Öğrenme Hareketliliği

Bu fırsat; öğrencilere, eğitmenlere, spor personeline, gençlere ve gençlik çalışanlarına bir başka ülkede eğitim ve öğrenim görme imkânı tanır.

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler

Yükseköğretim ve Gençlik Alanında Sanal Değişimler çevrimiçi aktiviteler yoluyla kültürlerarası diyaloğu ve sosyal becerilerin gel...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH
Devamı
Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerde Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Bu faaliyetle, yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde yer ala...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA171-HED
Devamı
Gençlik Değişimleri

Gençlik Değişimleri

Bu faaliyet, Program ülkelerinden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kül...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA152-YOU
Devamı
Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Kısa ve Uzun Dönemli Öğrenci Hareketlilikleri (Okul Eğitimi)

Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri okul öğrencilerine, Program Üyesi ülkelerdeki okullarda ortak akran çalış...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA122-SCH
Devamı
Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Program Ülkeleri)

Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği (Program Ülkeleri)

Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim hayatlarının bir bölümünde program ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğ...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA131-HED
Devamı
Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri (Gençlik)

Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri (Gençlik)

Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği kısa süreli eğitim kursu, semin...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru TCA
Devamı
 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya ge...

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PEX-EMJM-MOB
Devamı
Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Bu faaliyet, Program ülkelerinden gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğre...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA153-YOU
Devamı
DiscoverEU – Avrupa’yı Keşfet – Kapsayıcılık Faaliyeti

DiscoverEU – Avrupa’yı Keşfet – Kapsayıcılık Faaliyeti

18 yaşındaki imkanları kısıtlı gençlere, Avrupa'da öncelikli olarak demiryolu ile ancak gerekli olması halinde diğer ulaşım araçl...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru DiscoverEU
Devamı
DiscoverEU Öğrenme Döngüsü

DiscoverEU Öğrenme Döngüsü

18 yaşındaki gençlere, Avrupa'da öncelikli olarak demiryolu ile ancak gerekli olması halinde diğer ulaşım araçlarını da kullanarak...

Erasmus+ Merkezi Başvuru DiscoverEU Öğrenme Döngüsü
Devamı
Spor Alanında Personel Hareketliliği

Spor Alanında Personel Hareketliliği

Bu faaliyet hobi, sağlıklı yaşam, eğitim, toplumsal amaçlar gibi hedeflerle ve/veya imkankı kısıtlı bireylere spor hizmeti sunan "...

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru Spor Alanında Personel Hareket...
Devamı