2020 Yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Alanında Proje Başvurusu Yapacak Kurum ve Kuruluşlar için Duyuru

2020 yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinin başarılı bir şekilde hazırlanması ve uygulanması bakımından proje sunacak kurumların aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Projelerin;

 • Kurumların ihtiyacını yansıtması
 • Erasmus+ Programı amaç ve kurallarına uygun şekilde hazırlanması,
 • Program kuralları esas olmak üzere başvuru formunda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.

UYGUN FAALİYETLER

 • Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti, yetişkin eğitimi personeline yönelik her türlü öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak amacıyla yetişkinlerin eğitiminden sorumlu personelin yetişkin eğitimi alanındaki yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan hareketlilik faaliyetlerini kapsamaktadır.
 • Erasmus+ Yetişkin Eğitimi, yetişkinlerin temel becerileri (okuma-yazma, sayısal ve dijital) ile anahtar yeterliklerinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, yetişkinlerin temel mesleki eğitimi (I-VET) ile meslek sahiplerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan sürekli/devam eden mesleki eğitimlerine (C-VET) yönelik projeler, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi faaliyetleri kapsamına girmemektedir. Temel beceriler ve anahtar yeterlikler hakkında detaylı bilgi için Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Hayat Boyu Öğrenme için Anahtar Yeterlikler belgesi incelenebilir.

UYGUN BAŞVURU YAPISI

 • Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerine, Türkiye’de faaliyet gösteren mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşları, tek başlarına veya ulusal konsorsiyum oluşturarak başvuru yapabilmektedirler. Ulusal konsorsiyum üyelerinin tamamı mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurumlarından oluşmalıdır. Tek başına veya konsorsiyum halinde yapılan başvurular arasında puanlama açısından herhangi bir öncelik söz konusu değildir.
 • 2020 Yılı Teklif Çağrısı dönemi Ana Eylem 1 Faaliyeti kapsamında bir kurum/kuruluş tek başına bir adet başvuru sunabilir. Ancak, bir kurum/kuruluş birden fazla farklı yapıdaki konsorsiyumda, başvuran ya da konsorsiyum üyesi olarak yer alabilir.
 •  Bir başvurunun neden konsorsiyum halinde yapıldığı proje başvuru formunda ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilmelidir. Ayrıca birden fazla farklı yapıdaki konsorsiyumda yer alan kurum/kuruluşların, farklı konsorsiyumlara katılma gerekçesi ve her bir konsorsiyum ve projedeki rol ve sorumlulukları başvuru formunda detaylı olarak açıklanmalıdır.
 • Başvuran kurum ve varsa ulusal konsorsiyum üyesi yerel ortakların, mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurumu olup olmadıkları, ne tür yetişkin eğitimi faaliyetleri yaptıkları, proje konusunda geçmiş deneyim ve faaliyetleri, başvuru formunun ilgili bölümlerinde açıklanmalıdır. Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, kurumların yetişkin eğitimi kurumu olup olmadıklarına karar verilirken, başvuru formundaki bilgiler esas alınacaktır.

UYGUN KATILIMCILAR

 •  Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinin katılımcıları, ülkemizdeki mesleki olmayan yetişkin eğitimi kurum ve kuruluşlarında görevli yetişkinlerin eğitiminden sorumlu eğitimcilerdir.
 • Aşağıda sayılan örnek gruplar yetişkin eğitimi hareketlilik projelerindeki yurtdışı faaliyetlere katılmamalıdır:
  • Yetişkin eğitiminden sorumlu olmayan kamu veya özel sektör çalışanları ile serbest çalışanlar,
  • Yetişkinlerin mesleki eğitiminden sorumlu personel,
  • Kamu veya özel sektör çalışanlarının ve serbest çalışanların hizmet içi eğitim, oryantasyon ve rehberlik gibi faaliyetlerden sorumlu personel
  • Mesleki eğitim dışındaki alanlarda eğitim almaya devam eden yetişkin öğreniciler,
  • Mesleki ve teknik eğitim almaya devam eden yetişkin öğreniciler,
  • Okul öncesinden itibaren yükseköğretim dâhil örgün eğitime devam eden öğrenciler.

Not: Sayılan grup ve kişiler örnek niteliğindedir. Yukarıda sayılmamış olsa da, yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterlik eğitimlerinden sorumlu olmayan kişilerin bu projelerde katılımcı olamayacakları unutulmamalıdır.

BAŞVURUYA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

 • Ev sahibi kurumların OID numaraları kurumun yetkili kişisinin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.
 • Üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla temin edilen OID numaraları kurum yetkilisinin bilgi ve izni olmadan kullanılmamalıdır.
 • Doğrudan yurt dışı ortağın kurumsal e-posta adresinden ve kurum yetkilisinden alınmayan veya üçüncü kişi veya firmalar aracılığıyla alınan e-postalara itibar edilmemelidir.
 • Başvuru sahiplerinin projelerini kendilerinin hazırlamaları, başvuru öncesi herhangi bir kişi veya firma ile proje uygulamasını bağlayıcı ve/veya proje uygulamasının tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden hükümler içeren sözleşme imzalamamaları gerekmektedir. Projelere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza müracaat edilebilir.
 • Projeler bir veya birkaç ihtiyacı gidermek için hazırlanabileceğinden; projelerin katılımcı, kurum, sektör vb. aktörlerin ihtiyaçları belirlenerek ve gerekirse bunun için ön çalışma yapılarak hazırlanması önemle tavsiye edilmektedir.
 • Proje kapsamında katılım sağlanacak eğitimin, neden yurt dışında alınacağının başvuru formunda açık bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru formunda, yurtdışında eğitim verecek ev sahibi kurumun beyan edilmesi, proje kapsamında yapılacak eğitim faaliyetlerinin ve ev sahibi kurumun proje konusundaki eğitim faaliyetlerinin değerlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.
 • Her kurumun, proje başvurusunu kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlaması gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
 • Proje teklifinde hedeflenen sonuçların ve etkinin başvuran ve ortak kurumların gerçekleştirebileceği, yetki ve kapasitelerini aşmayan, gerçekçi hedefler olmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; ulusal mevzuat açısından yetkisi olmayan bir kurumun yetişkin eğitimi projesinde program geliştirme veya mevzuat çalışması yapma gibi sonuç veya çıktıları hedeflemesi, projenin içerik değerlendirmesi sırasında gerçekçi bulunmayabilir.
 • Yetişkin eğitimi kapsamında hazırlanacak projelerde yurt dışı ortak aramak amacıyla Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) internet sayfasından yararlanılabilir. İlgilenilen bir proje veya kuruluşun iletişim bilgilerini bulmak için Avrupa Komisyonu Proje Sonuçları Platformu (Projects Results Platform) kullanılabilir.

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında proje başvurusu yapacak kurum/kuruluşlar, hazırlık, başvuru, uygulama gibi tüm süreçlere ilişkin bilgi desteği ve her türlü soru için Başkanlığımıza yetiskinegitimi@ua.gov.tr adresi aracılığıyla müracaat edebilir. Yukarıda ele alınan hususlar ve Erasmus+ Programının diğer kuralları hakkında detaylı bilgi için, Başkanlığımız internet sitesinde yer alan 2020 Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümleri incelenebilir. Başvuru formunun doldurulması sırasında TURNA'da yayımlanmış olan Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Proje Başvuru Rehberinden yararlanabilirsiniz. 

Tüm başvuru sahiplerine başarılar dileriz.

Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü