Sıkça Sorulan Sorular - Avrupa Dayanışma Programı (ESC)

KURULUŞLAR/ RESMİ OLMAYAN GENÇLİK GRUPLARI İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ

1) OID SÜRECİ:

Avrupa Dayanışma Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  1. a) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
  2. b) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
  3. c) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
  4. d) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
  5. e) OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadanulaşılabilir.
  6. PASS SÜRECİ: Kuruluşlar Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yapacakları gönüllülük faaliyeti ve dayanışma projeleri için, gönüllüleri/katılımcıları Avrupa Dayanışma Programı Placement Administration and Support System (PASS) Portalına girmek suretiyle seçebilirler. PASS, uygun kuruluşların Avrupa Dayanışma Programı katılımcılarını aramak ve irtibat kurmak için tasarlanmıştır. Sisteme erişebilmek için kuruluşlara önce Avrupa Dayanışma Programına bağlı AB programlarından biri altında yetki verilmelidir. Yetkili kuruluşlar, PASS kullanmaya başlamak için hangi programla ilişkili olduklarına bağlı olarak aşağıdaki yollardan birini kullanmalıdır:

a)Kuruluşun bir Kalite Sertifikası varsa, kuruluşun Kalite Sertifikası kabul kararında listelenen personeli, mevcut AB Giriş / ECAS hesapları aracılığıyla PASS'a otomatik olarak erişebilir. Kuruluşlar, Ulusal Ajanslarına başvurarak kimlerin Kalite Sertifikasında yer aldığını tam olarak kontrol edebilir.

  1. b) Kuruluşun Erasmus + Avrupa Gönüllü Hizmeti kapsamında akredite olması durumunda, kuruluşun EVS akreditasyonunda bulunan kişileri mevcut AB Giriş / ECAS hesapları aracılığıyla PASS'a otomatik olarak erişmeleri sağlanır. Kuruluşlar, Ulusal Ajanslarına başvurarak kimlerin AGH Akreditasyonunda yeraldığını tam olarak kontrol edebilir. Tüm yetkili kullanıcılar:
  2. Avrupa Gençlik Portalı sayfasının altında yeralan “Administrator login" butonuna tıklamalıdır.
  3. Sisteme giriş yapmak için AB Giriş/ ECAS hesaplarını kullanmalıdır.
  4. Giriş yaptıktan sonra kullanabilecekleri çevrimiçi araçlar listesinden "Avrupa Dayanışma Programı PASS" seçeneğini seçmelidirler. PASS Teknik Destek ve Kullanıcı Kılavuzu PASS’e erişme ve kullanma konusunda yardım için lütfen teknik destek sayfasına gidiniz. Güncel PASS kullanıcı kılavuzunu bu sayfadan yükleyebilirsiniz.

GENÇLER İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ.

Avrupa Dayanışma Programının tüm faaliyetleri için gençlerin Avrupa Gençlik Portalına kayıt olmaları gerekmektedir. Gençler portaldan kendilerine uygun gönüllülük fırsatlarını araştırabilirler. Gençler 17 yaşındayken portala kayıt olabilir ancak 18 yaşına kadar herhangi bir projeye başlayamazlar. Avrupa Dayanışma Programının projeleri 18-30 yaş aralığını kapsamaktadır. Avrupa Gençlik Portalına üye olan gençlere, sistem üzerinden 10 haneli Participant Reference Number (PRN) kodu verilecektir. Bu kod gençlerin yer almak istedikleri Avrupa Dayanışma Programı projelerinde, başvuru sahibi tarafından başvuru formu doldurma aşamasında, katılımcı seçiminde, nihai rapor aşamasında kullanılacaktır.

Gençler; Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olduktan sonra özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını kuruluşlara iletmek suretiyle, kuruluşlar tarafından da uygun görüldükleri takdirde bir projenin içinde yer alabilirler. Kalite Sertifikasına sahip (Akredite olmuş) kuruluş listesine, ilgili sayfada yeralan belirli filtreleme yöntemleri ile erişilebilir.

Başvuru formlarına EU Login üzerinden kullanıcı adı ve şifrenizde giriş yaptıktan sonra bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Evet başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili kurumun yeni başvuru yapmadan önce kurumsal kapasitesinin birden fazla projeyi gereğince ve etkin bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini analiz ederek buna göre başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru formu Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilmektedir. Türkçe, Program dilleri arasında yer almaktadır.

