Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyon Başvurusu Yapacak Kurumlar İçin Toplantı Duyurusu

Avrupa Birliği’nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarına yönelik programı olan ve 2021-2027 dönemini kapsayan Erasmus Programının hazırlık süreci başlamıştır. Bu kapsamda Mesleki Eğitim alanının da bulunduğu genel başvuru kurallarını içeren Erasmus Akreditasyon Çağrısı, Erasmus Kalite Standartları ve başvuru formu yayımlanmıştır (Detaylı bilgi için: http://www.ua.gov.tr/haberler/erasmus-programi-okul-egitimi-mesleki-egitim-ve-yetiskin-egitimi-akreditasyon-cagrisina-iliskin-duyuru/).

Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu almak için internet sitemizde yayımlanan duyuru (http://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka109-akreditasyon-firsatlari-2/) doğrultusunda uygun kurum / kuruluşların 29 Ekim 2020 Perşembe günü Brüksel saati ile öğle 12.00’ye kadar başvuru imkanı bulunmaktadır.

Başvurular duyurumuzda (http://www.ua.gov.tr/programlar/firsatlar/ka1-ka109-akreditasyon-firsatlari-2/) belirtilen çevrim içi başvuru formu aracılığıyla alınacaktır.

Akreditasyon başvurusu hibe başvurusu anlamına gelmemektedir. Akreditasyon sistemi, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunmaktadır. Bu hibe ile, ilgili kurum ve kuruluşlar;

- İşletmede beceri eğitimi veya staj yapan meslek lisesi öğrencilerini,

- İşletmede uygulamalı eğitim alan çırakları ve kalfaları,

- İşletmede mesleki yeterliliğe sahip usta vb. olarak çalışan kişileri,

- Yukarıda sayılan kişilerin programlı ve belgeye götüren nitelikte mesleki eğitiminden sorumlu personelini,

faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar işe yerleşme, yurtdışı staj, işbaşı eğitimi, kurs, beceri yarışmaları, öğretme görevlendirmesi, çalışma ziyareti kapsamında mesleki gelişimleri için Program üyesi ülkeler ile diğer ortak ülkelerde yerleşik kurum/kuruluşlara gönderebileceklerdir.

Başkanlığımız tarafından 15 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30 – 16.30 saatleri arasında faaliyet detaylarını kapsayan çevrim içi bilgilendirme oturumu yapılması planlanmaktadır. İlgili kurumlar, taleplerini 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar form https://form.ua.gov.tr?id=43e618cd-7786-434f-a833-1451c0fbe165 aracılığıyla iletilebilecektir.

 

 

İletişim için: meslekiegitim@ua.gov.tr - 0312 409 6256