Akredite Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği Proje Başvurusu

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA151-YOU

Erasmus+ akreditasyonları, faaliyetlerini sınır ötesi değişim ve iş birliğine açmak isteyen ve düzenli olarak öğrenme hareketliliği faaliyetlerini uygulamayı planlayan kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus+ Gençlik akreditasyonu proje başvuruları, akredite kuruluşlara faaliyetlerini yürütebilmesi için basitleştirilmiş ve esnek bir alternatif format sağlayarak gençlerin hareketliliğini kolaylaştırır. Kuruluşlar, akredite edilirken istenen uzun vadeli hedefler ve yapılacak hareketlilik faaliyetleri planlamasına göre “Akredite Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği Proje Başvurusu” (KA151-YOU) yapabilecektir.

Kimler başvuru yapabilir?

Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu (KA150-YOU) almaya hak kazanmış kuruluşlar başvuru yapabilecektir.

Akredite gençlik kuruluşları, standart proje başvuruları (KA152-YOU, KA153-YOU) yapamayacak olup sadece ortak kuruluş olarak bu projelerde yer alabilecektir. Ayrıca akredite kuruluşlar bir başvuru döneminde (round) sadece bir proje başvurusu yapabilecektir.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Projenin hedef kitlesi, akredite gençlik kuruluşlarının gençlik alanında sürdürdükleri ve sürdürmeyi taahhüt ettikleri faaliyet ve uygulamaları içeren Gençlik Hareketliliği kapsamındadır.

Proje süresi ne kadardır?

Bütün akredite projeler için tanımlanan süre başlangıç aşamasında 15 ay olacaktır. 12 ay sonrasında yararlanıcılar dilerse proje süresini 24 aya kadar uzatabileceklerdir.

Başvuru tarihleri nedir?

Son başvuru tarihi 20 Şubat 2024 Brüksel saatiyle 12:00'ye (Türkiye saatiyle 14:00) kadardır.

Akredite Kuruluşlar için Gençlik Hareketliliği proje başvurusunda tek başvuru dönemi mevcuttur.

Uygun faaliyetler nelerdir?

Öğrenici Hareketliliği (Gençlik Değişimleri)

Personel Hareketliliği-Profesyonel Gelişim Faaliyetleri (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği)

Sistem Geliştirme ve Destek Faaliyetleri (Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği)

Hazırlık Ziyareti

*Bu faaliyetlere ilişkin tanımlar ve uygunluk kriterleri Program Rehberi’nin ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.