Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği Akreditasyonu

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA120-SCH

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği için Erasmus Akreditasyonu, kurum ve kuruluşlara Erasmus+ Programı kapsamındaki hedeflerini ve hareketliliklerini daha uzun vadede planlama ve gerçekleştirme imkanı tanır. Erasmus Akreditasyonu ile özellikle daha önce Programa katılmış ve bu deneyimlerini arttırmak isteyen kurum/kuruluşlara farklı faaliyetleri birarada ve daha uzun dönemde uygulamaları için fırsat sunulur.

Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu

Erasmus Akreditasyonu, okul eğitimi alanında sınır ötesi değişim ve işbirliğine açılmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus Akreditasyonunun verilmesi, başvuru sahibi kurum/kuruluşların kendilerini geliştirmek için yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerini uygulamak amacıyla bir plan hazırladığını teyit etmektedir. Erasmus Planı adı verilen bu plan Erasmus Akreditasyon başvurusunun önemli bir parçasıdır. Kurum/kuruluşlar akreditasyon başvurusunda bulunduklarında, sunmuş oldukları detaylı Erasmus Planı çerçevesinde uygunluk, hedefler, faaliyetler ve yönetim kapasitesi açılarından değerlendirilecek, akreditasyon almaya hak kazandıktan sonra ise hibeye erişimleri uzun süreli ve daha kolay bir başvuru yöntemiyle gerçekleşecektir.

 

Bir kurum/kuruluş, Erasmus Akreditasyonu için yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve okul eğitimi alanlarının her birine bir kez başvuru sunabilir. Birden fazla alana başvuru yapmak isteyen kurum/kuruluşların o alanda da faaliyet göstermesi ve her alan için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

 

Erasmus Akreditasyonunun genel hedefi; Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa genelinde profesyonel ağların geliştirilmesini desteklemektir.

 

Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonunun özel hedefleri:

 

Okul eğitiminde öğretme ve öğrenme kalitesini artırmak için;

 

 • Öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve diğer okul personelinin mesleki gelişiminin desteklenmesi,
 • Yeni teknoloji ve yenilikçi yöntemlerin eğitimde kullanımının teşvik edilmesi,
 • Dil öğrenimi ve dil çeşitliliğinin geliştirilmesi,
 • İyi uygulamaların paylaşılması ve aktarılmasının desteklenmesi
 • Okulların sınır ötesi değişim ve işbirliğine girme kapasitelerini artırıp, yüksek kalitede hareketlilik projeleri yürütülmesi,
 • Öğrenme hareketliliğinin okul eğitimindeki herhangi bir öğrenci için gerçekçi bir olasılık haline getirilmesi,
 • Öğrenci ve personelin yurt dışındaki hareketlilik dönemlerindeki öğrenme çıktılarının tanınmasının teşvik edilmesi yoluyla

Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

 

Akreditasyon Türleri

2021-2027 döneminde Okul Eğitimi alanında Erasmus Akreditasyonu için iki farklı şekilde başvuru yapılabilmektedir:

 

 • Kurum/Kuruluşlar için Bireysel Erasmus Akreditasyonu (Erasmus accreditation for individual organisations): Kurum/kuruluşların tek başlarına akredite edilmelerini takiben, hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere Programın bir parçası olarak kalmalarına olanak sağlayacaktır. Akreditasyonun geçerli olacağı süre boyunca, akredite olan kurum/kuruluş hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece hibe başvurusunda bulunarak, Programda yer alacaktır.

 

 • Kurum/Kuruluşlar için Erasmus Hareketlilik Konsorsiyum Akreditasyonu (Erasmus accreditation for mobility consortium coordinators): Hareketlilik konsorsiyumu, ortak bir Erasmus Planının parçası olarak hareketlilik faaliyetleri yürütmek üzere, aynı ülkeden kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulur. Her bir hareketlilik konsorsiyumu bir lider kurum/kuruluş tarafından koordine edilmektedir (akredite olmuş bir hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü). Ortak çalışma alanlarına ve ihtiyaçlara sahip belli sayıda kurum/kuruluşu aynı hareketlilik projesi kapsamında bir araya getirmeyi hedefleyen okul eğitimi kurum/kuruluşları içindir. Konsorsiyum başvurusu yapmayı planlayan kurum/kuruluşların akredite olması zorunludur. Akreditasyonu olmayan kurum/kuruluşların bir konsorsiyum adına hibe başvurusunda bulunmaları mümkün olamayacaktır. Konsorsiyum başvurularında, sadece konsorsiyum koordinatörünün akreditasyona sahip olması yeterlidir. Konsorsiyum üyesi kuruluşların akreditasyona sahip olma zorunluluğu yoktur.

 

Akreditasyonu olmayan, kısıtlı kurumsal kapasite ile personel kaynağına sahip kurum/kuruluşlar Programa dahil olabilmek için akredite olmuş bir kurum/kuruluş tarafından kurulacak bir konsorsiyuma üye olarak katılabilirler. Bir konsorsiyuma katılmak için Türkiye Ulusal Ajansına ayrıca başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bunun için kurum/kuruluşların konsorsiyum koordinatörüyle mutabakata varması gerekmektedir.

Kimler başvuru yapabilir?

Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyon başvurusu, tüzel kişiliğe sahip okul eğitimi alanında örgün eğitim veren kurum/kuruluşlar ile yerel ve bölgesel kamu yetkilileri, koordinasyondan sorumlu kurum/kuruluşlar ve okul eğitimi alanında görevli diğer kurum/kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Kurum/kuruluşların uygunluğu, verdikleri eğitim programlarına ve faaliyetlerine göre belirlenecektir.

 

2023 yılı için Okul Eğitimi alanında yapılacak akreditasyon başvurularından kabul edilecek akreditasyon sayısı sınırlı olup bu yıl en fazla 2 kurum okul eğitimi alanında akredite olabilecektir.

 

Uygun kuruluşların geçerli tanımları ve örnekleri aşağıda yer almaktadır:

 

Ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren ve okul eğitimi alanında en az iki yıldır faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar Erasmus Okul Eğitimi Akreditasyon başvurusu yapabilirler:

 

 • Okul öncesi, ilköğretim, genel eğitim müfredatına sahip ortaöğretim düzeyinde eğitim verilmesi,
 • Okul eğitim kurumlarının ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi,
 • Herhangi bir düzeyde okul eğitim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Okul eğitimi alanında denetim ve kalite kontrolü,
 • Okul eğitimi personelinin mesleki gelişimlerine yönelik yeterliliklerin, standartların ve fırsatların tanımlanması.

 

Yukarıda sayılan alanlarda faaliyet gösteren örnek kurum/kuruluş türleri şunlardır:

 

 • Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar,
 • Örgün genel ortaöğretim kurumları, genel eğitim müfredatı içeren örgün mesleki ortaöğretim kurumları,
 • İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığının okul eğitimi alanındaki ilgili Genel Müdürlükleri

Başvuru tarihleri nelerdir?

Son başvuru tarihi: 19 Ekim 2023 Brüksel Saati ile öğle 12:00

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus+ Programının Ülke Merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir.

 

Kurumunuza ait bir OID  mevcut değilse Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. Sisteme EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. 

 

Kurumunuz adına kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. (Authorised Users ekranında birden fazla kişi de yetkilendirilebilmektedir.)
  • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’i otomatik üretir.
  • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).
  • Kurumunuzun yasal statüsünü gösteren Tüzel Kişilik Formu da sisteme yüklenmiş olmalıdır. Bağlantı adresi verilen sayfada yer alan tüzel kişilik formlarından kurum/kuruluşunuzun yasal statüsüne uygun olanı indirip ORS’ye yükleyiniz: https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
  • OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasından ulaşılabilir.

