Merkezi Projeler

Bu sayfa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarındaki merkezi projeler hakkında bilgi vermek ve bilgi kaynaklarını birarada sunmak üzere tasarlanmıştır.

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarında ülke merkezli ve merkezi olmak üzere farklı faaliyetler yer almaktadır:

• Merkezi projeler, merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı (European Education and Culture Executive Agency, EACEA) tarafından yürütülür.

• Bu çerçevede, merkezi projelerin başvuruları Yürütme Ajansı’na yapılırken, ülke merkezli başvurular program ülkelerinde bulunan ulusal ajanslara yapılmaktadır.

 

 

a) Broşürler: Bilgi ve Örnekler

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarında Merkezi Projeler 2024 Broşürü

Merkezi Projeler Genel

Mesleki Eğitim Alanındaki Merkezi Projeler

Okul Eğitimi Alanındaki Merkezi Projeler

Spor Alanındaki Erasmus+ Fırsatları

Spor Alanındaki Merkezi Projeler

Avrupa Gençliği Bir Arada Örnek Projeler Broşürü

İleriye Yönelik Projeler Örnek Projeler Broşürü

Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri Örnek Projeler Broşürü

Yenilikçilik İçin İttifaklar Örnek Projeler Broşürü

Öğretmen Akademileri Hibe Almış Projeler Broşürü

 

*Merkezi projelere dair daha fazla bilgi ve örnek için Funding and Tenders Opportunities Portal, Erasmus+ Project Results Platform ve ESC Projects Platform sayfalarını takip ediniz.

 

b) Bilgi Günleri

Şubat 2024

:

Avrupa Politika Deneyimleri 2024 Bilgi Günü

Ocak 2024

:

Erasmus+ İşbirliği Ortaklıkları Bilgi Günü – Avrupalı STK'lar tarafından sunulan Eğitim, Öğretim ve Gençlik alanlarında İşbirliği Ortaklıkları

Ocak 2024

:

Erasmus+ Spor 2024 Bilgi Günü

Aralık 2023

:

Avrupa Gençliği Bir Arada 2024 Bilgi Günü

Aralık 2023

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 2024 Bilgi Günü

Kasım 2023

:

Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme 2024 Bilgi Günü

Kasım 2023

:

Erasmus Mundus Program Tasarımı Başlangıç Toplantısı

Kasım 2023

:

Erasmus Mundus Faaliyetleri 2024 Bilgi Günü

Kasım 2023

:

Avrupa Üniversiteleri 2024 Bilgi Günü

Temmuz 2023

:

Avrupa Dayanışma Programı - Avrupa İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri Kalite Etiketi

Mart 2023

:

Yenilikçilik İçin İttifaklar (Alliances for Innovation)

Şubat 2023

:

İleriye Yönelik Projeler (Forward Looking Projects)

Ocak 2023

:

Spor Destekleri (Sport)

Ocak 2023

:

Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri (Centers of Vocational Excellence)

Aralık 2022

:

Avrupa Gençliği Bir Arada

Aralık 2022

:

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

Aralık 2022

:

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme

Aralık 2022

:

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

Aralık 2022

:

2023 Yılı Avrupa Dayanışma Programı - Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllülük Takımları

Aralık 2022

:

Erasmus+ Programının Uluslararası Boyutu: Sahra Altı Afrika

Kasım 2022

:

Erasmus+ Programının Uluslararası Boyutu: Latin Amerika ve Karayipler

Kasım 2022

:

Erasmus+ Programının Uluslararası Boyutu: Yeni Gelenler

Kasım 2022

:

Erasmus Mundus

Eylül 2022

:

Avrupa İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri Kalite Etiketi

Haziran 2022

:

Sanal Değişimler

Mayıs 2022

:

Öğretmen Akademileri

Mart 2022

:

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri

Şubat 2022

:

Ortak Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (Gençlik)

Ocak 2022

:

Erasmus+ Spor

Ocak 2022

:

Avrupa Dayanışma Programı - Avrupa İnsani Yardım Gönüllülük Projeleri

Ocak 2022

:

İleriye Yönelik Projeler

*Güncel bilgiler için mutlaka başvuru yapılacak yılın Program Rehberi, Teklif Çağrıları, Yürütme Ajansı Sayfası ve FTOP sayfası incelenmelidir.

