Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler çevrimiçi aktiviteler yoluyla kültürlerarası diyaloğu ve sosyal becerilerin gel...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH-IPA...
Devamı
Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Bu faaliyetle, yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde yer ala...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kül...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU
Devamı
Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri okul öğrencilerine, Program Üyesi ülkelerdeki okullarda ortak akran çalış...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH
Devamı
Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Program Ülkeleri)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Program Ülkeleri)

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğ...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti (Gençlik)

Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti (Gençlik)

Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği kısa süreli eğitim kursu, semin...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru TCA
Devamı
 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya ge...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB
Devamı
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Bu faaliyet, Program ülkelerinden gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğre...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA153-YOU
Devamı
DiscoverEU

DiscoverEU

18 yaşında ve daha az fırsata sahip gençlere, Avrupa'da demiryolu ile veya gerekli olması halinde diğer ulaşım araçlarını kullanar...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru DiscoverEU
Devamı