Akreditasyon Fırsatları

Mesleki Eğitim Öğrenici Ve Personel Hareketliliği Akreditasyon Belgesi

Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlar Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği projelerine daha kolay ve hızlı başvuru yaparlar.

Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyon Belgesi

Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi, öğrenici ve personel için mesleki eğitim hareketliliği yürütmede başarısını ispatlamış kurum ve kuruluşları, Avrupa uluslararasılaşma stratejilerini daha fazla geliştirmek için teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi, belge sahiplerine 2020 Erasmus+ genel teklif çağrısı itibariyle Erasmus+ Ana Eylem 1 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel hareketliliğine daha basit bir şekilde başvuru yapma imkânına sahip olma hakkını sağlar.

Kimler başvuru yapabilir?

Mesleki eğitim ve öğretim alanında faal olan herhangi bir kamu veya özel kurum/kuruluşu (veya bir alt kuruluşu/şubesi) (Mesleki Eğitim ve Öğretim Kurumu olarak tanımlanmaktadır) başvuru yapabilir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Teklif çağrısının açıklanması beklenmektedir.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi ve mevcut olması durumunda Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yayımlanan ve TURNA’dan ulaşılabilen başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kriterleri, Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi Teklif Çağrısında yer almaktadır. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi hakkında detaylı bilgi ve belgeler:  -Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi 2019 Teklif Çağrısı (Türkçe) -Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi 2019 Teklif Çağrısı(İngilizce) Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik Kalite Taahhüdü (İngilizce) Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketlilik Kalite Taahhüdü (Türkçe) Taslak Başvuru Formu (İngilizce) Başvuru Sahipleri için Form Doldurma Kılavuzu (İngilizce) EMesleki Eğitimde Uluslararasılaşma Rehberi (İngilizce) Akreditasyon belgesi alındıktan sonra Erasmus+ Ana Eylem 1 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel hareketliliği projeleri kapsamında bütçe almaya hak kazanılır. Detaylar için tıklayınız. (116 nın linki verilecek.)