Erasmus+ Okul Eğitimi KA101 ve KA229 Projeleri için Uygun Okullar ve Bölgesel/Yerel Otoriteler

Başvuru Sahiplerinin Dikkatine;

Erasmus+ Okul Eğitimi alanında Personel Hareketliliği (KA101) faaliyeti ile Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) faaliyeti için başvuru sunacak kurumların özel uygunluk şartları aşağıda sunulmaktadır.

1) Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel Hareketliliği projelerinde başvuru yapabilecek uygun kuruluşlar “okullar” ve “il/ilçe milli eğitim müdürlükleri”.

Ancak;

a) Okullar,
- tek başlarına tek gönderici kurum olarak sadece 1 başvuru sunabilirler, 
- en az 2 farklı okulla oluşturacakları bir ya da daha fazla konsorsiyumun lideri olarak başvuru sunabilirler
- ya da konsorsiyum üyesi olarak bir ya da daha fazla başvuruda yer alabilirler.

b) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, tek başlarına başvuru sunamazlar. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri en az 2 okuldan oluşacak bir ya da daha fazla konsorsiyumun lideri olarak başvuru sunabilirler.

Birden fazla konsorsiyum başvurusu yapılması halinde konsorsiyum yapısı ve proje konusu aynı olmamalıdır. 

Başvuruların konsorsiyum tarafından sunulması halinde konsorsiyum yapısında 1 konsorsiyum lideri ve en az 2 okul olmak suretiyle en az 3 kurum bulunmalıdır. Tüm konsorsiyum üyeleri aynı Program Ülkesinden olmalıdır ve başvuru formunda belirtilmiş olmalıdır.

Konsorsiyum lideri, bir okul ya da il/ilçe milli eğitim müdürlüğü olabilir. Konsorsiyum lideri milli eğitim müdürlüğü ise konsorsiyum üyesi okullar ile lider arasında kurumsal bir bağ bulunmalıdır. Konsorsiyum lideri okul ise konsorsiyum yapısı ve lider okulun proje yürütme kapasitesi iyi gerekçelendirilmelidir.

2) Ana Eylem 2 Okullar Arası Değişim Ortaklıkları projelerinde koordinatör veya ortak olarak yer alabilecek uygun kuruluşlar sadece okullardır. Aşağıda listelenen okullar arasında yer almayan kurumlar KA229 kodlu Okullar Arası Değişim Ortaklıklarında yer almamalıdır.

Bu kapsamda “okul” olarak kabul edilen kurumların listesi aşağıdadır:
-  Okul Öncesi Eğitim Kurumları
-  İlkokullar
-  Ortaokullar
-  Örgün Genel Ortaöğretim Kurumları
-  Örgün Mesleki Ortaöğretim Kurumları
-  Bilim ve Sanat Merkezleri

Tüm okulların tüzel kişiliği haiz olmalı, gerçek kişi olmamalıdır.
 
Yukarıda açıklanan istisnai uygunluk şartları KA101 ve KA229 başvuruları için geçerli olup 2020 yılı Erasmus+ Program Rehberinin ilgili bölümlerinde faaliyetlere ilişkin diğer uygunluk şartları hakkında detaylı bilgi verilmektedir.

KA201 Okul Eğitimi Karma Stratejik Ortaklıklar başvuruları için geçerli uygunluk şartları için de ayrıca 2020 yılı Erasmus+ Program Rehberine bakılmalıdır.

Saygılarımızla.
Okul Eğitimi Koordinatörlüğü