Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.

Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Ortak Ülkeler)

Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Ortak Ülkeler)

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde ortak ülkelerde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğreti...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluş...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA220-YOU
Devamı
Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin k...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU
Devamı
Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri okul öğrencilerine, Program Üyesi ülkelerdeki okullarda ortak akran çalış...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH
Devamı
Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Program Ülkeleri)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Program Ülkeleri)

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğ...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti (Gençlik)

Ulusötesi İşbirliği Faaliyeti (Gençlik)

Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği kısa süreli eğitim kursu, semin...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru TCA
Devamı
 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya ge...

Erasmus+ Merkezi Başvuru Erasmus Mundus
Devamı
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Bu faaliyet, Ortak Ülkelerden gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenm...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA153-YOU
Devamı
Gençlik Katılımı

Gençlik Katılımı

Gençlik Katılımı projeleri, gençlerin sorunlarını demokratik değerleri dikkate alarak çözmeye yönelik projelerdir. Gençlerin katıl...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA154-YOU
Devamı