Başvurunuzun geçerli olması için başvuru formunuzu Turna’ya yüklemeniz gerekmemektedir.

Avrupa Dayanışma Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1) İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

2) OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.

3) OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.

4) Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.

5) OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan  sayfadan ulaşılabilir.
Katılımcı portalına buradan ulaşılabilir.
Katılımcı Portalı'nda yer alan bilgilerde değişiklik yapmak için başvuru sahipleri, Katılımcı Portalı'na giriş yaptıktan sonra, ana menüdeki "My Organisation” butonuna tıklayarak kuruluşlarına ait bilgileri güncelleyebilirler. Lütfen bu sayfadan çıkmadan önce yaptığınız değişiklikleri kaydetmeniz gerektiğini unutmayınız.

Hayır. Bir kurum tek bir OID numarası alarak başvuruda bulunmalıdır. Daha önce kullanılan OID numarasının kaybedilmesi/unutulması halinde ise yeni bir OID numarası alınabilir..

OID edinmek için girilen Katılımcı Portalına tüzel kişilik belgesinin yüklenmesi ilk aşamada yeterlidir. Başvuru aşamasında finansal kimlik belgesi zorunlu değildir. Özel kurumlar için tüzel kişilik belgesine ek olarak güncel tarihli faaliyet belgesi ile özel okullar için özel eğitim ruhsatnamesi de yüklenmiş olmalıdır.

Bu bağlantı adresine tıklayarak  ya da Turna’da Başvuru Formu Listesinden ulaşabilirsiniz. Sayfaya erişebilmek için EU Login hesabınız olmalıdır.

Proje irtibat kişisinin başvuru sahibi kurumda bilfiil çalışıyor olması gerekir. Bu durumda, kişinin kurumda kadrolu, görevlendirme, sözleşmeli ya da ücretli çalışıyor olması bakımından bir ayrım bulunmamaktadır. Kişil ile kurum arasındaki resmi bağlantının kanıtlanabilir olması yeterlidir..

Kurum yasal temsilcisi aynı zamanda projede irtibat kişisi olarak görev yapabilir.

Tüm başvuru formları için zorunlu ana belge “Doğruluk Beyanı”dır. Doğruluk Beyanı başvuru formunun içinden indirilmektedir. Yasal temsilci tarafından imzalanıp onaylanmış doğruluk beyanı taranarak başvuru formuna eklenmelidir. Ayrıca projenin faaliyet tablosu da başvuru formuna eklenmelidir.
Hayır, proje başvuru formu çevrimiçi (online) gönderilecektir. Posta veya kargo ile gönderilmeyecektir.
Evet başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili kurumun yeni başvuru yapmadan önce kurumsal kapasitesinin birden fazla projeyi gereğince ve etkin bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini analiz ederek buna göre başvuruda bulunması gerekmektedir.

Başvuru formu Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilmektedir. Türkçe, Program dilleri arasında yer almaktadır..

Evet. Ancak, proje konularının ve ortaklık yapılarının birbirinden farklı ve ilgili faaliyete yönelik olması gerekmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı tarafından hesaplanan mesafelere karşılık gelen birim maliyetler, gidiş ve dönüş yolculuğunu içerecek şekilde hesaplanmaktadır. Link'ten ulaşabilirsiniz
Çevirimiçi başvuru formu doldurulmaya başlandıktan sonra çok kısa aralıklarla kendi kendini kaydetmektedir. Çevrimiçi başvuru formunun doldurulması ve/veya güncellenmesi esnasında internet bağlantısının olması gerekir. Girilen bilgiler ECAS hesabındaki çevrimiçi formda otomatik olarak kaydedilmektedir. Gönderim işlemi yapılıncaya kadar form üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.
Gençlere, kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı, ücretsiz etkinliklerdir. Gençler, program ülkelerinde ya da komşu ortak ülkelerde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler. Bireysel gönüllülük ve gönüllülük takımları adlı iki tür faaliyet bulunmaktadır.
18-30 yaş arası gençlere kuruluşların günlük işlerinde yardımcı olmalarına imkân veren 2-12 ay süren ve bazı durumlarda 2 hafta ve üzeri sürebilen tam zamanlı ücretsiz etkinliklerdir. Gençler kendi ülkelerinde sosyal dahil etme, çevre, kültür ve diğer konuları içeren projelerde gönüllülük yapabilirler.
Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de (uygun ülkeler listesi) yer alan kalite sertifikası olan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir ve başvurabilir. Katılımcı ülkeler faaliyetlerin başladığı tarihten önce geçerli bir akreditasyonu sahip olmalıdır.
Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi 2 ay (seyahat günleri hariç 60 gün) -12 ay arasındadır. Faaliyet süresi, imkânı kısıtlı gençlerin katıldığı projelerde 2 haftadan (seyahat günleri hariç) başlayabilir Gönüllü takımları için faaliyet süresi 2 hafta ile 2 ay (seyahat günleri hariç 59 güne kadar) arasındadır. Ön hazırlık ziyareti için faaliyet süresi maksimum 2 gündür (seyahat günleri hariç).
Yolculuk, seyahat bandının üstündeki yolculuk masrafları, kurumsal destek - proje yönetimi masrafları, kurumsal destek- faaliyet masrafları, dahil etme desteği, cep harçlığı, dil desteği, istisnai masraflar ve tamamlayıcı faaliyetler masrafı kalemleri yer almaktadır.

