ERASMUS+ Yükseköğretim Programı Öğrenim Hareketlilikleri Hibe Tutarları

Erasmus+ Programı 7 yıllık dönemler şeklinde icra edilmektedir. 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni program döneminde,  AB içindeki bütçe müzakerelerinin uzaması ve Kovid19 salgının da etkisiyle önceki dönemlerden farklı olarak, 2021-2027 Erasmus+ Program Tüzüğü Avrupa Birliği tarafından 6 ay gecikmeli olarak ancak Haziran 2021 tarihinde onaylanabilmiştir.

 

AB'ye aday ve Erasmus+ programına da katılımcı ülke olmamız sebebiyle, 7 yıllık dönemin toplam ve yıllık bütçelerini belirleyecek Katılım Anlaşması müzakereleri, diğer katılımcı ülkelerde olduğu gibi, ancak Program Tüzüğünün AB tarafından onaylanmasının akabinde başlayabilmiştir.

 

Süreç olağan şekilde devam etmekte olup 2021-2022 Akademik Yılında Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği için seçilmiş olan öğrencilerimizin güz dönemi öğrenim imkânından mahrum kalmamaları amacıyla, tüm yükseköğretim kurumlarımıza, söz konusu Katılım Anlaşmasının imzalanması beklenmeksizin,  ön görülen şartlı bir asgari bütçe rakamı 8 Eylül 2021 tarihinde bildirilmiştir.

 

Üniversitelerimizin bu geçiş döneminde mevcut geçici kaynakla en fazla öğrenciye mümkün olan en fazla Erasmus imkânını sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Esasen ilgili üniversitelerimiz ve ilgili öğrencilerimiz bu hususları ve koşulları bilmektedir. 

 

Türkiye Ulusal Ajansı, tüm öğrencilerimizin menfaatine olacak yönde müzakere çalışmalarını sürdürmekte olup yükseköğretim kurumlarımıza süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.