Ortak Ülkelerde Öğrenim

Erasmus+ Gençlik

Bu faaliyet, Ortak ülkelerden 13-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Bununla birlikte yaş şartı aranmaksızın gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, ortaklık ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmesini destekler, Gençlik Değişimi ve Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği faaliyetleri adıyla uygulanır.

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Bu faaliyet, gençlik çalışmalarında ve gençlik alanında faaliyetlerini sürdüren kuruluşlardaki kişilerin eğitimi aracılığıyla  deneyimlerin, uzmanlıklarının ve aralarında iyi uygulamaların yanı sıra sürdürülebilir  kalite  ortaklıkları ve networklerin (ağların) oluşmasını sağlayacak faaliyetleri desteklemektedir.. Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği, gençlik alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta uluslar arası seminerler, eğitim kursları, temas kurma etkinlikleri ve çalışma ziyaretlerini içermektedir.


•  Katılımcılar için yaş sınırı yoktur.
•  Hareketlilik, esas faaliyetin seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay arasında gerçekleştirilir.
•   En fazla 50 katılımcı yer alabilir.

Projesinin Hedef Kitlesi Kimdir?

Gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif olarak çalışan kişilere yöneliktir.

Projeye Kimler Başvuru Yapabilir?

"Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de (ülkeler listesi) yer alan tüm kuruluşlar (STK, Kamu kuruluşu veya sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluş) ortak olabilir ve başvurabilir.

Proje ve Faaliyet Süresi Ne kadardır?

Projenin süresi 3 ay ile 24 ay arasındadır. Faaliyet süresi ise seyahat günleri hariç en az 2 gün , en fazla 2 aydır.

Hibe Kalemleri Nelerdir?

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği projelerinde uygun hibe kalemleri şunlardır:

 1. Seyahat Hibesi: Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen mesafe bandı hesaplayıcısına göre kişi başı olarak uygulanmaktadır.
  1. 10 - 99 km arası: 20 Avro
  2. 100 - 499 km arası: 180 Avro
  3. 500 - 1999 km arası: 275 Avro
  4. 2000 - 2999 km arası: 360 Avro
  5. 3000 - 3999 km arası: 530 Avro
  6. 4000 - 7999 km arası: 820 Avro
  7. 8000 km ve üzeri için: 1500 Avro
 2. Katılımcıların yeme, içme, konaklama harcamalarının karşılandığı hibe kalemdir. Her bir katılımcı için faaliyet süresi baz alınarak hesaplanmaktadır. Faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye göre tahsis edilen günlük hibe miktarı farklılık arz etmektedir. Xxx
 3. Özel İhtiyaç Desteği:  Engelli katılımcılar ve refakatçileri için ek masrafların karşılandığı hibe kalemidir.
 4. İstisnai Maliyetler: Vize ve vize ile bağlantılı maliyetler, ikamet izinleri ve aşı maliyetleri, Ön Hazırlık Ziyareti esnasında katılımcıların konaklaması ile bağlantılı maliyetler, vb masrafların karşılandığı hibe kalemidir.

Başvuru Tarihleri Nedir?

Başvurular,  başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından üç farklı son başvuru tarihinden birine kadar (5 Şubat, 30 Nisan veya 01 Ekim, en geç Brüksel saatiyle 12.00) yapılmalıdır.

 • Aynı yıl 1 Mayıs ile 30 Eylül tarihleri arasında başlayan projeler için 5 Şubat saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır.
 • Aynı yıl 1 Ağustos ile 31 Aralık tarihleri arasında başlayan projeler için 30 Nisan saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır.
 • Bir sonraki yıl 1 Ocak ile 31 Mayıs tarihleri arasında başlayan projeler için 1 Ekim saat 12:00’ye (Brüksel saati ile öğleye) kadar sunmalıdır.

Başvuru Öncesi Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılır?

2019 yılı Ekim Ayı itibariyle Erasmus+ Programının ülke merkezli projelerine başvuru yapmak isteyenlerin Organizasyon Kimliğine (Organisation ID, OID) sahip olması gerekmektedir. Katılımcı Kimlik Kodunun (PIC) yerine OID kullanılacaktır.

Ancak, daha önce Erasmus+ Programına başvuruda bulunan ve PIC koduna sahip olanlara otomatik olarak OID atanmıştır. Atanmış olan OID, Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps sayfasındaki “Search” alanına kurum/kuruluş adı veya “arama kriterlerini genişlet” butonu tıklanarak PIC kodu, vergi numarası vb. bilgiler girilerek öğrenilir. Önceki dönemlerde birden fazla PIC kodu almış olanlar, başvuru yapılacak programdan sorumlu birimle iletişime geçmelidir.

Daha önce PIC kodu almamış olanlar ise yine Organisation Registration system for Erasmus+ and European Solidarity Corps    sayfasında yer alan “Register my organisation” sekmesinden kayıt yaparak OID  alabilir. “Register my organisation” sekmesinde açılan sayfada EU Login kullanıcı bilgisi ile giriş yapılması gerekmektedir. EU Login hesabı (eski adı ile ECAS hesabı) olanlar mevcut hesapları ile sisteme giriş yapabililer. EU Login hesabı olmayanlar ise “Create an account” sekmesini tıklayarak bir EU Login hesabı edinerek sisteme giriş yapar.

Kayıt yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • İlgili sisteme güncel bilgiler ile kayıt olunmalıdır.
 • OID, Erasmus+ programının tüm ülke merkezli proje başvurularında kullanılmak üzere bir kere alınmalıdır.
 • OID için kayıt oluştururken kaydı gerçekleştiren kişiye özgü kullanıcı adı ve şifreler yerine, her zaman hatırlanabilecek kullanıcı adı ve şifre tercih edilmelidir. Bu bilgiler sonraki dönem başvurularında da kullanılmak üzere ilgili kişilerin erişimine olanak sağlayacak şekilde muhafaza edilmelidir.
 • Kayıt formundaki tüm bilgiler girildikten ve kayıt gerçekleştirildikten sonra sistem OID’yi otomatik üretir.
 • OID, "E" harfi ile başlayan ve 8 rakamla  devam eden bir numaradır (Örneğin: E12345678).

OID kayıt süreci ile ilgili detaylı bilgilere Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan sayfadan (hyperlink) ulaşılabilir.

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/OID+How+to+register+an+organisation