Başvuran kuruluş aşağıdaki linkte yer alan tarihlerden önce hibe başvurusunu sisteme yüklemelidir.  https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.
Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir. Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar. Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Sınır ötesi faaliyetler için biri ev sahibi diğeri destekleyen kuruluş olmak üzere en az 2 kuruluş olmalıdır. Destekleyen kuruluş, gönüllünün resmi olarak ikamet ettiği ülkeden olmalıdır. Yurt içi faaliyetler için, en az bir ev sahibi kuruluş gereklidir. Gönüllü takımlarında en az bir kuruluş (ev sahibi ya da destekleyen) gereklidir.

Proje ortaklardan herhangi birinin ülkesinde gerçekleşir. Ülkemizin de dahil olduğu program ülkelerinden gönüllüler, "program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"den herhangi birine gidebilir. Komşu ortak ülkelerden gönüllüler ise yalnızca program ülkelerine gidebilir.

Başvuru, başvuran tarafından tüm ortaklar adına başvuranın bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına yapılır. Ortakların Ulusal Ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur.

Gönüllülük faaliyetlerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde veya ortak ülkelerde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş gençler, mezuniyet ve dil yeterliliğine bakılmaksızın 2 ay ile 12 ay arasında katılım sağlayabilir. Daha önce Erasmus+ gönüllülük faaliyeti veya Avrupa Gönüllü Hizmeti programından faydalanmış olan gençler gönüllülük projelerinden faydalanamaz. Ancak, programın istisnası, Avrupa Gönüllü Hizmeti veya Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük faaliyetlerinden maksimum 2 ay yararlanmış gençler bir kez daha gönüllülük faaliyetlerinden faydalanabilir. Ancak toplam süre 14 ayı geçemez. Daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti veya Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük faaliyetlerinden yararlanmış olanlar ise Gönüllülük takımları projelerine başvuru yapabilirler.
Destekleyen kuruluş bulduktan sonra, bu kuruluşlara bir motivasyon mektubu göndermelisiniz. Mektubu hazırlarken, özgeçmişinizden, eğitiminizden, kişisel özelliklerinizden, neden gönüllülük projesinde yer almak istediğinizi ve hangi tarih aralıklarına yer alabileceğiniz ile varsa özel yeteneklerinizden ve ilgi alanlarınızdan bahsedebilirsiniz. Hazırlarken şöyle düşünün, bir iş başvurusundasınız işi istiyorsunuz, öyleyse işverenin sizi işe alması için ikna etmek, lazım değil mi? Motivasyon mektubunuzu yazarken de bunu göze almalısınız. Ancak bunu da işverenin fazla zamanını almadan ve kendinizle ilgili bilgileri belli başlıklar altında kısa ama çarpıcı ifadelerle yazmanız gerekmektedir.
Kuruluştan olumlu cevap aldıktan sonra, kuruluşunuzun sizin için uygun gördüğü mevcut projesi ve/veya destekleyen kuruluşunuzun ortağı olan ev sahibi kuruluşların (Avrupa’daki sivil toplum kuruluşları) projelerinde yer almak suretiyle gönüllülük yapabilirsiniz. Türkiye’den bir destekleyen kuruluş bulabileceğiniz gibi gitmeyi düşündüğünüz ülkeden de ev sahibi bir kuruluş bularak aynı şekilde iletişime geçebilir, olumlu cevap almanız halinde yukarıda belirtildiği şekilde Türkiye’den bir gönderen kuruluş bularak da gönüllülük projesine başvurmanız mümkündür.
Gönüllülük projesi kapsamında Avrupa’ya giden gençlerimiz olduğu gibi, Avrupa’dan Türkiye’ye gelen pek çok genç var.
Gönüllülük projesinde yer alabilmek için kurum/kurulışlaırn kalite sertifikasına sahip olması gerekmektedir. İlgili sayfada yeralan bölümden kalite sertifikasına sahip kuruluş listesine ulaşabilirsiniz. 