 

* Daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

 

* EU Login hesabı olmayanlar “Create an account” sekmesini tıklayarak öncelikle bir EU Login hesabı edinir ve daha sonra sisteme giriş yapar. Bu kullanıcı hesabı bireysel kayıttır ancak kurumsal adresle bir EU Login hesabı oluşturulması ve Organizasyon Kimliği için kurumsal EU Login hesabının kullanılması tavsiye edilir.

 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Okul Eğitimi Alanında Akreditasyon başvuruları için KA120-SCH kodlu başvuru formu doldurulmalıdır.

 

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Çevrimiçi formların doldurulmasına ilişkin açıklamalar form içinde mevcuttur.

 

Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır.

 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuru formu, formda izin verilen Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilir. Türkçe de Program dilleri arasındadır. Ortaklık projelerinde formun özellikle tüm ortakların anlayabileceği bir dilde doldurulması önerilir. 

 

Doldurulmuş formun bir kopyasının kaydedilmesi ve çıktısının alınması önerilir.

 

Başvuru formu, başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulmalıdır.

 

Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulmalıdır.

 

Projelerin başvuru sahibi kurumun ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir. Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlaması, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluşların okul eğitimi sektöründe yapacağı akreditasyon başvuruları dört kategoride değerlendirilecektir.

 

Uygunluk Kriterleri: Başvuru yapan kuruluşun her sektör için ayrı ayrı tanımlanmış olan başvuru yapabilecek kurum/kuruluş kategorilerine uygunluğunun değerlendirmesi yapılacaktır.

 

İstisnai Eleme Kriterleri: Başvuru sahibi kuruluşların AB Mali Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşımadığını ve Erasmus Planının bizzat başvuru sahibi kuruluş tarafından kaleme alındığını beyan eden bir doğruluk beyanını imzalayarak sunmaları beklenmektedir.

 

Seçim Kriterleri: Akreditasyon başvurusunda bulunan kuruluşun, beyan edilen Erasmus Planını uygulama konusundaki finansal ve idari kapasitesi seçim kriterleri aracılığıyla değerlendirilecektir.

 

Hibe Kriterleri: Akreditasyon başvurusu dört temel alt kriter (Uygunluk, Erasmus Planı: Hedefleri, Erasmus Planı: Faaliyetler, Erasmus Planı: Yönetim) esas alınarak değerlendirilecektir.

 

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısını ve toplamda 100 üzerinden 70 puan alması gerekmekte olup Okul Eğitimi alanında akredite edilecek kurum sayısı 2 ile sınırlı olduğundan en yüksek puandan başlayarak 2 kurum akredite edilmeye hak kazanacaktır. 2. sırada akredite edilmeye hak kazanan kurumun puanı taban puan olacak ve bu sıradan sonra gelecek kurumların puanı 70 puanın üstünde de olsa akreditasyon alması mümkün olamayacaktır. 

 

Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyon başvurusu sonucunda başarılı olan başvuru sahipleri, akreditasyonun geçerliliği süresince hibe fırsatlarına erişim kazanacaktır. Akredite olan kurum/kuruluşlar için hibe tahsisi, raporlama ve izleme uygulamaları sonucundaki performans, başvuru sahibinin talep ettiği faaliyetlerin sayısı ve türü, yıllık olarak belirlenen öncelikler ve Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu için belirlenmiş program bütçesi gibi bir dizi kritere bağlı olacaktır.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Başvuru sahipleri, önerilen Erasmus Planını uygulamak için, yeterli idari kapasiteye ve personel kapasitesine sahip olmalıdır. Başvuru sahiplerinin uygun başvuran kurum/kuruluş olarak kabul edilebilmesi için okul eğitimi alanında en az iki yıldır faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Hareketlilik konsorsiyumu koordinatörleri için başvuru sahibi kurum/kuruluş, önerilen Erasmus Planına, konsorsiyumun amacına, görevlerin planlı tahsisine ve Erasmus Kalite Standartlarına göre konsorsiyumu koordine edebilme yetisine sahip olmalıdır.

 

Akredite hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü, faaliyetleri organize edebilir ve konsorsiyumlarındaki diğer üye kuruluşlara hareketlilik fırsatları sağlayabilirler. Mevcut yıllık çağrı metninde bulunan hususlar saklı kalmak koşuluyla, gelecek Programda, tüm hareketlilik konsorsiyum koordinatörleri için bir Erasmus akreditasyonu gerekecektir, ancak konsorsiyum üyeleri için bu gerekli olmayacaktır. Hareketlilik konsorsiyumu koordinatörlüğü için başvuruda bulunanların, başvurularında konsorsiyumlarının amacını ve planlanan oluşumu tanımlamaları istenecektir. Plan dahilindeki konsorsiyum üyesi tüm kurum/kuruluşlar, hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü ile aynı ülkede olmalıdır. Ancak, bu aşamada konsorsiyum üyelerinin tam listesi gerekli değildir.

 

Okul eğitimi akreditasyon başvuruları, Avrupa Komisyonunun çevrimiçi başvuru formları kullanılarak, başvuru sahibi kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkede faaliyet gösteren Ulusal Ajansa yapılacaktır. Başvuru sahibi kurum/kuruluşların, ilgili teklif çağrısının bir eki olarak yayımlanmış olan Erasmus Kalite Standartlarına uymaları gerekmektedir. Kalite standartları, tüm katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin verimli yürütülmesini, hedeflenen öğrenme çıktılarına erişilmesini ve Programın hedeflerine katkıda bulunulmasını sağlamak üzere belirlenmiştir.

 

Erasmus Akreditasyonu, 2021-2027 yılları arasını kapsamaktadır. Akredite edilen kurum/kuruluşlar belirli dönemlerde faaliyetlerine ilişkin sunacakları raporlar ve tabi tutulacakları izleme ve kontrol faaliyetlerine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarına göre Ulusal Ajans akredite edilen kurum/kuruluşların hibe miktarlarını sınırlandırabilir, akreditasyonu askıya alabilir veya sonlandırabilir.

 

2021-2027 Program döneminde KA1 Öğrenme Hareketliliğinden yararlanmak için tek yöntem akreditasyon olmayıp akredite olamayan kurum/kuruluşlara yönelik, mevcut program döneminde uygulanmakta olan faaliyetlere benzer nitelikte kısa dönemli projeler için Erasmus+ Program Rehberine bakılması gerekmektedir.

 

Erasmus Akreditasyonunun Okul Eğitimi alanında en verimli şekilde uygulanabilmesi ve daha fazla okulun/kurumun programdan faydalanabilmesi için proje deneyimi, personel sayısı ve kapasitesi sınırlı olan okulların, kurum/kuruluşların tek başına kendi kurumları adına akredite olmaya çalışmasından ziyade akredite bir konsorsiyumda üye olarak yer almalarının ya da KA122-SCH Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği proje başvurusunda bulunmalarının daha kolay ve faydalı bir seçenek olacağı değerlendirilmektedir. 

 

Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.

 

Yararlanıcı kurum/kuruluşlar temel uygulama görevlerinin sahipliğini korumalı ve bu görevlerini yerine getirmek için dış kaynaktan temin yapmamalı/temel uygulama görevlerini taşere etmemelidir.

 

 

İlgili Belgeler

 

 

Başvurunuz sırasında destek olması açısından Kalite Standartlarının ve başvuru formunun Türkçe çevirileri aşağıda sunulmaktadır. Herhangi bir ihtilaf halinde veya versiyon değişikliği olması halinde Program Rehberi ve ilgili yıla ait başvuru formu geçerlidir.