Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyon Belgesi

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA120-VET

Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu, kurum ve kuruluşlara Erasmus Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunar. Erasmus Akreditasyonu ile kurum/kuruluşlar, hedeflerini gerçekleştirmek üzere birkaç yıllık süreyi kapsayan hareketlilik faaliyetlerini planlama ve uygulama imkanı bulabilir. Erasmus Akreditasyonuna sahip kurum/kuruluşlar, farklı teklif çağrısı dönemlerinde hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece bütçe talebinde bulunarak Erasmus Programından kolaylıkla faydalanabilir. Bu faaliyetin, 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni program döneminde uygulanması planlanmaktadır.

Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu Nedir?

Avrupa Birliği 2021-2027 Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 2024 yılı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

 

Akreditasyon başvurusu bir hibe başvurusu değildir. Erasmus Akreditasyonu, mesleki ve teknik eğitim alanında sınır ötesi değişim ve işbirliğine gitmek isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus Akreditasyonunun verilmesi, başvuru sahibi kurum/kuruluşların kendilerini geliştirmek için yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerini uygulamak amacıyla bir plan hazırladığını teyit etmektedir. Erasmus Planı adı verilen bu plan Erasmus Akreditasyon başvurusunun önemli bir parçasıdır. Kurum/kuruluşlar akreditasyon başvurusunda bulunduklarında, sunmuş oldukları detaylı Erasmus Planı çerçevesinde uygunluk, hedefler, faaliyetler ve yönetim kapasitesi açılarından değerlendirilecektir. 2024 yılında Akreditasyon almaya hak kazanan kurum/kuruluşlar Erasmus kalite standartlarına uyulması koşuluyla, 2021-2027 dönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkanı elde edebileceklerdir. 

 

Bu hibeyle ilgili kurum/kuruluşlar, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla, mesleki eğitim almakta olan öğrencilerini ve çalışanlarını ve bu iki grubun mesleki eğitiminden sorumlu personelini, faaliyet türüne göre 2 günden 365 güne kadar işletmede beceri eğitimi ve staj, işbaşı eğitimi, kurs, beceri yarışmaları, öğretmenlik, eğitmenlik ve usta öğreticilik görevlendirmeleri vb. faaliyetler için Program üyesi ülkeler ile bazı durumlarda diğer ortak ülkelere gönderebileceklerdir. Yurtdışı faaliyet türleri hakkında detaylı bilgi için Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ve Başkanlığımız internet sitesinde  yer alan  2024 Erasmus+ Program Rehberi takip edilmelidir.

 

Bir kurum/kuruluş, Erasmus Akreditasyonu için mesleki eğitim, okul eğitimi ve yetişkin eğitimi alanlarının her birine bir kez başvuru sunabilir. Birden fazla alana başvuru yapmak isteyen kurum/kuruluşların her alan için ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

 

Erasmus Akreditasyonun genel hedefi; Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa genelinde profesyonel ağların geliştirilmesini desteklemektir.

 

Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonun özel hedefleri:

 

Avrupa'da temel ve sürekli mesleki eğitimin (IVET ve CVET) kalitesini artırmak için;

 

- Anahtar yeterlilikleri ve çapraz becerileri, özellikle dil öğrenimini güçlendirmek,

- Mevcut ve gelecekteki işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işe özgü becerilerin geliştirilmesini desteklemek,

- İyi uygulamaları paylaşıp yeni ve yenilikçi pedagojik yöntem ve teknolojilerin kullanımını teşvik etmek ve Mesleki Eğitim Alanında görevli öğretmenlerin, eğitmenlerin, mentörlerin ve diğer personelin mesleki gelişimini desteklemek,

ve

- Mesleki Eğitim sağlayıcılarının yüksek kalitede hareketlilik projeleri yürütme kapasitelerini ve uluslararasılaşma stratejilerini geliştirirken kaliteli ortaklıklar kurma yeteneklerini iyileştirerek,

- Hareketliliği temel ve sürekli mesleki eğitim alan (IVET ve CVET) herhangi bir öğrenci için gerçekçi hale getirerek ve mesleki eğitim alanında kayıtlı öğrencilerin ortalama hareketlilik süresini uzatarak kalite ve etkisinin artırılması yoluyla,

- Yurt dışındaki hareketlilik dönemlerinin öğrenme çıktılarının kalitesini, şeffaflığını ve tanınmasını özellikle de bu amaçla Avrupa araç ve gereçlerinin kullanımını teşvik ederek,

 

Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

 

 

Kimler başvuru yapabilir?

Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyon başvurusu, tüzel kişiliğe sahip mesleki eğitim alanında örgün, sargın ve yaygın eğitim veren kurum/kuruluşlar ile yerel ve bölgesel kamu otoriteleri, mesleki eğitim alanında koordinasyondan sorumlu kurum/kuruluşlar ve mesleki eğitim alanında görevli diğer kurum/kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir.

2024 yılı için Mesleki Eğitim alanında yapılacak akreditasyon başvurularından kabul edilecek akreditasyon sayısı sınırlı olup bu yıl en fazla 8 kurum Mesleki eğitim alanında akredite olabilecektir.

Kurum/kuruluşların uygunluğu, verdikleri eğitim programlarına ve faaliyetlerine göre belirlenecektir. Uygun kuruluşların geçerli tanımları ve örnekleri aşağıda yer almaktadır:

 

Ulusal mevzuat çerçevesinde ülkemizde mesleki eğitim alanında en az iki yıldır faaliyet gösteren tüzel kişiliği haiz kamu kurumları ve özel kuruluşların aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getirmesi şartıyla Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyon başvurusu yapabilirler:

 

- Temel mesleki eğitim (IVET) verilmesi,

- Sürekli mesleki eğitim[1] (CVET) verilmesi,

- Mesleki eğitim veren kurumların ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi,

- Mesleki eğitim stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması,

- Mesleki eğitim öğrencilerinin, çırakların ve yeni mezunların işgücü piyasasına girmelerinin ve stajlarının sağlanması,

 

Yukarıda belirtilen alanlarda faaliyet gösteren kurum/kuruluş türlerine örnek olarak verilebilecek kurum/kuruluşlardan birkaçı aşağıdaki gibidir:

 

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri,

- Genel Müdürlük, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gibi ilgili Bakanlıkların Merkez ve Taşra Teşkilatları,

- Tüzel Kişiliği Haiz İşletmeler,

- Ticaret ve Sanayi Odaları,

- Meslek Odaları,

- İşçi ve İşveren Sendikaları,

- Sivil Toplum Kuruluşları

 

[1] Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim (CVET): Avrupa Komisyonu belgelerinde temel mesleki eğitimini tamamlamış veya aktif çalışan  bireylerin mesleki beceri ve işgücü piyasasında kullanabilecekleri bilgi ve/veya becerilerini geliştirmelerine veya güncellemelerine, kariyer veya alan değişimi için yeni beceriler elde etmelerine, kişisel ve mesleki gelişimlerini devam ettirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan, belli bir program çerçevesinde yapılan ve belgeye götüren nitelikteki eğitim olarak tanımlanmaktadır.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Başvurular 1 Ekim 2024 Brüksel saati ile 12:00:00'ye kadar tamamlanmalıdır.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır.

 

Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır.

 

Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir.

 

Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır.

 

Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir.

 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluşların mesleki eğitim sektöründe yapacağı akreditasyon başvuruları dört kategoride değerlendirilecektir.

 

1. Uygunluk Kriterleri: Başvuru yapan kuruluşun her sektör için ayrı ayrı tanımlanmış olan başvuru yapabilecek kurum/kuruluş kategorilerine uygunluğunun değerlendirmesi yapılacaktır.

2. İstisnai Eleme Kriterleri: Başvuru sahibi kuruluşların AB Mali Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşımadığını ve Erasmus Planının bizzat başvuru sahibi kuruluş tarafından kaleme alındığını beyan eden bir doğruluk beyanını imzalayarak sunmaları beklenmektedir.

3. Seçim Kriterleri: Akreditasyon başvurusunda bulunan kuruluşun, beyan edilen Erasmus Planını uygulama konusundaki finansal ve idari kapasitesi seçim kriterleri aracılığıyla değerlendirilecektir.

4. Hibe Kriterleri: Akreditasyon başvurusu dört temel alt kriter (Uygunluk, Erasmus Planı: Hedefleri, Erasmus Planı: Faaliyetler, Erasmus Planı: Yönetim) esas alınarak değerlendirilecektir.

 

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısını ve toplamda 100 üzerinden 70 puan alması gerekmekte olup Mesleki Eğitimi alanında 2024 yılı Teklif Çağrısı kapsamında akredite edilecek kurum sayısı 8 ile sınırlı olduğundan en yüksek puandan başlayarak 8 kurum akredite edilmeye hak kazanacaktır. 8. sırada akredite edilmeye hak kazanan kurumun puanı taban puan olacak ve bu sıradan sonra gelecek kurumların puanı 70 puanın üstünde de olsa akreditasyon alması mümkün olamayacaktır. 

 

Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyon başvurusu sonucunda başarılı olan başvuru sahipleri, akreditasyonun geçerliliği süresince hibe fırsatlarına erişim kazanacaktır. Akredite olan kurum/kuruluşlar için hibe tahsisi, raporlama ve izleme uygulamaları sonucundaki performans, başvuru sahibinin talep ettiği faaliyetlerin sayısı ve türü, yıllık olarak belirlenen öncelikler ve Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonu için belirlenmiş program bütçesi gibi bir dizi kritere bağlı olacaktır.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Akreditasyon başvurusu yapacak kurum ve kuruluşlar, Erasmus Akreditasyon Teklif Çağrısı, Başvuru Kuralları ve Erasmus Kalite Standartları adlı dokümanlarda belirtilen hususlar yanında bu dokümanlar esas alınarak hazırlanan aşağıdaki ilave hususlara da dikkat etmelidir.

 

Akreditasyon başvurusu bir hibe başvurusu değildir.  Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Akreditasyon almaya hak kazanan kurum ve kuruluşlar, Erasmus kalite standartlarına uymaları şartıyla, akreditasyon almayı hakettikleri yıldan-2027 yılıdönemi boyunca her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe alma imkanı elde ederek;

 

-Temel mesleki ve teknik eğitime devam eden öğrenci ve çırakların,

-Temel mesleki ve teknik eğitimlerini tamamlamış ancak aktif çalışma hayatına girmemiş mezunların,

-Programlı ve belgeye dayalı mesleki eğitim almakta olan mesleki yeterliliğe sahip usta vb. olarak çalışanların

-Yukarıda sayılanların mesleki ve teknik eğitiminden sorumlu personelin

mesleki ve kişisel gelişimleri için yurtdışı faaliyetlere katılımlarını sağlayabileceklerdir. 

 

2 günden 365 güne kadar değişiklik gösteren işletmede beceri eğitimi ve staj, işbaşı eğitimi, kurs, mesleki beceri yarışmaları vb. yurtdışı faaliyet türlerine ilişkin detaylar için Program Rehberi incelenmelidir.

 

Akredite edilen kurum ve kuruluşlar belirli dönemlerde faaliyetlerine ilişkin sunacakları raporlar ve tabi tutulacakları izleme ve kontrol faaliyetlerine göre değerlendirileceklerdir. Değerlendirme sonuçlarına göre Ulusal Ajans akredite edilen kurum/kuruluşların hibe miktarlarını sınırlandırabilir, akreditasyonu askıya alabilir veya sonlandırabilir.