 

c) Özel Bilgi Kartları (Factsheets)

Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme [Erasmus+ Capacity Building in the field of
Vocational Education and Training (VET)]

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (Centres of Vocational Excellence)

Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri Pilot Proje Örnekleri

Öğretmen Akademileri (Teacher Academies)

Sanal Değişimler (Virtual Exchanges)

Yenilikçilik İçin İttifaklar (Alliances for Innovation)

*Güncel bilgiler için mutlaka başvuru yapılacak yılın Program Rehberi, Teklif Çağrıları, Yürütme Ajansı Sayfası ve FTOP sayfası incelenmelidir.

 

d) Sunumlar

2023: Erasmus+ Merkezi Projeler Genel Bilgilendirme ve Rakamlar

2023: Merkezi Projeler Genel

2023: Erasmus+ ve ESC Programlarında “Merkezi Projeler” için Hibe Fırsatları Bulma ve Başvurma Yöntemleri"

2023: Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri, Erasmus Mundus Program Tasarımı

2023: Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri Teknik DetaylarMesleki Mükemmeliyet Merkezleri Değerlendirme Kriterleri, Başvuru Adımları ve Bütçe

2023: Spor Destekleri & Spor Destekleri Canlı Toplantı Sunumu

2023: Yenilikçilik İçin İttifaklar

2023: Yükseköğretimde Jean Monnet Faaliyetleri

2023: Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme

*Güncel bilgiler için mutlaka başvuru yapılacak yılın Program Rehberi, Teklif Çağrıları, Yürütme Ajansı Sayfası ve FTOP sayfası incelenmelidir.

 

e) Türkiye Ulusal Ajansı Tarafından Yapılan Toplantılar:

Ocak 2024 : Erasmus+ Spor Projeleri Bilgilendirme Toplantısı
Ocak 2024 : Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgi Günü
Ocak 2024 : Erasmus+ Öğretmen Akademileri ve Eğitim ve Öğretiminin Diğer Alanlarında Jean Monnet Merkezi Projelerinin Genel Bilgilendirme Toplantısı
Haziran 2023 : Erasmus+ Yükseköğretim Alanındaki İşbirliği Ortaklıkları ve Merkezi Projeler Toplantısı
Nisan 2023 : Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri Bilgilendirme Toplantısı
Mart 2023 : Ticaret Odaları Merkezi Proje Fırsatları Toplantıları
Şubat 2023 : Yenilikçilik İçin İttifaklar Projesi Toplantısı
Ocak 2023 : Spor Destekleri Toplantısı
Ocak 2023 : Merkezi Projeler Toplantısı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rakamlarla Merkezi Projeler:

 

Daha fazla bilgi ve fırsatlar için:

European Education and Culture Executive Agency

Funding & Tenders Opportunities Portal (FTOP)

Erasmus+ Programı

2024 Erasmus+ Teklif Çağrısı  (Başvuru yapılacak yıla ait Teklif Çağrısı incelenmelidir)

Erasmus+ Program Rehberi (Başvuru yapılacak yıla ait Program Rehberi incelenmelidir)

Avrupa Dayanışma Programı

Avrupa Dayanışma Programı Teklif Çağrısı (Başvuru yapılacak yıla ait Teklif Çağrısı incelenmelidir)

Avrupa Dayanışma Programı Rehberi (Başvuru yapılacak yıla ait Program Rehberi incelenmelidir)

Sosyal medya adreslerimiz: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube.