Teklif Çağrıları

 

Avrupa  Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı.

2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu.

Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

Aşağıda Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2019 yılı son başvuru tarihleri verilmektedir.

Tüm başvuru formlarının yer aldığı Erasmus+ Formlar sayfasından buradan erişebilirsiniz.

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır:

 1. Ülke Merkezli Projeler 
 2. Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır)
 1. Ülke Merkezli Projeler

 2. Merkezi Projeler
  • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
   • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR,EN)
   • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR,EN)
  • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
   • Bilgi Ortaklıkları (TR,EN)
   • Sektörel Beceri Ortaklıkları (Ayrı bir teklif çağrısı yayınlanacaktır, TR,EN)
   • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
   • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR,EN)
  • KA3 Politika Reformlarına Destek
   Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir:
   • Sivil Toplum İşbirliği (Gençlik ve Eğitim)(EN)
   • Politika Yeniliği İçin Girişimler(EN)
  • Jean Monnet (TR,EN)
  • Spor Destekleri
   • İşbirliği Ortaklıkları (TR,EN)
   • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR,EN)
   • Küçük İşbirliği Ortaklıkları
2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi Projeler bulunmaktadır.

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda 2019 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz:


Proje Türü Başvurulacak Yer Son Başvuru Tarihi Bilgi İçin
KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 5 Şubat 2019 www.ua.gov.tr
30 Nisan 2019 www.ua.gov.tr
1 Ekim 2019 www.ua.gov.tr
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 5 Şubat 2019 www.ua.gov.tr
5 Şubat 2019 www.ua.gov.tr
5 Şubat 2019 www.ua.gov.tr
5 Şubat 2019 www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 14 Şubat 2019 Yürütme Ajansı
KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ)
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 5 Şubat 2019 www.ua.gov.tr
30 Nisan 2019 www.ua.gov.tr
1 Ekim 2019 www.ua.gov.tr
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 21 Mart 2019 www.ua.gov.tr
21 Mart 2019 www.ua.gov.tr
21 Mart 2019 www.ua.gov.tr
21 Mart 2019 www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 28 Şubat 2019 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 28 Şubat 2019 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 7 Şubat 2019 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 24 Ocak 2019 Yürütme Ajansı
KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 5 Şubat 2019 www.ua.gov.tr
30 Nisan 2019 www.ua.gov.tr
1 Ekim 2019 www.ua.gov.tr
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI
Teklif çağrısı yayınlanmadı Yürütme Ajansı
Teklif çağrısı yayınlanmadı  Yürütme Ajansı
Teklif çağrısı yayınlanmadı Yürütme Ajansı
ÖZEL EYLEMLER
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 22 Şubat 2019 Yürütme Ajansı
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI


4 Nisan 2019
Yürütme Ajansı