Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyonu

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru KA120-ADU

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu, kurum ve kuruluşlara Erasmus+ Programına uzun süreli olarak katılabilme ve hareketlilik faaliyetleri için düzenli olarak hibe desteği alabilme fırsatı sunar. Erasmus Akreditasyonu ile kurum/kuruluşlar,  hedeflerini gerçekleştimek üzere bir kaç yıllık süreyi kapsayan hareketlilik faaliyetlerini planlama ve uygulama imkanı bulabilir. Erasmus Akreditasyonuna sahip kurum/kuruluşlar, farklı teklif çağrısı dönemlerinde hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece bütçe talebinde bulunarak Erasmus Programından kolaylıkla faydalanabilir.    Bu faaliyetin, 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni program döneminde uygulanması planlanmaktadır.

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu nedir?

Avrupa Birliği 2021-2027 Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 28 Mayıs 2020 tarihinde Erasmus Akreditasyon teklif çağrısı yayımlanmıştır. Erasmus Akreditasyonu, yetişkin eğitimi alanında sınır ötesi değişim ve işbirliğine açılmak isteyen kurum/kuruluşlar için bir araçtır. Erasmus akreditasyonunun verilmesi, başvuru sahibi kurum/kuruluşların kendilerini geliştirmek için yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetlerini uygulamak amacıyla bir plan hazırladığını teyit etmektedir. Erasmus Planı adı verilen bu plan Erasmus Akreditasyon başvurusunun önemli bir parçasıdır. Kurum/kuruluşlar akreditasyon başvurusunda bulunduklarında, sunmuş oldukları detaylı Erasmus Planı çerçevesinde uygunluk, hedefler, faaliyetler ve yönetim kapasitesi açılarından değerlendirilecek, akreditasyon almaya hak kazandıktan sonra ise hibeye erişimleri uzun süreli ve daha kolay bir başvuru yöntemiyle gerçekleşecektir.

 

Bir kurum/kuruluş, Erasmus Akreditasyonu için yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve okul eğitimi alanlarının her birine bir kez başvuru sunabilir. Birden fazla alana başvuru yapmak isteyen kurum/kuruluşların her alan için ayrı başvuru yapması gerekmektedir.

 

Erasmus Akreditasyonun genel hedefi; Avrupa öğretim ve öğrenim boyutunun güçlendirilmesi amacıyla içerme, çeşitlilik, hoşgörü ve demokratik katılım değerlerinin teşvik edilmesi ile Avrupa mirası ve çeşitlilikteki zenginlik hakkında bilgi edinmek ve Avrupa genelinde profesyonel ağların geliştirilmesini desteklemektir.

 

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonun özel hedefleri:

 

Avrupa'da örgün, sargın ve yaygın yetişkin eğitiminin kalitesini artırmak için;

 • Yetişkin eğitimi sağlayıcılarının profesyonelleştirilmesi ve yüksek kaliteli öğrenim programlarını uygulama kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla sunulan yetişkin eğitiminin kalitesini artırmak,
 • Yetişkin eğitimi alanında öğretme ve öğrenmenin kalitesini artırmak ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarına uygun hale getirmek,
 • Temel beceriler (okur-yazarlık, sayısal, dijital beceriler) ve diğer yaşam becerileri dahil olmak üzere AB çerçevesi (2018) tarafından tanımlanan temel yeterlilikler için sunulan yetişkin eğitimini iyileştirmek

ve

 • yetişkin eğitimi sağlayıcılarının yüksek kalitede hareketlilik projeleri yürütme kapasitelerini geliştirerek,
 • özellikle dezavantajlı öğrenicilerle çalışan kurum/kuruluşların, küçük ölçekli yetişkin eğitimi sağlayıcılarının, Programa yeni dahil olanların katılımını teşvik ederek, her yaştan ve sosyo-ekonomik altyapıdan yetişkinlerin katılımını artırarak,

 Avrupa Eğitim Alanının oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Kimler başvuru yapabilir?

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyon başvurusu, tüzel kişiliğe sahip yetişkin eğitimi alanında örgün, sargın ve yaygın eğitim veren kurum/ kuruluşlar ile yerel ve bölgesel kamu yetkilileri, koordinasyondan sorumlu kurum/kuruluşlar ve yetişkin eğitimi alanında görevli diğer kurum/kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Kurum/kuruluşların uygunluğu, verdikleri eğitim programlarına ve faaliyetlerine göre belirlenecektir. 2024 yılı için Yetişkin Eğitimi alanında yapılacak akreditasyon başvurularından kabul edilecek akreditasyon sayısı sınırlı olup bu yıl en fazla 3 kurum yetişkin eğitimi alanında akredite olabilecektir. Uygun kuruluşların geçerli tanımları ve örnekleri aşağıda yer almaktadır:

 

Ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki görevlerden en az birini yerine getiren ve yetişkin eğitimi alanında en az iki yıldır faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Akreditasyon başvurusu yapabilirler:

 

  • Yetişkinlerin temel beceri ve anahtar yeterliliklerinin geliştirilmesi ve yetişkinlere yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
  • Toplumsal dışlanma riski altındaki yetişkinlere ve/veya dezavantajlı yetişkinlere yönelik yaygın eğitim ve entegrasyon programlarının (ör. Engelli kişiler, göçmenler, yaşlılar, yoksulluktan etkilenenler) uygulanması
  • Daha önce veya şu anda cezaevi şartlarda hizmet veren veya diğer suç ihlallerinden hüküm giymiş kişiler için toplumsal yeniden entegrasyon programlarının uygulanması
  • Yetişkin eğitimi kurumlarının ulusal ve yerel düzeyde sevk ve idaresi
  • Yetişkin eğitimi hizmetinin denetimi ve kalite kontrolü
  • Yetişkin eğitimi veren eğitmenlerin sürekli mesleki gelişimleri için yeterlilik çerçevesinin, standartların ve fırsatların tanımlanması
  • Yetişkin eğitimi veren eğitimcilere profesyonel destek sağlanması
  • Yetişkin öğreniciler için kariyer rehberliği, profesyonel danışmanlık ve psikolojik destek sağlanması
  • Yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek için araştırmalar yapılması

 

Yukarıda sayılan alanlarda faaliyet gösteren örnek kurum/kuruluş türleri şunlardır:

 

- Yetişkin eğitiminden ve/veya yetişkin eğitiminin koordinasyonundan sorumlu bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatları

- Halk eğitim merkezleri

- Olgunlaşma enstitüleri

- Üniversiteler (sürekli eğitim merkezleri)

- Aile, çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlükleri

- Kütüphaneler

- Müzeler

- Belediyeler

- Dil, dijital beceriler ve diğer önemli yeterlilikler alanında yetişkinlere eğitim sunan özel öğrenim kuruluşları

- Ceza ve tevkif evleri

- Denetimli serbestlik müdürlükleri

- Yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşları

Başvuru tarihleri nelerdir?

Son başvuru tarihi: 01 Ekim 2024 Brüksel saati ile öğle 12.00.00

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır. Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir. Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar. Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır. OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır. OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir. Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir. OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678). OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan ulaşılabilir.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurular, Avrupa Komisyonunun resmi internet sayfasında yayımlanan e-formlar aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılır. Formlara ulaşmak için öncelikle kurumsal bir EU Login hesabı oluşturulmalıdır. Avrupa Komisyonunun başvuru formlarını yayımlandığı sayfaya Turna Proje Yönetim Sistemi (TURNA) hesabı kullanılarak da erişilebilir. Başvuru formu doldurulurken ilgili yıla ait Program Rehberi dikkate alınmalıdır. Başvuru için başvuru formunun doldurulmuş olması tek başına yeterli olmayıp başvuru formunda belirtilen tüm ek belgelerin de başvuru formuyla birlikte yüklenmesi gerekmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından her teklif çağrısı döneminde bilgilendirme ve başvuru formu doldurmaya yönelik proje destek oturumları düzenlenmektedir. Bu toplantılara başvurmak için www.ua.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruları takip edebilirsiniz.

Değerlendirme süreci nasıldır?

Tüzel kişiliği haiz kurum/kuruluşların yetişkin eğitimi sektöründe yapacağı akreditasyon başvuruları dört kategoride değerlendirilecektir.

 

1. Uygunluk Kriterleri: Başvuru yapan kuruluşun her sektör için ayrı ayrı tanımlanmış olan başvuru yapabilecek kurum/kuruluş kategorilerine uygunluğunun değerlendirmesi yapılacaktır.

2. İstisnai Eleme Kriterleri: Başvuru sahibi kuruluşların AB Mali Tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşımadığını ve Erasmus Planının bizzat başvuru sahibi kuruluş tarafından kaleme alındığını beyan eden bir doğruluk beyanını imzalayarak sunmaları beklenmektedir.

3. Seçim Kriterleri: Akreditasyon başvurusunda bulunan kuruluşun, beyan edilen Erasmus Planını uygulama konusundaki finansal ve idari kapasitesi seçim kriterleri aracılığıyla değerlendirilecektir.

4. Hibe Kriterleri: Akreditasyon başvurusu dört temel alt kriter (Uygunluk, Erasmus Planı: Hedefleri, Erasmus Planı: Faaliyetler, Erasmus Planı: Yönetim) esas alınarak değerlendirilecektir.

 

Başvurunun kabul edilebilmesi için her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısı ve toplamda 100 üzerinden 70 puan alınması gerekmekte olup 2024 yılı teklif çağrısı döneminde Yetişkin Eğitimi alanında akredite edilecek kurum sayısı üç (3) ile sınırlı olduğundan en yüksek puandan başlayarak üç (3) kurum akredite edilmeye hak kazanacaktır. Üçüncü sırada akredite edilmeye hak kazanan kurumun puanı taban puan olacak ve bu sıradan sonra gelecek kurumların puanı 70 puanın üstünde de olsa akreditasyon alması mümkün olamayacaktır.

 

Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyon başvurusu sonucunda başarılı olan başvuru sahipleri, akreditasyonun geçerliliği süresince hibe fırsatlarına erişim kazanacaktır. Akredite olan kurum/kuruluşlar için hibe tahsisi, raporlama ve izleme uygulamaları sonucundaki performans, başvuru sahibinin talep ettiği faaliyetlerin sayısı ve türü, yıllık olarak belirlenen öncelikler ve Yetişkin Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonu için belirlenmiş program bütçesi gibi bir dizi kritere bağlı olacaktır.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

 • 2021-2027 döneminde Yetişkin Eğitimi alanında Erasmus Akreditasyonu için iki farklı şekilde başvuru yapılabilecektir:

1- Kurum/Kuruluşlar için Bireysel Erasmus Akreditasyonu (Erasmus accreditation for individual organisations): Kurum/kuruluşların tek başlarına akredite edilmelerini takiben, hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek üzere Programın bir parçası olarak kalmalarına olanak sağlayacaktır. Akreditasyonun geçerli olacağı süre boyunca, akredite olan kurum/kuruluş hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere sadece hibe başvurusunda bulunarak, Programda yer alacaktır.

2- Kurum/Kuruluşlar için Erasmus Hareketlilik Konsorsiyum Akreditasyonu (Erasmus accreditation for mobility consortium coordinators): Hareketlilik konsorsiyumu, ortak bir Erasmus Planının parçası olarak hareketlilik faaliyetleri yürütmek üzere, aynı ülkeden kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulur. Her bir hareketlilik konsorsiyumu bir lider kuruluş tarafından koordine edilmektedir (akredite olmuş bir hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü). Ortak çalışma alanlarına ve ihtiyaçlara sahip belli sayıda kurum/kuruluşu aynı hareketlilik projesi kapsamında bir araya getirmeyi hedefleyen yetişkin eğitimi kurum/kuruluşları içindir. Konsorsiyum başvurusu yapmayı planlayan kurum/kuruluşların akredite olması zorunludur. Akreditasyonu olmayan kurum/kuruluşların bir konsorsiyum adına hibe başvurusunda bulunmaları mümkün olamayacaktır. Konsorsiyum başvurularında, sadece konsorsiyum koordinatörünün akreditasyona sahip olması yeterlidir. Konsorsiyum üyesi kuruluşların akreditasyona sahip olma zorunluluğu yoktur.

 

Akreditasyonu olmayan, kısıtlı kurumsal kapasite ile personel kaynağına sahip kurum/kuruluşlar Programa dahil olabilmek için akredite olmuş bir kurum/kuruluş tarafından kurulacak bir konsorsiyumun yapısına katılabilirler. Bir konsorsiyumun yapısına katılmak için ayrıca başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bunun için kurum/kuruluşların konsorsiyum koordinatörüyle mutabakata varması gerekmektedir.

 • 2021-2027 Program döneminde KA1 Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak için tek yöntem akreditasyon olmayıp akredite olamayan kurum/kuruluşlara yönelik, mevcut program döneminde uygulanmakta olan KA104 başvurularına benzer nitelikte kısa dönemli projeler için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlıklar sürdürülmektedir. Söz konusu proje başvuruları için 2022 Teklif Çağrısının takip edilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, önerilen Erasmus Planını uygulamak için, yeterli idari kapasiteye ve personel kapasitesine sahip olmalıdır. Başvuru sahiplerinin uygun başvuran kurum/kuruluş olarak kabul edilebilmesi için yetişkin eğitimi alanında en az iki yıldır faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Hareketlilik konsorsiyumu koordinatörleri için başvuru sahibi kurum/kuruluş, önerilen Erasmus Planına, konsorsiyumun amacına, görevlerin planlı tahsisine ve Erasmus Kalite Standartlarına göre konsorsiyumu koordine edebilme yetisine sahip olmalıdır.
 • Yetişkin eğitimi akreditasyon başvuruları, Avrupa Komisyonun sayfasında yer alan çevrimiçi başvuru formları kullanılarak, başvuru sahibi kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkede faaliyet gösteren Ulusal Ajansa yapılacaktır. Başvuru sahibi kurum/kuruluşların, ilgili teklif çağrısının bir eki olarak yayımlanmış olan Erasmus Kalite Standartlarına uymaları gerekmektedir. Kalite standartları, tüm katılımcılar için hareketlilik faaliyetlerinin verimli yürütülmesini, hedeflenen öğrenme çıktılarına erişilmesini ve Programın hedeflerine katkıda bulunulmasını sağlamak üzere belirlenmiştir.
 • Erasmus akreditasyonu, 2021-2027 yılları arasını kapsamaktadır. Akredite edilen kurum/kuruluşlar belirli dönemlerde faaliyetlerine ilişkin sunacakları raporlar ve tabi tutulacakları izleme ve kontrol faaliyetlerine göre değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarına göre Ulusal Ajans akredite edilen kurum/kuruluşların hibe miktarlarını sınırlandırabilir, akreditasyonu askıya alabilir veya sonlandırabilir.  
 • Erasmus Akreditasyonun Yetişkin Eğitimi alanında en verimli şekilde uygulanabilmesi ve daha fazla kurumun programdan faydalanabilmesi için proje deneyimi, personel sayısı ve kapasitesi sınırlı olan kurum/kuruluşların tek başına kendi kurumları adına akredite olmaya çalışmasından ziyade akredite bir konsorsiyumda üye olarak yer almalarının ya da 2021 yılı teklif çağrısı için uygulanması planlanan KA104 başvurularına benzer nitelikte kısa dönemli proje başvurusunda bulunmalarının daha kolay ve faydalı bir seçenek olacağı değerlendirilmektedir.
 • Kurumların, projelerini kendi ihtiyaçlarına dayalı ve özgün bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Mükerrer finansmana neden olabilecek, birbirine benzer projeler değerlendirme aşamasında elenebilecektir.
 • Yararlanıcı kurum/kuruluşlar temel uygulama görevlerinin sahipliğini korumalı ve bu görevlerini yerine getirmek için dış kaynaktan temin yapmamalı/temel uygulama görevlerini taşere etmemelidir. 

İlgili Belgeler

 • Rules of Application - Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi Alanlarında Erasmus Akreditasyonu Başvuru Kuralları
 • KA120 Application Form – KA120 Erasmus Akreditasyonu Başvuru Formu
 • Quality Standards  - Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Okul Eğitimi Alanlarında Erasmus Akreditasyonu  Başvuru Kuralları  Ek I – Erasmus Kalite Standartları 

 

Başvurunuz sırasında destek olması açısından belgelerin Türkçe çevirileri aşağıda sunulmaktadır. Herhangi bir ihtilaf halinde veya versiyon değişikliği olması halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.