Yaygınlaştırma, Sonuçların Kullanımı ve Görünürlük

YAYGINLAŞTIRMA (DISSEMINATION) ve SONUÇLARIN KULLANIMI (EXPLOITATION of RESULTS)

"Yaygınlaştırma (dissemination)"; proje, proje sonuçları ve başarıları hakkında planlı bilgi sunma süreci olarak tanımlanmaktadır. Yaygınlaştırma, bir projenin temel sonuç/çıktılarını özellikle nihai kullanıcılar, ilgili hedef kitle ve karar alıcılar gibi ana aktörlere görünür kılmakla ilgilidir. Projenin farklı hedef gruplara yaygınlaştırılması, projeyi yürüten kurum/kuruluşun kurumsal kapasitesini artırmasına, diğer kurum/kuruluşlara ilham vermesine ve gelecekte yapılacak işbirliği projelerine katkı sağlayacaktır.

Yaygınlaştırma, proje boyunca gerçekleştirilmesi gereken tanıtım ve farkındalık yaratma sürecidir. Bu süreç, proje başlangıcında planlanmalı ve organize edilmelidir. Bu planın bir çıktısı olan “Yaygınlaştırma Stratejisi”, hem proje süresi boyunca hem de proje bittikten sonra hangi sonuçların neden, nasıl, ne zaman ve kime yaygınlaştırılacağını kapsamalı ve bu stratejisi tüm ortakların sorumluluğunda olmalıdır.

Kaliteli bir yaygınlaştırma planı aşağıdaki sorulara cevap verebilmelidir:

   • Beklenen proje sonucu nedir?
   • Proje ne tür ihtiyaçlara cevap veriyor?
   • Ne tür yaygınlaştırma faaliyetleri planlanıyor?
   • Yaygınlaştırma faaliyetlerinin hedef kitlesi kimdir?
   • Hedef kitleye en uygun iletişim araçları nelerdir?
   • En etkili uygulama takvimi ne zamandır?
   • Mevcut kaynaklar (beşeri, finansal) nelerdir?

Erasmus+ ve ESC projelerinde, yaygınlaştırma faaliyetlerinin kalitesi oldukça önemlidir ve en az proje uygulama kalitesi kadar önem taşımaktadır. Yaygınlaştırma faaliyetleri; projenin etki alanını genişleterek ve projenin amaçlarına daha hızlı ulaşılmasını sağlayarak yeni projeler için ilham vermektedir.

Yaygınlaştırmaya eşlik etmesi beklenen bir diğer aşama ise “sonuçların kullanılması (exploitation of results)”dır. Sonuçların kullanılması, çoğunlukla, projelerin çıktıları ile ilgilidir. Sonuçların kullanılması, projenin, tamamlanmasının ardından çıktılar yoluyla ilgili sektörlere katkı sunmaya devam etmesini yani “sürdürülebilir” olmasını sağlamaktadır. Proje sonuçlarının kullanımı, ilgili kişi ve/veya kurumların proje süresince ve proje sona erdikten sonra proje sonuçlarından farklı seviyelerde yararlanması olarak da tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, proje çıktılarının gündelik hayatta işe yarar hale getirilmesidir.

Avrupa Komisyonu, proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılmasına katkıda bulunmak amacıyla Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu ve ESC Proje Platformu adlı veri tabanlarını hazırlamıştır. Bu platformlar, Erasmus+ ve ESC Programları kapsamında hibe almış tüm projelerin özetlerini, proje sonuçlarını, proje sahibi kurumların iletişim bilgilerini bir arada bulmaya imkan tanımaktadır.

Bu platformlarda, yapılan projelerin özetlerine ve faaliyetlerine yer verilmekte, ortakların irtibat bilgilerini ve sonuçlarını paylaşılmakta; ayrıca iyi proje uygulamaları seçilmektedir. Erasmus+ ve ESC kapsamında fon tahsis edilen projelerin genel tanıtımları yapılarak iyi uygulamaların öne çıkarılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunu ve ESC Proje Platformunu Neden Kullanmalısınız?

1) Projenizin görünürlüğünü artırmak ve projenizi yaygınlaştırmak için,
2) Aynı konuyla ilgilenen diğer insanlarla projenizin sonuçlarını paylaşmak için,
3) Diğer projelerden ilham almak için,
4) Proje fikirlerinize ortak bulmak için

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunun işlevlerine yönelik olarak tanıtım videosu1 ve tanıtım videosu2  izleyebilirsiniz.

Erasmus+ yararlanıcısı olarak Erasmus+ Proje Sonuçları Platformunun kullanımına ilişkin detayları Yararlanıcılar için E+PRP adlı yayından takip edebilirsiniz.

Proje sahibi kurum ve kuruluşlara yürütmekte oldukları projeler kapsamında üretilen materyallerde ve sosyal medya paylaşımlarında, projelerine ait Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu veya ESC Platformundaki bağlantılara yer vererek yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunmaları tavsiye edilmektedir. 

Yaygınlaştırma ve Sonuçların Kullanımı hakkında daha fazla bilgiye erişmek için Ajansımızca hazırlanan Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması adlı yayını, yayın hakkındaki introyu ve kavramsal açıklamaya ilişkin kısa video1 ve kısa video2 inceleyebilirsiniz.

Ayrıca yaygınlaştırma ve sonuçların kullanımı konusunda her sektörden örnek projeleri içeren Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar için Yaygınlaştırma ve Sonuçların Kullanımı adlı yayını inceleyebilirsiniz. 

Projenizi daha görünür hale getirme, sonuçlarınızı yaygınlaştırma ve kullanma ile ilgili "Projenizin İletişim Yolculuğu" adlı yayına göz atabilirsiniz. 

Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ ve ESC Projelerinin Yaygınlaştırmasına ve Proje Sonuçlarının Kullanımına Destek Olur

Ajansımız, Erasmus+ ve ESC Programları  kapsamında hazırlanan projelerin sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına farklı yollarla destek olmaktadır. Bunlardan başlıcaları şöyledir:

Sosyal Medya:

     • Kurum adına veya proje adına alınmış sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan,
     • Faaliyete ilişkin görselle (fotoğraf, video) desteklenmiş,
     • Projenin amaç ve sonuçları hakkında bilgileri içeren,
     • Kişi isimlerine etiket, atıf... içermeyen,
     • @ulusalajans ' a etiketlenmiş sosyal medya proje/kurum hesaplarının yaygınlaştırılmasına destek olur.

 

Ayrıca iletilen benzer içerikli paylaşımları farklı iletişim kanallarında kullanılmak üzere değerlendirmeye alır.

>Türkiye Ulusal Ajansı'nın Twitter, Facebook ve Instagram adreslerini takip ediniz.

>Erasmus+ için Avrupa Komisyonunun Twitter ve Facebook adreslerini takip ediniz.

>ESC Programı için Avrupa Komisyonunun Twitter, Facebook ve Instagram adreslerini takip ediniz.

 

DEOR (Dissemination and Exploitation of Results) Çalıştayları:

Proje sonuçlarının kullanımına katkıda bulunmak amacıyla Ajansımız farklı sektörlerden projeleri, bu projelerin sonuçlarından istifade edebilecek kurum/kuruluş temsilcileriyle bir araya getiren ve proje sonuçlarının politikaya dönüşmesine katkı sunacak DEOR Çalıştayları düzenlemektedir. 

DEOR Kapsamında bugüne kadar yapılmış olan çalıştaylarda karar alıcılarla buluşturulmuş olan projeleri aşağıdaki bağlantılardan takip edebilirsiniz:

DEOR Çalıştayı ve Projeler (14 Aralık 2016)

DEOR Çalıştayı ve Projeler (27 Aralık 2017)

DEOR Çalıştayı ve Projeler (03 Mayıs 2018)

DEOR Çalıştayı ve Projeler (14 Eylül 2018)

DEOR Çalıştayı ve Projeler (29 Kasım 2018)

DEOR Çalıştayı ve Projeler (16 Nisan 2019)

DEOR Çalıştayı ve Projeler (04 Aralık 2020)

DEOR Çalıştayı ve Projeler (22 Kasım 2021)

DEOR Çalıştayı ve Projeler (22 Aralık 2022)

DEOR Çalıştay ve Projeler (16 Kasım 2023)

 

Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması, Erasmus+ ve ESC Programlarının temel hedeflerinden biridir.  DEOR ile programlar kapsamındaki projelerin çıktılarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması, ilgili oldukları sektörlerde politikaya dönüştürülebilmesine katkı sunulması hedeflenmektedir. Bu bakımdan DEOR, proje çıktılarının gündelik hayatta işe yarar hale getirilmesi, proje çıktılarının ekonomik ve sosyal değere dönüştürülüp hayata değer katmak üzere sistemlere ve politikalara entegre edilmesi ve uygulanabilmesi açısından önemlidir.

Buradan hareketle, Erasmus+ KA2 Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği kapsamında (Stratejik Ortaklıklar, İşbirliği Ortaklıkları gibi) proje sahibi kurum ve kuruluşlarımızı, proje çıktılarının hayata geçmesini sağlamak üzere yereldeki karar alıcıları çıktılardan haberdar etmelerini teşvik ediyoruz. Bunun yanı sıra proje çıktılarının uygulamaya dönüşmesi ve politika metinlerinde girdi olarak kullanılması amacı ile yereldeki karar alıcılarla paylaşılarak çıktıların kullanılabileceği alanlar, sektörler… hakkında karar alıcılara bilgi verilmesini yaygınlaştırma çalışmaları açısından önemsiyoruz.

 

GÖRÜNÜRLÜK (VISIBILITY)

Erasmus+ kapsamındaki projelerin finansmanı Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanmaktadır. Bu sebeple Türkiye Ulusal Ajansı ile imzaladığınız sözleşme çerçevesinde proje çıktılarında görünürlüğü sağlamak bakımından kullanılması zorunlu metin ve logolar bulunmaktadır.

Proje çıktılarında yer alması gereken zorunlu metin ve logolar için tıklayınız.