Hayır. Yurtdışında/ yurtiçinde gönüllülük faaliyetine katılmak isteyen gençler ilgili sayfada yer alan kurum ve kuruluşlara ait hali hazırda devam eden projelerde yer alabilirler.

Projeleri kabul olan gençlere resmi bir yazı vermekteyiz fakat bunun bir yaptırım gücü yoktur. Yalnızca sizin bir Avrupa Birliği projesine kabul edildiğinizi ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden bir yazıdır.
ESC-Gönüllülük projesi ücretsizdir. Başvuran gençlerden hiçbir ücret alınmaz. Gencin yol, konaklama, yemek masrafları ve dil eğitimi Ulusal Ajanslar tarafından karşılandığı gibi kendisine belli bir miktar da cep harçlığı verilir.
Kalite sertifikasına sahip kurum ve kuruluşları https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en adresinden araştırabilir ve kendileriyle temasa geçebilirsiniz (bütün sivil toplum kuruluşları, belediyeler, vakıflar, valilikler ve üniversitelerin AB ofisleri, milli eğitim gençlik müdürlükleri, gençlik ve sosyal il müdürlükleri destekleyen kuruluş olabilir).
ESC-Gönüllülük faaliyetine katılan bütün gençler Avrupa Komisyonu tarafından sigortalanır (HENNER Sigortası). Bu çok kapsamlı bir sigortadır, herhangi bir rahatsızlığınız ve/veya karşılaştığınız sigorta dahilindeki masraflarınız bu sigorta kapsamında karşılanır.
Gönüllülük projesine kabul edilen gençlere yine destekleyen kuruluşlarının Ulusal Ajans’tan talep etmesi halinde vize almalarını kolaylaştıracak resmi bir yazı vermekteyiz. Ancak vize süreçleri Ulusal Ajans’ın tamamen dışında bir konudur ve ilgili ülkelerin vermiş olduğu kararlar ile uygulamalar değişiklik gösterebilir.
Gönüllülük faaliyeti esnasında kesinlikle ücretli bir işte çalışılamaz.
Gönüllülük faaliyeti esnasında kesinlikle örgün eğitime (üniversite, yüksek lisans, doktora vs.) devam edilemez.
Evet. Gönüllülük projesinde yer almak için tek şart 18-30 yaş arasında olmaktır. Eğitim ya da ekonomik durumunuz bir engel oluşturmaz.
İmkânları kısıtlı (sosyo-ekonomik, kültürel ya da coğrafi bakımdan daha düşük imkânlara sahip kesimlerden gelen ya da engelli/özel gereksinimleri olan) gençler 2 – 8 hafta arasında kısa süreli gönüllülük faaliyetinden istifade edebilirler. Engelli genç yalnız başına gidebilecek durumda değilse refakatçisinin masrafları da tamamen karşılanır.
Gönüllülük faaliyeti esnasında hafta iki gün boş gününüz olacak. Ayrıca her ay için artı iki gün daha tatil hakkınız olacak. Örneğin dokuz aylık bir projeye gitmişseniz haftada iki günlük izinleriniz dışında toplam 18 gün tatiliniz olacak. Bu tatilinizi hangi tarihlerde kullanacağınızı ev sahibi kuruluşunuz ile karşılıklı konuşarak belirlemek gerekli.
Bazı ülkelerin çalışma saatlerinde değişiklik olmakla birlikte genel olarak gönüllülük faaliyeti esnasında haftada ortalama 35 - 40 saate kadar çalışmanız gerekebilir. Haftada 4-5 saatlik dil eğitimi de bu sürenin içerisindedir. Bunun dışında kalan zamanlarınız size aittir.
Cep harçlığı ülkelerin ekonomik durumuna göre belirlenmektedir. Örneğin Türkiye’ye gelen gönüllülere farklı, Almanya’ya veya Finlandiya’ya giden gönüllülere farklı cep harçlığı verilmekte. Ülkelere göre belirlenmiş olan cep harçlıklarını destekleyen kuruluşunuzdan veya ilgili sayfada güncel olarak yeralan ESC Program Rehberinde bulabilirsiniz.

Gönüllülük faaliyetinde standart bir konaklama şekli yoktur. Bir ailenin yanında kalabileceğiniz gibi, yurtta ya da o kuruluştaki diğer gönüllülerle bir evde de kalabilirsiniz. Konaklama şekli ev sahibi kuruluşlara göre değişmektedir. Bu konuyu kabul edildiğiniz projenize başlamadan önce netleştirmeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır.

Destekleyen kuruluşunuzu bulup, onay aldıktan sonra kuruluşun mevcut olan projesinde yer alan faaliyet tarihlerine göre gönüllülük faaliyetine başlayabilirsiniz. Bu süre içinde yer alacağınız projenin kendi özel şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Gönüllülük faaliyetinde esas olan ilgili son başvuru tarihinde 31 yaşına girmemiş olmanızdır. Proje devam ederken 31 yaşına girmeniz sorun oluşturmaz.

Gönüllülük faaliyetinde dil bilme zorunluluğu yoktur. Yalnızca bazı projelerin yürüyebilmesi için ev sahibi kuruluşlar gönüllülerden temel düzeyde o ülkenin dilini bilmesini isteyebilir.

Gönüllülük faaliyeti başvurularında hiç bir kuruluş gönüllülerden başvuru ücreti alamaz.

Gönüllülük faaliyeti kapsamında yalnızca gidiş - dönüş biletiniz karşılanmakta. Eğer tatilinizi Türkiye’de geçirmek isterseniz yol paranızı kendiniz karşılamanız gerekmektedir.

Teknik olarak mümkün olmasına rağmen ev sahibi kuruluşlar genellikle aynı ülkeden iki genci projelerine kabul etmek yerine farklı ülkelerden gönüllüleri almayı tercih etmektedirler.

Gönüllü olarak destekleyen ve ev sahibi kuruluşlar tarafından kabul aldıktan sonra katılmanız zorunlu olan ve bulunduğunuz ülkedeki ulusal ajanslar tarafından düzenlenen eğitimler bulunmaktadır.
Bu eğitimler;
ülkeden ayrılmadan önce haklarınızın ve sorumluluklarınızı anlatıldığı “Ayrılış Öncesi Eğitimi”,
gönüllülük faaliyetinizi gerçekleştireceğiniz ülkeye gittiğinizde “Varış Sonrası Eğitimi”,
uzun dönem gönüllülük projesine katılım sağlamış olmanız durumunda “Ara Dönem Değerlendirmesi”
ve ayrıca ülkenize döndükten sonra da yine Türk Ulusal Ajansı tarafından “Nihai Değerlendirme” eğitimine davet edilirsiniz.
Hayır. Ulusal Ajans tarafından destekleyen kuruluşunuza yol, vize masraflarınızla beraber sizin hazırlıklarınız esnasında yapmaları muhtemel harcamalar için götürü miktar verilmektedir.
Projeleri kabul olan gönüllülere, destekleyen kuruluşlarının Ajansımızdan talep etmesi halinde Avrupa Birliği projesine kabul edildiğini ve gereken yardımın gösterilmesini rica eden resmi bir kolaylaştırma yazısı vermekteyiz, ancak bu yazımızın da gönüllümüzün askerlik, eğitim gibi kişisel konularıyla ilgili bir yaptırım gücü yoktur.
Başvuru esnasında nelere dikkat etmek gerekli? Ev sahibi kuruluşların gönüllü seçimindeki en önemli belgeler, sizin göndereceğiniz öz geçmişiniz ve motivasyon mektubunuz. Özellikle motivasyon mektubunuzda kişisel özelliklerinizden, gönüllülük kavramından ne anladığınız, neden o projeye gitmek istediğiniz ve gönüllülük faaliyetinin size ne kazandıracağını düşündüğünüzü açıkca belirtmeniz gereklidir.

Gönüllülük faaliyetinize başladığınızda, ev sahibi kuruluşta özellikle muhatap olacağınız üç kişi olacaktır. Yasal temsilci, genellikle kuruluşların başkanlarıdır. Proje sorumlusu, gönüllülük süresince yapmanız gereken faaliyetler konusunda sizi yönlendirecek kişidir. Rehber (Mentor), genellikle kuruluş dışından sizin kuruluşa ve o topluma uyum sağlamanızı kolaylaştıracak, sorunlarınızla ilgilenecek, sizinle ve ev sahibi kuruluşunuzla aranızda bir köprü oluşturacak olan kişidir.

.

Grup üyesi olmayan birisi projede yasal temsilci/irtibat kişisi olamamaktadır. Tüm grup üyeleri gibi yasal temsilci ve irtibat kişisi de Avrupa Gençlik Portalına kayıtlı olmalıdır..

Yasal temsilci aynı zamanda projede irtibat kişisi olarak görev yapabilir.

Tüm başvuru formları için zorunlu ana belge “Doğruluk Beyanı”dır. Doğruluk Beyanı başvuru formunun içinden indirilmektedir. Yasal temsilci tarafından imzalanıp onaylanmış doğruluk beyanı taranarak başvuru formuna eklenmelidir.

Hayır, proje başvuru formu çevrimiçi (online) gönderilecektir. Posta veya kargo ile gönderilmeyecektir.

Evet başvurabilirsiniz. Ancak, ilgili kurumun/resmi olmayan gençlik grubunun yeni başvuru yapmadan önce kapasitesinin birden fazla projeyi gereğince ve etkin bir şekilde yönetip yönetemeyeceğini analiz ederek buna göre başvuruda bulunması gerekmektedir..

Başvuru formu Program dillerinden herhangi biri ile doldurulabilmektedir. Türkçe, Program dilleri arasında yer almaktadır.

Bir kuruluş aynı anda ESC Gönüllülük ve ESC Dayanışma projelerine başvuru yapabilir.

Çevirimiçi başvuru formu doldurulmaya başlandıktan sonra çok kısa aralıklarla kendi kendini kaydetmektedir. Çevrimiçi başvuru formunun doldurulması ve/veya güncellenmesi esnasında internet bağlantısının olması gerekir. Girilen bilgiler ECAS hesabındaki çevrimiçi formda otomatik olarak kaydedilmektedir. Gönderim işlemi yapılıncaya kadar form üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

Yurtiçi dayanışma faaliyeti olup, kendi yerellerinde pozitif değişiklik oluşturmak isteyen 18-30 yaş arası en az beş gencin 2 ile 12 ay arasında başlatıp, geliştirip, uyguladığı projelerdir. Proje, gençlerden oluşan grubun birlikte keşfetmek istediği ve projenin günlük faaliyetleri içerebileceği ve tüm katılımcıları içermesi gereken net bir konuya sahip olmalıdır. Dayanışma Projeleri, topluluklar içindeki ana zorlukları ele almalı, ancak Avrupa katma değerini de açıkça vurgulamalıdır..

Dayanışma projelerine, 18-30 yaşları arasında yasal olarak program ülkesinde ikamet eden ve Avrupa Dayanışma Programı Portalına kayıt olmuş en az 5 gençten oluşan grup katılım sağlayabilir. Maksimum katılımcı sayısı bulunmamaktadır. Projeyi yürütecek grup başvurabilir. Gruptaki gençlerden biri yasal temsilcinin rolünü üstlenir ve başvuruyu gönderme sorumluluğunu üstlenir. Projeyi yürütecek grup adına herhangi bir kamu veya özel kuruluş da proje başvurusu yapabilir.

Proje süresi 2 ay ile 12 ay arasındadır.

Proje yönetimi, koç masrafları ve istisnai masraflar dayanışma projeleri hibe kalemleridir.

