Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri - TCA (Mesleki Eğitim)

Erasmus+ Ülke Merkezli Başvuru TCA

Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri - Training and Cooperation Activities (TCA) Ulusal Ajanslar tarafından düzenlenen ulusal veya ulusötesi faaliyet ve etkinliklerdir. TCA'lar, Erasmus+ Programının etkisini ve kalitesini sistem düzeyinde artırmak için iyi uygulamaları ve öğrenilen deneyimleri paylaşmaya, Erasmus+ paydaşları arasında ağ oluşturma fırsatları sağlamaya odaklanan çalıştaylar, seminerler ve diğer türde etkinlikler veya faaliyetler (araştırma gibi) olabilir.

Projenin Hedef Kitlesi Kimdir?

Hem internet sitemizde, hem de SALTO (https://salto-et.net/) platformunda ilgili TCA'nın "Profile of participants" - "Katılımcı Profili" bölümünde belirtilen koşulları sağlayan kişilere yöneliktir. Katılımcıların en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

Katılımcı Profili Nedir?

Training and Cooperation Activities (TCAs) (Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri) kapsamında, ilana çıkılan faaliyetlerde Ulusal Ajanslar talep etmiş oldukları kontenjanları nispetinde katılımcı gönderebilmektedir. Erasmus projelerinde olduğu gibi bu aktivitelerde de katılımcı profili Mesleki Eğitim, Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Yüksek Öğretim, Gençlik şeklindeki sektörlerin bir veya birkaçına dönük olabilmektedir. Her Ulusal Ajans, katılımcı seçimlerinde -faaliyetin katılımcı profili göz önünde bulundurulmak koşulu ile- faaliyet sektörel çeşitlilik arz etse dahi sektörel öncelik belirleme hakkına sahiptir. Yani aktivite Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimine dönük olsa bile ulusal ajans mevcut bütçesi ve öncelikleri doğrultusunda bu etkinliğe sadece Okul Eğitimi alanından katılımcı gönderebilir.

 

Katılımcı profili; faaliyetin içeriğine ve konusuna uygunluğu, faaliyetin konusuna ve içeriğine ilişkin tecrübeli ya da tecrübesiz oluşu, faaliyet sonrası sektörel çarpan etkisine tesiri ve hedef kitle ile uyumu vb. kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Bazı etkinlikler belli alanlarda uzmanlaşmış olmayı gerektirmekte, bazı etkinlikler ise özellikle tecrübesiz katılımcıları misafir etmeyi planlamış olabilir.

 

Başvuru sayısının, desteklenecek katılımcılardan fazla olması durumunda, yukarıda yer alan hususlara ek olarak, katılımcıların başvuru formunda beyan etmiş oldukları etkinlik sonrası elde etmeyi planladıkları fayda ve bu faydanın program ile ilgisi de göz önünde bulundurulmaktadır. Nihayetinde beklenti desteklenecek katılımcının tecrübesini paylaşması ve gelecekte ilgili sektörde projeler hazırlamasına katkı sağlamaktır.

 

Faaliyete Özgü Kriterler: Başvurulacak TCA'nın açıklamasında tanımlanan profile uygun kişiler seçilecektir. Başvuru yapmayı planlayanlar, SALTO'da ve web sitemizde yayımlanan kriterlere uygun ise başvuru yapmalıdır. Eğitim sonucunda elde edilen kazanımların yaygınlaştırılması ve çarpan etkisinin sağlanması için başvuracak adayın uygun kamu kurum/kuruluşlarında veya sivil toplum örgütlerinde aktif olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

 

Hibe kalemleri nelerdir?

Başkanlığımız, program ülkelerinde ve komşu ortak ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler için bireysel başvuru almakta ve yurt dışında gerçekleşecek etkinliklere katılmaya hak kazanan katılımcıların konaklama ve yemek masrafları ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından, ekonomik sınıf yolculuk masrafları, yurt dışı çıkış harcı ücreti, seyahat sigortası ve gerekliyse vize masrafları Başkanlığımızca karşılanmaktadır. Yurt dışında gerçekleşecek eğitim etkinliklerine katılmaya hak kazananlardan Avrupa Komisyonu kuralları gereği etkinlik sonrası ödemelerde %5 eş-finansman kesintisi yapılmaktadır.

Nasıl başvuru yapılır?

SALTO Platformu ve/veya web sitemiz üzerinden gerçekleşmektedir. Başvurunun usulüne ilişkin detaylı bilgi ilgili faaliyetin duyurusundan edinilebilir. Duyurular için tıklayınız.

 

SALTO'dan yapılacak başvurularda aşağıdaki yol izlenmelidir.

 

Bir TCA'ya başvuru yapmak için öncelikle SALTO platformunda üyelik oluşturulmalıdır. Events menüsünden alanınıza uygun TCA'ları aratabilirsiniz. Lütfen, ilgili TCA'nın “Profile of participant” bölümünde tanımlanan kriterlere uygunluğunuza dikkat ediniz.

 

Eğer ilgili TCA'de "Apply" butonu aktifse başvuru talebinizi iletebilirsiniz.

Faaliyetler ne kadar sürmektedir?

TCA faaliyetleri; eğitim kursu, irtibat kurma semineri, ortaklık kurma faaliyeti ve kısa çalışma ziyaretleri vb. gibi etkinliklerden oluşmaktadır. Faaliyetlerin süresi 3 ila 10 gün arasında değişmektedir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Her eğitim ve işbirliği faaliyeti için ayrı başvuru tarihi bulunmakta ve SALTO-events sayfasında yayımlanan ilanlardaki son başvuru tarihi dikkate alınmalıdır. 

Duyuru ve etkinliklerimiz için http://www.ua.gov.tr/ajanda takip ediniz.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Faaliyetlere ilişkin sorular tca-vet@ua.gov.tr  'ye iletilmelidir.

Ön-Hazırlık Çalışması: Katılımcı adayları ilgili TCA'den azami fayda sağlamak için öncesinde hazırlık yapmalıdır. Örneğin, bir iletişim seminerine katılmayı planlayan adaylar öncesinde bir proje ekibi oluşturup sonraki dönem Erasmus+ proje başvurusu yapmayı planlamalıdır. Eğer TCA faaliyeti iş planlarına ayrılmışsa hazırlık aşamasında TCA’nın iş paketi düzeyindeki taslağı incelenmelidir.

Dil Belgesi: TCA etkinliklerinde eğitim dili İngilizce olacağından, etkinliklere aktif katılımın sağlanabilmesi ve etkinlikten azami düzeyde yararlanılabilmesi için başvuru sahiplerinin en az  YDS/KPDS/ÜDS C(70) ve diğer eş değerlikleri  düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Bu amaçla; ÖSYM tarafından sağlanan eş değerlik tablosunda belirtilen dil belgelerinden en az birini sağlayan başvuru sahipleri  tercih sıralamasında öncelikli olacaklardır.

Bu belgelerde herhangi bir yıl şartı aranmayacaktır. Üniversitelerin İngilizce Dil Bilimi/ Amerikan veya İngiliz Dili ve Edebiyatı / İngilizce dil öğretmenliği mezunları ile tüm eğitimini (%100) İngilizce olarak almış katılımcı adaylarının diplomalarını ibraz etmeleri durumunda dil belgesi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. 

Ulusal Ajans, TCA'nın etkisini artırmak için başka kriterler belirleyebilir. Ek kriterler ilgili TCA'nın web sitemizde yer alan duyurusunda yer alacaktır.