 

Yukarıda “Kimler başvuru yapabilir” sorusunun cevabında belirtilen şartları taşıyan tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar tarafından tek başına Akreditasyon başvurusu yapılabileceği gibi, Türkiye’de faaliyet gösteren bu tür kurum ve kuruluşlardan oluşturulması planlanan hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü bir kurum tarafından da Akreditasyon başvurusu yapılabilir. Hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü olarak başvuru yapılması halinde, başvuru sırasında konsorsiyum üyelerinin tam listesi istenmemekle birlikte, konsorsiyumun gerekçesi, yapısı ve benzeri hususlarda başvuru formunun ilgili bölümünde bilgi verilmelidir.

 

Çevrim içi başvuru formunda soldaki listede Contex (İçerik) başlığıyla yer alan ilk bölümde tek başına bir kurum olarak mı yoksa bir hareketlilik konsorsiyumunun koordinatörü olarak mı başvuru yapılacağı tercih edilmelidir. Başvuru formunun devam eden bölümlerindeki sorular bu tercihe göre değişiklik gösterecektir.

 

Akreditasyon sonrası projelerin uygulanması sürecinde konsorsiyum üyesi kurumların da faaliyetlerini ve katılımcılarını etkileyen kararları alma süreçlerine katılması ve yurtdışı faaliyetlere ilişkin görevleri yerine getirmeleri gerektiği unutulmamalıdır.

 

Akreditasyon başvuru formunda yapılan konsorsiyum tercihi ve gerekçesi çerçevesinde, Akreditasyon sonrası uygulama sırasında, konsorsiyum üyeleri değiştirilebilir veya yeni üyeler eklenebilir. Bu ve benzer konsorsiyum kuralları için  Program Rehberi incelenmelidir.

 

2021-2027 Program döneminde Mesleki Eğitim Hareketliliğinden yararlanmak için tek yöntem akreditasyon olmayıp akredite olamayan kurum/kuruluşlara yönelik, mevcut program döneminde uygulanmakta olan faaliyetlere benzer nitelikte kısa dönemli projeler için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlıklar sürdürülmektedir. Söz konusu proje başvuruları için 2024 Teklif Çağrısına bakılabilir.

 

Uluslararasılaşma Stratejisi

 

Başvuru sahibi kurum, Erasmus Planı kapsamında iki yıl ila beş yıllık planlama yaparak uluslararası hareketliliklere neden ihtiyaç duyduğunu ve bu hareketliliklerle mesleki eğitim ve diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını ve sorunlarını nasıl gidereceğini; bu hareketliliklere ilişkin asli görevleri yerine getirebilecek sayıda ve yeterlilikte proje ekibinde yer alacak kişilerin finansal konular, katılımcıların hazırlığı, lojistik ve pratik düzenlemeler, yurtdışı faaliyetlerin içeriğinin belirlenmesi, takibi ve değerlendirilmesi, ortak kuruluşlarla iletişim vb. görev dağılımlarını ve diğer konuları başvuru formunun ilgili bölümlerinde ve gerekli görülmesi halinde strateji belgesi vb. ekli dokümanlarda ortaya koymalıdır.

 

Başvuru formunda istenen bilgilere dair detaylı bir uluslararasılaşma stratejisinin veya başka bir tür kurumsal gelişim stratejisinin ayrı bir ek olarak başvuruya eklenmesi tavsiye edilir. Ekli dokümanda verilen bilgilerin başvuru formunda verilen bilgilerin aynısı veya genişletilmiş hali olmamasına dikkat edilmelidir.

 

Akreditasyon başvurusu, ilgili dokümanlara uygun olarak katılımcı kurumlar ve bireylerin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda bizzat başvuru sahibi kurum tarafından hazırlanmalıdır. Başvuru sahibi kurumların herhangi bir kişi veya firma ile Akreditasyon sonrası hibenin tamamını veya bir kısmını üçüncü taraflara devreden bağlayıcı her türlü düzenlemeden kaçınmaları gerekmektedir. Başvuru sahibi kurumların, Akreditasyon sonrası uygulanacak projelerdeki asli görevlerini hiçbir surette üçüncü taraflara devredemeyeceği unutulmamalıdır.

 

Başvuru hazırlık sürecinde, yalnızca Türkiye Ulusal Ajansından bilgi desteği alınması ve her türlü soru için Türkiye Ulusal Ajansı uzmanlarıyla iletişime geçilmesi önem arz etmektedir.

 

Başvuru, kurumsal nitelikte olduğundan başvuru formunda belirtilecek yasal temsilciye ait e-posta adresinin, kurumsal e-posta adresi olmasına özellikle dikkat edilmelidir.

 

Başvuru sahibi kurum, iki yıl ila beş yıl plan dahilinde yurtdışı kurumlarla hali hazırda gerekli bağlantıları kurmuş olmalı ve bu bağlantıları hakkında başvuru formunun ilgili bölümünde veya tavsiye edildiği üzere başvuru formuna ekleyecekleri strateji belgesinde detaylı bilgi vermelidir.

 

Başvuru sahibi kurumun bağlantılı olduğu yurtdışı işletme veya mesleki eğitim kurumlarının, başvuru sahibi kuruma özel ve katılımcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikteki olmalarına ve geçmiş yıllarda Türkiye’den veya farklı ülkelerden çok sayıda projeye ev sahipliği yapmamış olmalarına dikkat edilmelidir. Çok sayıda projeye ev sahipliği yapan kurumların, Program kurallarına uygun faaliyet yaptıramama ve katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarını karşılayamama riski bulunmaktadır.

 

Mesleki eğitim almakta olan öğrenci, çırak, mezun ve çalışanlar ile bunların mesleki eğitiminden sorumlu personel katılımcıların yurtdışı faaliyet sırasında muhataplarıyla iletişim kurarken tercüman kullanmaları faaliyetin doğası gereği uygun değildir. Bu nedenle beceri eğitimi, staj, işbaşı eğitimi vb. yurtdışı faaliyetler sırasında muhataplarıyla doğrudan iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil yeterliliğine sahip katılımcıların seçilmesi veya katılımcı adaylarının, iletişim kurmada zorlanmayacak şekilde ve ölçülebilir nitelikte bir yabancı dil hazırlık sürecine tabi tutulmaları için uzun vadeli (iki yıl ila beş yıl) bir planlamanın yapılması önem arz etmektedir.

 

Yabancı dil hazırlık stratejisinin eğitim alan veya eğitimden sorumlu personel ayırımı yapmaksızın kurum ve kuruluşlardaki tüm katılımcı adaylarını kapsayacak şekilde oluşturulmasına dikkat edilmelidir. Yabancı dil stratejisine ilişkin başvuru formunda ve varsa ekindeki strateji belgesinde detaylı bilgi verilmelidir. 

 

Uluslararasılaşma stratejisi hazırlarken Avrupa Komisyonu tarafından 2014-2020 dönemi için hazırlanmış olan  rehberden yararlanılabilir.

 

 

Hazırlık sürecinde talep ve sorularınızı meslekiegitim@ua.gov.tr  adresine iletebilirsiniz.

 

Faydalı doküman & linkler

2024 Erasmus+ Program Rehberi

Başvuru Kuralları (EN) Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi Alanlarında Erasmus Akreditasyonu Başvuru Kuralları 

Başvuru Kuralları (TR) 

Erasmus+ Kalite Standartları (EN)

Erasmus+ Kalite Standartları (TR)

A pratical guide on strategic internationalisation in VET Mesleki Eğitimde Stratejik Uluslararasılaşma ile ilgili pratik bir rehber

Erasmus Akreditasyon Tanıtım Broşürü