Program Ülkelerinde Öğrenim

Erasmus+ Gençlik

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme imkânı tanır. Bununla birlikte yaş şartı aranmaksızın gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, ortaklık ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmesini destekler.Bu fırsat Gençlik Değişimini ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliğini destekler.

Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri, en az iki farklı ülkeden gençlik gruplarının, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında belirli bir süreyle bir araya gelmesine ve birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan tanımaktadır. Bir Gençlik Değişimi esnasında, grup liderleri tarafından desteklenen katılımcılar, değişimden önce kendileri tarafından tasarlanıp hazırlanmış olan bir faaliyet programını (çalıştaylar, alıştırmalar, tartışmalar, rol canlandırmalar, simülasyonlar, dış mekân faaliyetlerinin vb.) ortaklaşa yürütmektedir. Gençlik Değişimleri; gençlerin yeterliliklerini geliştirmelerine; sosyal açıdan ilgili konularda/tematik alanlarda farkındalık kazanmalarına; özellikle akran öğrenimi aracılığıyla yeni kültürler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları keşfetmelerine; dayanışma, demokrasi, arkadaşlık gibi değerleri güçlendirmelerine imkân tanımaktadır. Gençler, bu program kapsamında yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yürütebilmektedir.

 • Katılımcılar 13-30 yaş aralığında olmalıdır, grup liderleri için yaş sınırı yoktur.
 • Grup liderleri hariç en az 16; en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir.
 • Grup liderleri hariç her grupta en az 4 katılımcı olmalıdır.
 • Ön hazırlık ziyareti ön görülüyor ise seyahat günleri hariç en fazla iki gün, grup başına en fazla bir katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak proje faaliyetlerine katılan ancak grup lideri veya eğitmen rolü olmayan bir genç dahil edilmek şartıyla iki katılımcı da olabilir).

Projesinin Hedef Kitlesi Kimdir?

Projenin hedef kitlesi 13-30 yaş arası gençler ve gençlerle birlikte çalışan kurum/kuruluş, STK, dernek, vakıflar.

Projeye Kimler Başvuru Yapabilir?

"Program ülkeleri" veya "ortak ülkeler"den (Program Rehberi 2020, Sayfa 22) en az 2 grup/kurum/kuruluş bir araya gelerek ortaklık kurabilir ve başvuru yapabilir. Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar şunlardır:

 • Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,
 • Avrupa Gençlik STK’sı,
 • Sosyal girişim,
 • Yerel düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
 • Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu).
 • Ulusal veya bölgesel düzeydeki bir kamu kurum/kuruluşu,
 • Bölgeler birliği,
 • Avrupa Karasal İşbirliği Gruplandırması,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluşu.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne kadardır?

Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 5, en fazla 21 gündür.

Hibe Kalemleri Nelerdir?

Gençlik Değişimi Projeleri için uygun hibe kalemleri şunlardır:

 1. Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen mesafe bandı hesaplayıcısına göre kişi başı olarak uygulanmaktadır.
  • 10 - 99 km arası: 20 Avro
  • 100 - 499 km arası: 180 Avro
  • 500 - 1999 km arası: 275 Avro
  • 2000 - 2999 km arası: 360 Avro
  • 3000 - 3999 km arası: 530 Avro
  • 4000 - 7999 km arası: 820 Avro
  • 8000 km ve üzeri için: 1500 Avro
 2. Kurumsal Destek: Katılımcıların iaşe-ibate harcamalarının karşılandığı kalemdir.Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır. Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. ( Program Rehberi 2020, Sayfa 88)
 3. Özel İhtiyaç Desteği:  Engelli katılımcılar ve refakatçileri için ek masrafların karşılandığı hibe kalemidir.
 4. İstisnai Maliyetler: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler, ikamet izinleri ve aşı maliyetleri, Ön Hazırlık Ziyareti esnasında katılımcıların konaklaması ile bağlantılı maliyetler, vb masrafların karşılandığı hibe kalemidir.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihinden birine kadar (5 Şubat, 30 Nisan veya 01 Ekim, en geç Brüksel saatiyle 12.00) yapılmalıdır.

 1. Aynı yıl 1 Mayıs ile 30 Eylül tarihleri arasında başlayan projeler için 5 Şubat saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır.
 2. Aynı yıl 1 Ağustos ile 31 Aralık tarihleri arasında başlayan projeler için 30 Nisan saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır.
 3. Bir sonraki yıl 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında başlayan projeler için 1 Ekim saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır.

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır.

Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps    sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID  alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
 • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
 • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
 • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
 • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla  devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).

OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation