Sıkça Sorulan Sorular - Genel Bilgiler

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır.

Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID  alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi  otomatik üretir. OID, "E" harfi ile başlayan ve  8 rakamla  devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. Kayıt süreci bilgisine aşağıdaki videodan ya da linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuru formlarına EU Login üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizde giriş yaptıktan sonra bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.
Evet başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili kurumun yeni başvuru yapmadan önce kurumsal kapasitesinin birden fazla projeyi gereğince ve etkin bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini analiz ederek buna göre başvuruda bulunması gerekmektedir..
Başvuru formu Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilmektedir. Türkçe, Program dilleri arasında yer almaktadır. Ancak, özellikle KA2 başvurularında ortaklar adına da başvuru yapıldığından ortak iletişim dilinde formun doldurulması önerilmektedir.

Başvurunuzun geçerli olması için başvuru formunuzu Turna’ya yüklemeniz gerekmemektedir.

Evet. İlkokul ve ortaokul ayrı okullardır ve kendilerine özgü ayrı birer OID numarası edinmelidir. Başvuru yapılırken iki okul adına tek başvuru sunulamaz. Her okul ayrı birer kurum olarak projede başvuran ya da ortak olabilirler.

OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir. 

Kayıt süreci bilgisine aşağıdaki videodan ya da linkten ulaşabilirsiniz. 

Hayır. Bir kurum tek bir OID numarası alarak başvuruda bulunmalıdır. Daha önce kullanılan OID numarasının kaybedilmesi/unutulması halinde ise yeni bir OID numarası alınabilir.

Başvurunuzun geçerli olması için başvuru formunuzu Turna’ya yüklemeniz gerekmemektedir.

Proje irtibat kişisinin başvuru sahibi kurumda bilfiil çalışıyor olması gerekir. Bu durumda, personelin kurumda kadrolu, görevlendirme, sözleşmeli ya da ücretli çalışıyor olması bakımından bir ayrım bulunmamaktadır. Personel ile kurum arasındaki resmi bağlantının kanıtlanabilir olması yeterlidir.

Kurum yasal temsilcisi aynı zamanda projede irtibat kişisi olarak görev yapabilir.

Erasmus+ Programında kabul edilen projeler/hareketlilikler kurumsal olduğu için ancak başvurusu kabul edilen kurumun personeli bu faaliyetlerden yararlanabilir. Dolayısıyla çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılan personel eski kurumu bünyesinde gerçekleştirilen hareketliliklere katılamaz. Tayini çıkan/kurumdan ayrılan kişi kurumun yasal temsilcisi ya da irtibat kişisi ise kurumun yeni yasal temsilci ve/veya irtibat kişisi Ulusal Ajansa ivedilikle resmi yazı ile bildirilmelidir.

Tüm başvuru formları için zorunlu ana belge “Doğruluk Beyanı”dır. Doğruluk Beyanı başvuru formunun içinden indirilmektedir. Yasal temsilci tarafından imzalanıp onaylanmış doğruluk beyanı taranarak başvuru formuna eklenmelidir. Doğruluk beyanına ek olarak; KA1 konsorsiyum başvuruları ve KA2 stratejik ortaklık başvuruları için ortaklık yetki belgeleri eklenmelidir. Bu belgeler Türkçe ya da İngilizce dillerinden herhangi biri ile hazırlanabilir.

Hayır, proje başvuru formu çevrimiçi (online) gönderilecektir. Posta veya kargo ile gönderilmeyecektir.

Evet başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili kurumun yeni başvuru yapmadan önce kurumsal kapasitesinin birden fazla projeyi gereğince ve etkin bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini analiz ederek buna göre başvuruda bulunması gerekmektedir.

Europass belgesi alabilmek için Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumuna (www.europass.gov.tr) başvurmanız gerekmektedir.

Başvuru formu Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilmektedir. Türkçe, Program dilleri arasında yer almaktadır. Ancak, özellikle KA2 başvurularında ortaklar adına da başvuru yapıldığından ortak iletişim dilinde formun doldurulması önerilmektedir.

Evet. Ancak, proje konularının ve konsorsiyum/ortaklık yapılarının birbirinden farklı ve ilgili sektöre yönelik olması gerekmektedir. Örneğin, okul eğitimine sunulacak bir başvurunun diğer sektörlere yönelik hedef ve içerikte olması o projenin ilgililik açısından elenmesi sonucunu doğuracaktır.

Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı tarafından hesaplanan mesafelere karşılık gelen birim maliyetler, gidiş ve dönüş yolculuğunu içerecek şekilde hesaplanmaktadır.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Erasmus + Program Rehberi içerisinde tanımlandığı şekli ile özel ihtiyaçlar, zihinsel, fiziksel, duyusal vb. engelleri sahip olan bireyler için gerek duyulan ihtiyaçları kapsamaktadır. Özel ihtiyaç sahibi kişi, fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili herhangi bir durumundan dolayı, projeye veya hareketliliğe katılımı fazladan mali destek olmadan mümkün olmayacak potansiyel bir katılımcı olarak tanımlanmaktadır. Özel ihtiyaç sahibi katılımcılar için istenecek ek katkı gerçek harcama niteliğinde olup proje uygulanması sırasında harcama belgesinin ibrazı isteneceğinden, bu tür katılımcılar için istenecek ek katkı tutarların gerekçesi başvuru aşamasında iyi açıklanmalıdır.

Çevirimiçi başvuru formu doldurulmaya başlandıktan sonra çok kısa aralıklarla kendi kendini kaydetmektedir. Çevrimiçi başvuru formunun doldurulması ve/veya güncellenmesi esnasında internet bağlantısının olması gerekir. Girilen bilgiler ECAS hesabındaki çevrimiçi formda otomatik olarak kaydedilmektedir. Gönderim işlemi yapılıncaya kadar form üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Ev sahibi kurumlar ve ortaklara ait OID numaraları kurumların yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılamaz.