Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri (Yükseköğretim)

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru TCA

Ulusal Ajansların Avrupa çapında iş birliği yapmak ve iyi uygulamaları paylaşmak üzere düzenlediği kısa süreli eğitim kursu, seminer, irtibat kurma semineri, ortaklık kurma faaliyeti,kısa çalışma ziyareti, konferans gibi pek çok etkinliği içermektedir. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetlerinin (TCA) genel amacı, sistematik düzeyde Erasmus + Programının etkisini ve kalitesini arttırmaktır.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Hedef kitle faaliyetin konusu ve içeriğine göre farklılık göstermekte olup geniş bir yelpazeye sahiptir. Yükseköğretim sektörü TCA faaliyetleri için hedef kitle üniversite akademik personelidir. Faaliyetin konusuna göre faaliyet alanına görevli üniversite akademik personeli arasından seçim yapılmaktadır.

Kimler başvuru yapabilir?

SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) Avrupa Eğitim Takvimi (European Training Calender) sayfasında, yayımlanan ilanlardaki bilgiler ve açıklamalar ışığında, aranan koşulları taşıyanlar katılımcı olabilir. Yükseköğretim sektörü faaliyetleri için ilgili faaliyet alanında görevli üniversite akademik personeli başvuru yapabilmektedir.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Faaliyete göre değişmektedir. Fakat büyük çoğunlukla faaliyet süreleri 2-3 gün arasında değişmektedir.

Hibe kalemleri nelerdir?

Seyahat giderlerinin %95'i (vize giderleri, imza örneği için noter ücreti, seyahat sigorta poliçesi vb.) TCA faaliyeti kapsamında karşılanmaktadır. Faaliyet konaklamayı içermiyorsa konaklama giderleri katılımcılarla faaliyet öncesi imzalanan sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde karşılanmaktadır.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Faaliyete göre değişmektedir.

Başvuru Öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

TCA faaliyeti ilanlarına https://salto-et.net/tca/eventlist ulaşılabilmektedir. Bu ilanlarda belirtilen direktifler takip edilerek kayıt işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

TCA faaliyeti konusuna ilişkin olarak başvuru formunda ev sahibi Ulusal Ajansın hazırlamış olduğu sorulara yanıt verilmesi ve formun yüklenmesiyle başvuru yapılır.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Ev sahibi Ulusal Ajans başvurular arasından değerlendirme yapmakta ve faaliyet katılımcı toplam sayısı göz önüne alınarak her ülkeden 1-2 katılımcı seçmektedir.

Kabul edilen başvurular için süreç nasıl işler?

Kabul edilen katılımcılara ev sahibi Ulusal Ajans tarafından bilgilendirme yapılmaktadır. Bunun yanında Türkiye Ulusal Ajansına da katılımcılar bildirilmektedir. Bu bildirimin ardından Ulusal Ajansımız tarafından katılımcılara e-posta yoluyla sözleşme ve faaliyet sonrası ödeme sürecine ilişkin bilgilendirme yapılmaktadır.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için https://salto-et.net adresini ziyaret edebilirsiniz.