2021 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlanmıştır.

2021-2027 yılı Erasmus+ Programına ilişkin Basın Toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Basın Bildirisine Link'ten erişebilirsiniz. Basın Toplantısıyla açıklanan 2021 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberinde, Program hakkında genel bilgilere, yeni faaliyetlere ve Programın toplam bütçesine yer verilmektedir. 2021 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberine altı çizili link adreslerinden erişebilirsiniz. 

 

Program, geçmiş program dönemlerinde olduğu gibi gençler, öğrenciler, öğretmenler ile her yaştan eğitim katılımcıları ve personeli başta olmak üzere her yıl onbinlerce bireyin öğrenme hareketliliklerini ve kurum ve kuruluşların sınır ötesi işbirliklerini desteklemeye devam edecek. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında başvuru yapabilecek kişi ve kurumlar için temel kaynak olan Erasmus+ Program Rehberinde başvuru detaylarına erişilebilecek.

 

2021-2027 yılları arasını kapsayacak Erasmus+ Programı döneminde dahil etme, dijitalleşme, çevre gibi konular ön plana çıktı. Erasmus+ Programında yer alacak hareketliliklerinin her aşamasında çevreye duyarlı, sürdürülebilirliği esas alan uygulamaların yapılması programın temel hedefleri arasında yer alıyor. Yararlanıcıların, seyahat planlamalarından aktivitelerde kullanılacak materyallere kadar çevre dostu uygulamalar yapmalarının altı çiziliyor.

 

Programda, ayrıca, yararlanıcı kurumların, ortaklarıyla etkileşimi artırmak ve öğrenim ve öğretimi iyileştirmek için dijital araçları ve öğrenim metotlarını da kullanmaları beklenecek. Projelerde yer alan katılımcıların bulundukları çevredeki sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetlere aktif katılımı isteniyor.Kurumlar ve kişiler açısından Programa erişimin artırılması için dahil etme vurgusunun yanı sıra dezavantajlı kişilerin programlara katılımını artırmak için tedbirler alınmasının önemi vurgulanıyor.

 

Yeniliklerin bir kısmını aşağıda özetledik. Tüm yenilikler ve detaylar için Erasmus+ Program Rehberini inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

2021-2027 dönemleri arasındaki Erasmus+ Programında dikkat çeken yeni faaliyetler:

 

-Bu faaliyetlerden biri olan Avrupa’yı Keşfet (DiscoverEU) ile 18 yaşındaki gençler, interrail bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik ve kültürel mekânlarını yalnız ya da arkadaş gruplarıyla ziyaret edebilecekler.

 

-Gençlik Katılımı faaliyeti ise gençlerin demokratik hayata katılmaları, ortak değerler ve temel haklar konusunda farkındalık geliştirmeleri, karar alıcılarla bir araya gelmeleri için gençlere proje sunma imkânı verecek.

 

-2021 yılından itibaren okul çağındaki öğrencilerin ve yetişkin öğrenicilerin Avrupa’da kurs ve eğitim faaliyetlerine katılabilmeleri de mümkün hale geliyor.

 

-Önceki yıllardan farklı olarak Erasmus+ Programıyla doktora öğrencileri kısa dönemli faaliyetler ile yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alabilecekler.

 

-Öğretmen Akademileri ile öğretmen eğitimi üzerine ağlar ve uygulama toplulukları oluşturularak öğretmenlerimizin profesyonel gelişimlerine yönelik yetiştirme programları tasarlanabilecek. Bu amaçla, ​​öğretmen eğitimi verenler ve sürekli mesleki gelişim sağlayıcıları; bakanlıklar ve paydaşlar gibi diğer ilgili aktörleri bir araya getireceklerdir.

 

-Yepyeni bir faaliyet olarak 2022 yılından itibaren Erasmus+ Programı kapsamında spor koçları ve personeline profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla için Avrupa’da eğitimlere katılmaları için hibe imkânları sunulacak.

 

-Kurumlar, eğitim öğretimi iyileştirmek için yurt dışından öğretmen, iş insanı, uzman, eğitmen gibi kişileri kurumlarına davet edebileceklerdir. 

 

-2021-2027 döneminde öğretim ve staj hareketlilikleri fiziki hareketliliklere ilaveten ve dijital eğitim öğretimi kapsayan karma hareketlilikler halinde de yapılabilecektir.

 

-Bu yıla kadar sadece yükseköğretim kurumlarına açık olan ve Avrupa Çalışmaları yapılmasına imkân veren Jean Monnet faaliyetleri, 2021 yılından itibaren okul ve mesleki eğitim gibi yükseköğretim dışındaki sektörlerde de uygulanabilecek.

 

-Kurum ve kuruluşların hazırladıkları İşbirliği Ortaklıkları projelerinde ise daha küçük bütçeli, kısa süreli ve küçük ölçekli kurum ve kuruluşlarca yapılacak projeler için ayrı bir faaliyet tanımlandı: Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları

 

-Erasmus+ Mobil Uygulaması, öğrencilere yurtdışındaki değişimleri öncesinde, sırasında ve sonrasında ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve hizmetlere tek bir çevrimiçi erişim noktası sağlayacaktır: erasmusapp.eu

 

Açıklanan Erasmus+ Teklif Çağrısı ile 2021 Yılı Erasmus+ Programı başvuru tarihleri de belli oldu:

 

Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Gençlik ve Yükseköğretim alanlarındaki

Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri (KA1) Başvuruları: 11 Mayıs 2021

 

Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Gençlik, Yükseköğretim ve Spor alanlarındaki İşbirliği Ortaklıkları (KA2) Başvuruları: 20 Mayıs 2021

 

2021 Erasmus+ Teklif Çağrısı hakkında bilgiler ve tüm faaliyetlere ilişkin son başvuru tarihleri için tıklayınız.

 

Tüm güncel gelişmeler için @ulusalajans adresli sosyal medya hesaplarımızı takip edin: