Öğrenme Hareketliliği İçin Merkezi Fırsatlar

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri

Yüksek lisans yapmak isteyen başarılı öğrencilerin, farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarının ve diğer kuruluşların biraraya gelerek oluşturdukları üst düzey yüksek lisans programlarından faydalanarak kendilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu fırsat, yüksek lisans yapan öğrencilerin birden fazla ülkede 2, 3 ya da 4 dönem eğitim-öğretim görmelerine imkân sağlar.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları, Program ve Ortak ülkelerdeki devlet ve özel (vakıf) yükseköğretim kurumları ile akademik olmayan ortaklar (kurum/kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, STK'lar, dernekler, araştırma enstitüler vb.) proje içinde yer alabilirler.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru sahibi kurum, Program Ülkesinden ECHE (Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Konsorsiyum en az 3 farklı Program Ülkesinden 3 yükseköğretim kurumundan oluşmalıdır.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Proje süresi en az 4 en fazla 6 sene olabilir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Yükseköğretim kurumları için konsorsiyum işletme giderleri ile programa burslu katılacak öğrencilerin yıllık giderleridir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Son başvuru tarihi 13 Şubat 2020

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, Komisyon Merkezli projeler olduğundan başvurular doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı'na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır. 

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvuru işlemleri için tıklayınız.

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi , Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları hakkında detaylı bilgi için https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en adresini ziyaret ediniz.