Başvuran kuruluş aşağıdaki linkte yer alan tarihlerden önce hibe başvurusunu sisteme yüklemelidir.  https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/

Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.
Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır.
Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.
Hibe almaya hak kazanan proje sahibi kurum/kuruluşlara resmi bildirimde bulunulur. Akabinde, sözleşme sürecine ilişkin bilgi verilir, sözleşme öncesi belgelerin tamamlanması talep edilir. Belgelerin tamamlanmasının ardından Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, tahsis edilen azamî hibeler çerçevesinde hazırlanan sözleşmeler kurum/kuruluşlara gönderilir. Sözleşmeler, kurum/kuruluşların yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra 2 (iki) nüsha halinde Türkiye Ulusal Ajansı’na iletilir.
Sözleşmeler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşmelerin birer nüshaları yararlanıcıların mektup adreslerine posta ile gönderilir. Sözleşme imzalandıktan itibaren “yararlanıcı” statüsü kazanan kuruluşlar projelerini yürütebilmek için gerekli hibe desteğinden yararlanırlar.
Hibe tahsis edilerek sözleşme imzalanan projelerin ilk ödemesi, sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen Avro cinsinden açılan banka hesabına yapılır. Kurum/kuruluşlar, hibe sözleşmesi ve eklerinde belirtilen kurallara göre proje faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Projenin sözleşme sonrası süreci ile ilgili bilgi almak için proje uygulama süreci sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Dayanışma projelerinde gençler bir koç tarafından desteklenebilir. Koç, gruba eşlik etmek ve katılımlarını desteklemek için gençlik çalışmaları deneyimine sahip olabilecek bir kaynak kişidir. Belirli bir grup genç insanın ihtiyacına bağlı olarak farklı roller oynayabilir. Koç Dayanışma Projesi'nin dışında kalacaktır, bu nedenle grubun bir üyesi olmayacaktır, (eğer varsa) başvuruda bulunan kuruluşla hiçbir bağlantısı yoktur.
Koç, grubun ihtiyaçlarına göre projelerinin hazırlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirmesinde gençlerden oluşan grubu destekleyebilir. Koç, öğrenme sürecinin kalitesini kolaylaştırabilir ve destekleyebilir ve proje sonunda öğrenme çıktılarının tanımlanmasına ve belgelenmesine yardımcı olabilir. Koçlar, bir gönüllü veya profesyonel olabilir.
Avrupa Dayanışma Programının projelerine katılmak için kurum/kuruluşlar bir kalite sertifikası almalıdır. Kalite sertifikası, Avrupa Dayanışma Programının ilke ve hedeflerine uyumu sağlar. Kuruluşlar, kendi ülkelerinin Ulusal Ajansına veya Ortak Ülkelerde yerleşik bir kurum/kuruluş olmaları halinde bölgesel SALTO'lara/Avrupa Komisyonuna bir Kalite Sertifikası için başvururlar. Kalite Sertifikası, Avrupa Dayanışma Programına giriş biletidir.
ESC 50, Gönüllülük faaliyeti için bir ön koşuldur, ancak otomatik olarak bir Avrupa Dayanışma Programı proje hibesinin alınacağını ifade etmez. Türkiye’nin sadece gönüllülük faaliyetlerinde yer alması nedeniyle sadece gönüllülük için Kalite Sertifikası alınabilir. Avrupa Gönüllü Hizmeti/Erasmus+ Gönüllülük Projelerinde gerekli şart olan akreditasyon Avrupa Dayanışma Programı kapsamında “Kalite Sertifikası” olarak adlandırılmıştır.
Gönüllülük Kalite Sertifikası için yasal olarak program ülkesinde veya ortak ülkelerde kurulmuş olan bir kuruluş başvurabilir. Kalite Sertifikası alabilmek için, kuruluşun en az iki yıldır tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir.

Kalite sertifikası altında standart başvuru ve şemsiye başvuru olmak üzere iki tür başvuru vardır.

Standart Başvuru: Destekleyen ve/ya ev sahibi kuruluş olmak isteyen tüm kuruluşlar sadece kendileri için standart başvuru yapacaklardır.

