Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.

Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya gelip, üst düzey yüksek lisans programları hazırlayarak hem dünya çapında ...

Erasmus+ Yüksek Lisans İçin Kredi Deste...
Devamı
Ortak Ülkelerde Öğrenim

Ortak Ülkelerde Öğrenim

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde ortak ülkelerde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim alarak farklı bir ...

Erasmus+ Yükseköğretim (Ortak Ülkeler)
Devamı
Ortak Ülkelerde Öğrenim

Ortak Ülkelerde Öğrenim

Bu faaliyet, Ortak ülkelerden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğren...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Gençlik Alanındaki Stratejik Ortaklık faaliyetleri, kurum ve kuruluşların gençlik alanında yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Ortaklık Faaliyetlerinde Öğrenme Fırsatları

Okul eğitimindeki okullar arası değişim ortaklıkları faaliyeti okul öğrencilerine, Program Üyesi ülkelerdeki ortak okullarla öğretmenleri eşliğinde or...

Erasmus+ Okul Eğitimi (Okullar Arası)
Devamı
Program Ülkelerinde Öğrenim

Program Ülkelerinde Öğrenim

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında ö...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Program Ülkelerinde Öğrenim

Program Ülkelerinde Öğrenim

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim alarak farklı ...

Erasmus+ Yükseköğretim (Program Ülkeler...
Devamı
Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti

Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti

Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği kısa süreli eğitim etkinliklerini içermektedir. Kıs...

Erasmus+ Tüm Sektörler (Gençlik, Yüksek...
Devamı
Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya gelerek oluşturdukları...

Erasmus+ Erasmus Mundus Ortak Yüksek Li...
Devamı
Ortak Ülkelerde Öğrenim

Ortak Ülkelerde Öğrenim

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında ö...

Erasmus+ Gençlik
Devamı
Program Ülkelerinde Öğrenim

Program Ülkelerinde Öğrenim

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında ö...

Erasmus+ Gençlik
Devamı