Avrupa Gençliği Bir Arada

Erasmus+ Merkezi Başvuru ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-LOT1/LOT2

Avrupa Gençliği Bir Arada projeleri, Avrupa'nın her yerinden (AB Üye Devletleri ve programa bağlı üçüncü ülkeler) gençlerle yakın işbirliği içinde yürütülecek, bölgesel ortaklıkları teşvik eden ağlar oluşturmayı amaçlamaktadır. Ağlar değişimler düzenlemeli, eğitimleri teşvik etmeli (örneğin gençlik liderleri için) ve gençlerin kendilerinin hem fiziksel hem de çevrimiçi faaliyetler yoluyla gerçekleştirilebilecek ortak projeler oluşturmasına izin vermelidir. Avrupa Gençliği Bir Arada eylemi iki bölümden (iki alt eylem) oluşmaktadır. İlk alt eylem, sınırlar ötesinde ortaklıklar kurmak isteyen, yani faaliyetlerine Avrupa boyutu eklemeyi amaçlayan halk düzeyindeki gençlik kurumlarını hedeflemektedir. Amaç, hâlihazırda Avrupa düzeyinde başlangıç seviyesindeki kuruluşların yeni başvurularını teşvik etmektir. İkinci alt eylem, büyük ölçekli ortaklıklar eylemidir. Büyük ölçekli ortaklıklar da birlikte çalışma kapasitesine sahip gençlik örgütlerini hedefler.

Projenin hedef kitlesi kimdir?

Eylem, AB Üye Devletleri ve Programla ilişkili üçüncü ülkelerdeki farklı ülke ve bölgeleri kapsayan ortaklıklarda gençleri harekete geçirme kapasitesine sahip projeler öneren kâr amacı gütmeyen STK'ları ve kamu kurumlarını hedeflemektedir.

Kimler başvuru yapabilir?

Aşağıdaki kuruluşlar, her iki alt eylem kapsamında koordinatör ve/veya ortak olarak yer alabilir:

- Gençlik alanında çalışan STK'lar (Avrupa Gençlik STK’ları dâhil),

- Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde kamu yetkilileri.

Kuruluş, projeye dâhil olan tüm katılımcı kuruluşlar adına başvuruda bulunur ve yasal olarak kurulmuş ve bir AB Üye Devletinde veya Programla ilişkili üçüncü bir ülkede yerleşik olmalıdır.

Proje ve faaliyet süresi ne kadardır?

Alt eylem 1 ve alt eylem 2 için faaliyet süresi 24 aydır.

Hibe kalemleri nelerdir?

Hibeler götürü usulü (lump sum) şeklinde tahsis edilecektir.

Başvuru tarihleri nelerdir?

Son başvuru tarihi 9 Mart 2023'tür. Detaylı bilgi için lütfen teklif çağrıları sayfasını inceleyiniz.

Başvuru öncesi kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Komisyon Merkezli bir proje türü olduğundan, proje doğrudan Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı'na sunulacaktır.

Başvuru formu nasıl doldurulur?

Başvurulması planlanan başlık uyarınca aşağıdaki linklerden başvuru formlarına ulaşılabilmektedir:

  1. Alt Eylem 1: European Youth Together (ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-1)
  2. Alt Eylem 2: European Youth Together (ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG-2)

Değerlendirme süreci nasıldır?

İçerik değerlendirmesi, Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Erasmus+ program rehberinde verilen değerlendirme kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Kabul edilen projeler için süreç nasıl işler?

Seçim sonuçları bildirimi ve seçim sonrası süreç Brüksel’deki Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından takip edilecektir.

Bilinmesi gereken diğer hususlar nelerdir?

Avrupa Gençliği Bir Arada hakkında daha fazla bilgi almak için 2022 Program Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.