Gençlik Katılımı

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA154-YOU

Gençlik Katılımı projeleri, gençlerin sorunlarını demokratik değerleri dikkate alarak çözmeye yönelik projelerdir. Gençlerin katılımı ile yaygın öğrenme temelli yerel, ulusal ve ulus-ötesi faaliyetler vasıtasıyla sorunlara çözüm önerileri bularak, politikacı ve karar alıcılara sunmak. Bununla birlikte, 2019-2027 AB Gençlik Stratejisinin hedeflerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Gençlik Katılımı Projelerinde hangi faaliyetler gerçekleştirilebilir?

Gençlik Katılımı Projelerinde aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilebilir.

FAALİYETLER:

 • Toplantılar
 • Seminerler
 • Çalıştaylar
 • Açıkalan etkinlikleri
 • Drama, Tiyatro
 • Sanatsal etkinlikler

Projesinin Hedef Kitlesi Kimdir?

Projenin hedef kitlesi 13-30 yaş arası gençler olup, sorunlarının çözümü için yerel ulusal ve uluslararası platformlarda karar alıcılarla bir araya gelerek sorunlarına çözüm önerileri geliştireceklerdir.

Projeye Kimler Başvuru Yapabilir?

Projeye Ulusal ve Ulusötesi olmak üzere iki şekilde başvuru yapılabilir. Ulusötesi başvurular için; "Program Ülkeleri" veya "Ortak Ülkeler"den (Program Rehberi 2024) en az 2 grup/kurum/kuruluş bir araya gelerek ortaklık kurabilir ve başvuru yapabilir. Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar şunlardır:

 • Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK,
 • Avrupa Gençlik STK’sı,
 • Sosyal girişimler,
 • Yerel, Bölgesel, Ulusal düzeyde bir kamu kurum/kuruluşu,
 • Bir gençlik kuruluşu bünyesinde olsun ya da olmasın gençlik çalışmaları alanında faaliyet gösteren bir gençlik grubu (gayri resmi/bağımsız gençlik grubu).
 • Bölgeler birliği,
 • Sosyal Sorumluluk konusunda faaliyet gösteren ve kar amacı güden bir kurum/kuruluş.

Proje Süresi Ne Kadardır?

Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. ( Tavsiye edilen minimum süre 12 aydır)

Hibe Kalemleri Nelerdir?

Proje hibesi azami 60.000 Avro’dur. Gençlik Katılımı projeleri kapsamında aşağıdaki hibe kalemlerinde hibe desteği sağlanır:

 

- Proje Yönetimi hibesi

- Koçluk Maliyetleri (Max. 12 güne kadar)

- Dahil Etme Desteği

- İstisnai Masraflar

- Proje kapsamında gerçekleşen fiziksel etkinlikler için hibe

 • Gençlik katılımı faaliyetleri desteği

- Proje kapsamında yürütülen hareketlilikler için hibe

 • Seyahat
 • Bireysel destek
 • Dahil Etme Desteği
 • İstisnai Masraflar

 

Hibe kalemleri hakkında detaylı bilgiler ve tutarlar Program Rehberinde açıklanmaktadır.

 

Başvuru Tarihleri Nedir?

Gençlik Katılımı proje türünde 2 başvuru dönemi mevcuttur:

 • 20 Şubat 2024 saat 12:00 (Brüksel saati)

(1 Haziran-31 Aralık 2024 tarihleri arasında başlayacak olan projeler için)

 • 1 Ekim 2024 saat 12:00:00 (Brüksel saati)

(1 Ocak-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında başlayacak olan projeler için)

Başvurular adresinden alınmaktadır.