Yaygınlaştırma ve Görünürlük

 

Yaygınlaştırma ve Sonuçların Kullanımı Nedir?

Erasmus+ ve ESC Program Rehberinde yaygınlaştırma; proje, proje sonuçları ve başarıları hakkında planlı bilgi sunma süreci olarak tanımlanmaktadır. Yaygınlaştırma, bir projenin temel sonuç/çıktılarını özellikle nihai kullanıcılar, ilgili hedef kitle ve karar alıcılar gibi ana aktörlere görünür kılmakla ilgilidir. Projenin farklı hedef gruplara yaygınlaştırılması, projeyi yürüten kurum/kuruluşun kurumsal kapasitesini artırmasına, diğer kurum/kuruluşlara ilham vermesine ve gelecekte yapılacak işbirliği projelerine katkı sağlayacaktır.

Yaygınlaştırma, proje boyunca gerçekleştirilmesi gereken tanıtım ve farkındalık yaratma sürecidir. Bu süreç, proje başlangıcında planlanmalı ve organize edilmelidir. Bu planın bir çıktısı olan “Yaygınlaştırma Stratejisi”, hem proje süresi boyunca hem de proje bittikten sonra hangi sonuçların neden, nasıl, ne zaman ve kime yaygınlaştırılacağını kapsamalı ve bu stratejisi tüm ortakların sorumluluğunda olmalıdır.

Kaliteli bir yaygınlaştırma planı aşağıdaki sorulara cevap verebilmelidir:

  • Beklenen proje sonucu nedir?
  • Proje ne tür ihtiyaçlara cevap veriyor?
  • Ne tür yaygınlaştırma faaliyetleri planlanıyor?
  • Yaygınlaştırma faaliyetlerinin hedef kitlesi kimdir?
  • Hedef kitleye en uygun iletişim araçları nelerdir?
  • En etkili uygulama takvimi ne zamandır?
  • Mevcut kaynaklar (beşeri, finansal) nelerdir?

Erasmus+ ve ESC projelerinde, yaygınlaştırma faaliyetlerinin kalitesi oldukça önemlidir ve en az proje uygulama kalitesi kadar önem taşımaktadır. Yaygınlaştırma faaliyetleri; projenin etki alanını genişleterek ve projenin amaçlarına daha hızlı ulaşılmasını sağlayarak yeni projeler için ilham vermektedir.

Yaygınlaştırmanın bir sonraki aşaması ise “sonuçların kullanılması”dır. Sonuçların kullanılması, çoğunlukla, projelerin çıktıları ile ilgilidir. Sonuçların kullanılması, projenin, tamamlanmasının ardından çıktılar yoluyla ilgili sektörlere katkı sunmaya devam etmesini yani “sürdürülebilir” olmasını sağlamaktadır.

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu, Erasmus+ kapsamında hibelendirilen tüm projelerin; özetlerini, proje sonuçlarını, proje sahibi kurumların iletişim bilgilerini bir arada bulmaya imkan tanımaktadır. 

Proje sahibi kurum ve kuruluşlar da yürütmekte oldukları projeler kapsamında üretilen materyallerde ve sosyal medya paylaşımlarında kendi projelerinin yer aldığı Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu linkine yer vererek yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunabilmektedir. 

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu için tıklayın.

Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması Yayını için tıklayın. 

 

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ ve ESC Projelerinin Yaygınlaştırmasına ve Proje Sonuçlarının Kullanımına Nasıl Destek Oluyor?

Sosyal medya:

- Kurum adına veya proje adına alınmış sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan,

- Faaliyete ilişkin görselle desteklenmiş,

- Projenin amaç ve sonuçları hakkında bilgileri içeren sosyal medya hesaplarının yaygınlaştırılmasına destek olur.

DEOR (Dissemination and Exploitation of Results) Toplantıları:

Proje sonuçlarının kullanımı, ilgili kişi ve/veya kurumların proje süresince ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarından farklı seviyelerde yararlanmasıdır. Diğer bir deyişle, proje çıktılarının gündelik hayatta işe yarar hale getirilmesidir. Bu amaçla Başkanlığımız farklı sektörlerden projeleri, kurum temsilcileri ile bir araya getiren ve proje sonuçlarının politikaya dönüşmesine katkı sunacak DEOR toplantıları düzenlemektedir.

DEOR (Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması) ile ilgili yayına ulaşmak için tıklayınız

GÖRÜNÜRLÜK

Proje çıktılarında yer alması gereken görünürlük esasları için LOGOLAR sayfamızı ziyaret ediniz. 

 

c