Şemsiye Başvuru: Birden fazla bağlı kuruluşları olan bir kuruluş Kalite Sertifikası için başvuru yapacaksa, tüm bağlı olduğu kuruluşlar adına tek bir başvuru türü olan “Şemsiye Başvuru” yapacaktır. Bağlı olduğu kuruluşlar Türkiye’de ise Türkiye Ulusal Ajansı’na, bağlı olduğu kuruluşlar diğer ülkelerde ise doğrudan Yönetim Ajansı’na başvuru yapacaklardır.
Şemsiye başvurusunda bulunan başvuru sahibi kuruluş, kendi adına başvuruda bulunan bağımlı kuruluşlar tarafından sunulan yerleşimlerin kalitesini ve güvenliğini izlemeli ve bu süreçlerde sorumlu olmayı kabul etmelidir. Aynı zamanda gençlerin uygun beceri geliştirme ve öğrenme fırsatlarından sorumlu olmalıdır. Şemsiye Başvuru ile ilgili aşağıdaki Akış Süreci Şeması, bağlı kuruluşlar söz konusu olduğunda atılacak adımları açıklamaktadır.
Tüm proje başvuruları, değerlendirme sürecinin ilk aşamasında uygunluk kontrolüne tabi tutulur. Uygunluk kontrolünde başvurunun uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. İlgili yılın Program Rehberinde her proje türü için ilan edilen Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir. Kriterlerden birisinin sağlanmaması durumunda başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir.
Uygunluk kontrolünü geçen projeler içerik değerlendirilmesi yapılmak üzere bağımsız dış uzmanlara atanır. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak Program Rehberinde yer alan Kalite Ölçütleri çerçevesinde bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirmesi yapılır.
Başvurular, aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. En yüksek puan alan başvurudan başlanarak proje başvurularına hibe tahsis edilir. Başvuru sonuçları kabul ve yedek listeleri halinde başvuru sonuçları bölümünden takip edilebilir. Değerlendirme sonuçları başvuru sahiplerine resmi olarak bildirilir.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) dahilinde yer alan ve bu kapsamda proje yapmak isteyen gönüllü kurum ve kuruluşların öncelikle kalite sertifikası sahibi olmaları gerekmekte olup, başvurular https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home linkindeki Kalite Sertifikası (Quality Label) Başvuru Formu ekine gerekli bilgi ve belgeleri (TURNA sisteminde yer alan dilekçe örneğindeki) yüklemek suretiyle gerçekleştirilecektir. Başvurular yıl içinde herhangi bir tarihte Komisyonun çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla on-line olarak yapılır.
Usulüne uygun olarak sisteme yüklenen başvurular, Ön Değerlendirme kriterleri çerçevesinde incelenir ve tespit edilen eksiklikler, başvurana e-posta aracılığıyla bildirilerek, eksikliklerin giderilmesi istenir. Eksiklik bulunmayan ya da eksikliklerin bildirilmesini müteakip eksiklikleri tamamlayan başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara kalite sertifikası ziyareti, toplantısı ve/veya telefonla irtibata geçilmek suretiyle kurum/kuruluşun idari, mali ve beşeri yönden yeterliliklerini tespit etmek üzere Kalite Değerlendirilmesi yapılır.
Bu değerlendirmeler sonucunda hazırlanacak Kalite Sertifikası Raporları, belli bir sayıya ulaşan talepleri görüşmek üzere toplanan kalite sertifikası Komitesinde sunulur. Komitede görüşülen ve bağlı, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri olumlu olan kurum ve kuruluş hakkında Kalite Sertifikası ile ilgili nihai karar verilerek başvuru sonuçlandırılır.
Kalite Sertifikası başvurusu sonuçlandırılan kurum ve kuruluşlara, e-posta ve/veya resmi yazı ile sonuç bildirilir ve AB Komisyonu nezdinde yürütülen http://europa.eu/youth/evs_database linkindeki Komisyon veri tabanında yayımlanır. Başvurusu kabul edilen kurum/kuruluşlar ilk başvuru tarihinden itibaren Avrupa Dayanışma Programı (ESC) dahilindeki gönüllü kurum ve kuruluşlarına yönelik projeler için Başkanlığımıza ve AB Komisyonu Yürütme Ajansı’na başvuruda bulunabilir.
Mevcut akreditasyonunuz kapsamındaki kurum/kuruluş bilgilerinde herhangi bir değişiklik yok ise otomatik olarak veri tabanına aktarılmıştır. Ancak, en ufak bir değişiklik var ise gerekli olan bütün bilgi ve belgeleri de güncellemek suretiyle kalite sertifikası başvurusunda bulunarak güncelleme yapmanız gerekmektedir.

Bildiğiniz üzere, bütün kurum ve kuruluşlar için kalite sertifikası / akreditasyon süresi 31.12.2020 tarihinde bitecek olup, Komisyon tarafından güncelleme, ek süre v.b. hususların netleşmesini müteakip sizinle paylaşılacaktır. Bu aşamada yapılması gereken bir şey bulunmamaktadır.

Kalite sertifikası sadece gönüllük projeleri için geçerli bir belgedir, dayanışma projelerine başvuru yapabilmek için kalite sertifikası sahibi olmanız gerekmemektedir.