitimi aracılığıyla deneyimlerin, uzmanlıklarının ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra sürdürülebilir kalite ortaklıkları ve networklerin (ağların) oluşmasını sağlayacak faaliyetleri desteklemektedir.. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği, gençlik alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta uluslar arası seminerler, eğitim kursları, temas kurma etkinlikleri ve çalışma ziyaretlerini içermektedir. Katılımcılar için yaş sınırı yoktur. Hareketlilik, esas faaliyetin seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay arasında gerçekleştirilir. En fazla 50 katılımcı yer alabilir.

1.Gençlik Çalışanları Projesinin Hedef Kitlesi Kimdir?

Gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif olarak çalışan kişilere yöneliktir.

2.Gençlik Çalışanları Projesine Kimler Başvuru Yapabilir?

"Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de (ülkeler listesi) yer alan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluş) ortak olabilir ve başvurabilir.

3.Gençlik Çalışanları Proje ve Faaliyet Süresi Ne Kadardır?

Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 2 gün , en fazla 2 aydır.

4. Gençlik Çalışanları Projesi İçin Hibe Kalemleri Nelerdir?

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği projelerinde uygun hibe kalemleri şunlardır: A)Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen mesafe bandı hesaplayıcısına göre kişi başı olarak uygulanmaktadır. • 10 - 99 km arası: 20 Avro • 100 - 499 km arası: 180 Avro • 500 - 1999 km arası: 275 Avro • 2000 - 2999 km arası: 360 Avro • 3000 - 3999 km arası: 530 Avro • 4000 - 7999 km arası: 820 Avro • 8000 km ve üzeri için: 1500 Avro B)Katılımcıların yeme, içme, konaklama harcamalarının karşılandığı hibe kalemdir. Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır. Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. C)Özel İhtiyaç Desteği: Engelli katılımcılar ve refakatçileri için ek masrafların karşılandığı hibe kalemidir. D)İstisnai Maliyetler: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler, ikamet izinleri ve aşı maliyetleri, Ön Hazırlık Ziyareti esnasında katılımcıların konaklaması ile bağlantılı maliyetler, vb masrafların karşılandığı hibe kalemidir.

5. Gençlik Çalışanları Projesi Başvuru Tarihleri Nelerdir?

Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihinden birine kadar (5 Şubat, 30 Nisan veya 01 Ekim, en geç Brüksel saatiyle 12.00) yapılmalıdır. • Aynı yıl 1 Mayıs ile 30 Eylül tarihleri arasında başlayan projeler için 5 Şubat saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır. • Aynı yıl 1 Ağustos ile 31 Aralık tarihleri arasında başlayan projeler için 30 Nisan saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır. • Bir sonraki yıl 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında başlayan projeler için 1 Ekim saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır.

6.Gençlik Çalışanları Projesi Başvuru Öncesi Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

6.Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır? 2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. 2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. 3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. 4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. 5) OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan (hyperlink) ulaşılabilir. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation

7. Gençlik Çalışanları Proje Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

8. Gençlik Çalışanları Proje Değerlendirme Süreci Nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

9.Gençlik Çalışanları Kabul Edilen Projeler İçin Süreç Nasıl İşler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

10.Gençlik Çalışanları Projeleri İçin Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

Başvurular, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications adresi üzerinden online olarak yapılır.

ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri, en az iki farklı ülkeden gençlik gruplarının, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında belirli bir süreyle bir araya gelmesine ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında, grup liderleri tarafından desteklenen katılımcılar, değişimden önce kendileri tarafından tasarlanıp hazırlanmış olan bir faaliyet programını (çalıştaylar, alıştırmalar, tartışmalar, rol canlandırmalar, simülasyonlar, dış mekân faaliyetlerinin vb.) ortaklaşa yürütmektedir. Gençlik Değişimleri; gençlerin yeterliliklerini geliştirmelerine; sosyal açıdan ilgili konularda/tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına; özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine; dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine imkân tanımaktadır. Gençler, bu program kapsamında yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yürütebilmektedir. • Katılımcılar 13-30 yaş aralığında olmalıdır, grup liderleri için yaş sınırı yoktur. • Grup liderleri hariç en az 16; en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir. • Grup liderleri hariç her grupta en az 4 katılımcı olmalıdır. • Ön hazırlık ziyareti ön görülüyor ise seyahat günleri hariç en fazla iki gün, grup başına en fazla bir katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak proje faaliyetlerine katılan ancak grup lideri veya eğitmen rolü olmayan bir genç dahil edilmek şartıyla iki katılımcı da olabilir).

1.Gençlik Değişimleri Projesinin Hedef Kitlesi Kimdir?

Projenin hedef kitlesi 13-30 yaş arası gençler ve gençlerle birlikte çalışan kurum/kuruluş, STK, dernek, vakıflar.

2.ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Projesine Kimler Başvuru Yapabilir?

"Program ülkeleri" veya "ortak ülkeler"den (Program Rehberi 2020, Sayfa 22) en az 2 grup/kurum/kuruluş bir araya gelerek ortaklık kurabilir ve başvuru yapabilir. Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar şunlardır: • Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK, • Avrupa Gençlik STK’sı, • Sosyal girişim, • Yerel düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu, • Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu). • Ulusal veya bölgesel düzeydeki bir kamu kurum/kuruluşu, • Bölgeler birliği, • Avrupa Karasal İşbirliği Gruplandırması, • Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluşu.

3.ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Proje ve Faaliyet Süresi Ne kadardır?

Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 5, en fazla 21 gündür.

4.ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Projesi Hibe Kalemleri Nelerdir?

Gençlik Değişimi Projeleri için uygun hibe kalemleri şunlardır: 1.Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen mesafe bandı hesaplayıcısına göre kişi başı olarak uygulanmaktadır. • 10 - 99 km arası: 20 Avro • 100 - 499 km arası: 180 Avro • 500 - 1999 km arası: 275 Avro • 2000 - 2999 km arası: 360 Avro • 3000 - 3999 km arası: 530 Avro • 4000 - 7999 km arası: 820 Avro • 8000 km ve üzeri için: 1500 Avro 2.Kurumsal Destek: Katılımcıların iaşe-ibate harcamalarının karşılandığı kalemdir.Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır. Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. ( Program Rehberi 2020, Sayfa 88) 3.Özel İhtiyaç Desteği: Engelli katılımcılar ve refakatçileri için ek masrafların karşılandığı hibe kalemidir. 4.İstisnai Maliyetler: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler, ikamet izinleri ve aşı maliyetleri, Ön Hazırlık Ziyareti esnasında katılımcıların konaklaması ile bağlantılı maliyetler, vb masrafların karşılandığı hibe kalemidir.

5.ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Projesi Başvuru tarihleri Nelerdir?

Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihinden birine kadar (5 Şubat, 30 Nisan veya 01 Ekim, en geç Brüksel saatiyle 12.00) yapılmalıdır. • Aynı yıl 1 Mayıs ile 30 Eylül tarihleri arasında başlayan projeler için 5 Şubat saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır. • Aynı yıl 1 Ağustos ile 31 Aralık tarihleri arasında başlayan projeler için 30 Nisan saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır. • Bir sonraki yıl 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında başlayan projeler için 1 Ekim saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır.

6.ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Projesi Başvuru Öncesi Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 1)İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. 2)OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. 3)OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. 4)Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. 5)OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan (hyperlink) ulaşılabilir. https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation

7. ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Projesine Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

8. ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Projesi Değerlendirme Süreci Nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, mevcut olması halinde TURNA’dan erişilebilen başvuru rehberlerinde yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

9.ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Projesi Kabul Edilen Projeler için Süreç Nasıl İşler?

Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

10.ERASMUS+ Gençlik Programı Gençlik Değişimleri Projesi Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar Nelerdir?

Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications adresi üzerinden online olarak yapılır.