İleriye Dönük Projeler

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1/LOT2/LOT3

Bu eylem, sektörler içinde veya sektörler ve disiplinler arasında eğitim ve öğretimin farklı alanlarında yenilikçiliği, katılımı ve sosyal girişimciliği teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İleriye Dönük Projeler, yaygınlaştırma potansiyeline sahip yenilikçi (politika) yaklaşımları belirlemeyi, geliştirmeyi, test etmeyi ve/veya değerlendirmeyi, böylece eğitim ve öğretim sistemlerini iyileştirmeyi amaçlayan büyük ölçekli projelerdir. Avrupa önceliklerine yanıt veren, ana akım haline gelme ve eğitim, öğretim ve gençlik sistemlerini iyileştirmek için girdi sağlama potansiyeline sahip ileriye dönük fikirleri desteklemenin yanı sıra Avrupa'nın sosyal uyumu için her tür öğrenme ve aktif katılım ortamına yöntem ve uygulamalar açısından önemli bir yenilikçi etki getireceklerdir. Amaç, tutarlı ve kapsamlı bir dizi sektörel veya sektörler arası faaliyetler uygulayan aşağıdaki tür ulus ötesi işbirliği projelerini desteklemektir: a) kapsam, çığır açan yöntemler ve uygulamalar açısından yeniliği teşvik etmek ve/veya b) yeniliğin (ülkeler, politika sektörleri veya hedef gruplar arasında) transferini sağlamak ve böylece Avrupa düzeyinde yenilikçi proje sonuçlarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve/veya farklı bağlamlara ve hedef kitlelere aktarılabilirliğini sağlamak. Ortaklıklar, politika yapıcılara ulaşma kapasitesine sahip araştırmacıları, uygulayıcıları ve ortakları birleştiren kamu ve özel kuruluşların birleşiminden oluşmalıdır. Bu nedenle, İleriye Dönük Projeler, mükemmellik ve son teknoloji bilgisine dayalı, yenilik yapma kapasitesine sahip, faaliyetleri aracılığıyla sistemik etki yaratabilme, eğitim ve öğretim alanlarında politika gündemini yönlendirme potansiyeli olan kuruluşların karma bir ortaklığı tarafından uygulanmalıdır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

İleriye Dönük Projeler hibe programı, Yükseköğretim Kuruluşları, Mesleki Eğitim Kurumları, Sektör Temsilcileri ve Araştırma Kurumları da dâhil olmak üzere kamu kurumları, özel şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının başvurusuna açıktır.

  • Lot 1 kapsamındaki projeler, farklı eğitim sektörüne yöneliktir.

Öncelik 1: Dijital Eğitim Eylem Planı doğrultusunda yüksek kaliteli ve kapsayıcı dijital eğitimin desteklenmesi

Öncelik 2: Yeşil geçişe uyum sağlamak için eğitim ve öğretim sistemlerinin desteklenmesi

  • Lot 2 kapsamındaki projeler mesleki eğitim ve öğretim sektörüne yöneliktir.

Öncelik 3: Beceri Paktı'nın desteklenmesi,

Öncelik 4: Mesleki Eğitim ve Öğretimde uygulamalı araştırma için yapılar ve mekanizmalar,

Öncelik 5: Mesleki Eğitim ve Öğretim sektöründe yeşil beceriler.

  • Lot 3 kapsamındaki projeler yetişkin eğitimi sektörüne yöneliktir.

Öncelik 6: Beceri Geliştirme Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar

Kimler başvuru yapabilir?

Avrupa Birliği üye ülkesi ya da Programla ilişkili üçüncü bir ülkede yasal olarak kurulmuş herhangi bir ortak başvuru yapabilir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Lot 1 - Sektörler arası öncelikler için projenin süresi: 24 ila 48 ay,

Lot 2 ve Lot 3 için projenin süresi: 24 ay.

Hibe kalemleri nelerdir?

Hibeler götürü usulü (lump sum) şeklinde tahsis edilecektir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvuru sahipleri hibe başvurularını 15 Mart saat 17.00'a (Brüksel saati) kadar sunmalıdır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Komisyon Merkezli bir proje türü olduğundan, proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurulması planlanan başlık uyarınca aşağıdaki linklerden başvuru formlarına ulaşılabilmektedir:

  1. Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Cross-sectoral priorities (ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT1)
  2. Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Vocational Education and Training (VET) (ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT2)
  3. Partnerships for Innovation - Forward-Looking Projects - Adult education (AE) (ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3)

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ program rehberinde verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

İleriye Dönük Projeler hakkında daha fazla bilgi almak için 2022 Program Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.